MatFrisk på VK

Bli frisk av din mat

Vitt ris ökar diabetesrisk, eller?

 "Den som äter en extra portion vitt ris om dagen löper runt 10 procent ökad risk för att insjukna i typ 2-diabetes, enligt en ny metaanalys i BMJ."

 
 
En artikel av denna typ befinner sig i gränslandet mellan vetenskap och fromma förhoppningar. Visserligen stöder den till en viss del LCHF-tänket, men vi skall för den del inte dra alltför stora växlar på dess slutsats. Framför allt inte som Dagens Medicin framlägger den. Där gör man en hel hönsfarm av en fjäder.
 
"Det är tidigare känt att dieter med högt glykemiskt index är kopplade till ökad risk för typ 2-diabetes. Högt glykemiskt index innebär att blodsockret stiger snabbt efter en måltid.
Huruvida intag av just vitt ris, som är en typisk matvara med högt glykemiskt index, också är kopplat till ökad diabetesrisk har nu undersökts av amerikanska forskare."
 
Vi har att göra med en meta-analys, en sammanställning av redan gjorda studier i ett ämne. Den ansvarige för metaanalysen, Qui Sun, genomförde en omfattande sökning i ämnet och identifierade totalt 3278 publicerade artiklar. Genom att eliminera dubletter, de som inte fyllde minimikriterier för att ingå och där frånfallet var för stort återstod i slutändan 4 (fyra) studier. När man läser beskrivningen av kriterierna verkar de vara nog så logiska, men att endast 4 av ursprungliga dryga 3000 duger ger mig känslan av att ämnet trots allt är illa studerat.
 
"De vägde samman data från fyra framåtblickande studier där deltagarna rapporterat matvanor. Slutsatsen är att det verkligen finns ett samband mellan ris och diabetesrisk."
 
Först något om meta-analysens imponerande omfattning. Totalt omfattade den 352384 deltagaremed en uppföljningstid på 4 – 22 år. Under den tiden diagnosticerades 13284 (knappa 3,8%) av deltagarna med diabetes typ 2. Förutsatt att inklusionskriterierna följdes strikt fanns ursprungligen inga diabetiker i urvalet. 
 
"Using the incidence rate of diabetes in the middle aged US population (15.2 cases/1000 population aged 45-64 years), we estimated that 167 cases of diabetes per 100 000 middle aged people would occur each year for each serving per day increase in consumption of white rice."
 
Utgående från USA-förhållanden associerades varje daglig risportion med en risk av 167/100000, om vi uttrycker det i samma mått, 1.67 per 1000 alternativt 0.167%. Låt oss sätta detta utfall i relation till tobaksrökning där allvarliga hälsoproblem ökar med i storleksordningen 10-20 gånger och under många år hävdade tobaksindustrin att inga samband fanns!
 
Metastudien utgör inget bevis för risets farlighet som Dagens Medicin uttrycker det ("Slutsatsen är att det verkligen finns ett samband mellan ris och diabetesrisk.") Deras slutsats är av samma låga dignitet som vilken sensationsblaska som helst. Däremot ger den anledning till mer seriös forskning under strikt kontrollerade förhållanden.
 
Pärlor i metaanalysen som undgick närmare intresse hos såväl Dagens Medicin som författarna:
 
"In large scale human observational studies among various populations, diets with a high glycaemic index or glycaemic load were associated with increased risk of developing type 2 diabetes."
 
och
 
"For example, the mean glycaemic index values were 64 for white rice, 55 for brown rice, 41 for whole wheat, and 25 for barley in a previous meta-analysis."
 
De två citaten dyker upp nära varandra i texten, för tydlighets skull har jag rensat det senare något och ändrat ordningen dem emellan. Jag vill påminna om att, beroende på mätmetod, så har vitt bröd ett GI på 100, långt högre än det vita risets 64
 
Frågan är om man kanske skulle studera om det finns en ökad risk för diabetes typ 2 beroende på vitt bröd?
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.