Mats Nilsson, L

Förutfattade meningar

Förr i tiden fanns ”obestridliga sanningar”. Alla visste till exempel att jorden var platt. Det kunde ju vem som helst se. Sedan visade det sig att så inte var fallet utan att jorden var ett klot. Och då visste alla att solen och månen, liksom de planeter man hade upptäckt, snurrade runt jorden. Det kunde ju vem som helst se.
Förutfattade meningar är stränga herrar. Vi kan le åt de här sakerna nu, För nu är det ju väl känt att solen står i centrum av vårt lilla system i galaxen Vintergatans periferi.
Betyder det då att vi är fria från förutfattade meningar och enfaldig trosvisshet? Nej, knappast. Det finns det åtskilliga belägg för. Påfallande ofta handlar det om saker som poppar upp och blir aktuella. Det som följer är ofta nog ett vädrande av gamla käpphästar från tidigare diskussioner.
Ett exempel på det är debatten om klimatförändringarna. I den stämning av när nog panik som råder, passar en del på att kasta fram saker som sägs vara tänkta att förbättra den situation vi sitter i, men som i själva verket mer är uttryck för dessa debattörers egna föreställningar om hur saker och ting borde vara. Klimatet är då bara en förevändning.
I dag är det en allmänt spridd uppfattning att köttproduktion och konsumtion i allmänhet och rött kött i synnerhet är förkastligt och skadligt för klimat och miljö. Men det är en total felsyn. I själva verket förhåller det sig tvärtom.
Uthållig odling utan djurhållning är en omöjlighet. Om inte nötkreaturs förmåga att omvandla vegetation som vi inte kan tillgodogöra oss till mjölk och kött utnyttjas kan vi hälsa hem. Gödseln behövs inte bara till odlingen utan kan också utnyttjas för produktion av biogas. Något som ter sig nödvändigt om fossila bränslen ska kunna fasas ut.
Den 12 november 1944 sänktes slagskeppet Tirpitz av brittiskt flyg. Föreställningen att krig till sjöss skulle vinnas genom stora fartyg som kryssare visade sig alltså vara felaktig. Verkligheten hade förändrats, men tankegångarna på en del håll i marinstaberna hade inte hängt med.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.