Mats Nilsson, L

Kraftigt

Det verkar som om en del har bestämt sig för att försöka få en bredare allmänhet att tro att vindkraft är något fördärvligt men att den ”rena” kärnkraften är räddningen undan såväl elbrist som klimatförändringar.
 
Om det inte var så allvarligt fanns alla skäl att skratta högt. Kärnkraftens öde i vårt land avgjordes i folkomröstningen 1980. Inte för att den gav något klart svar på vad som skulle ske, utom i ett avseende: någon utbyggnad utöver de 12 reaktorer som då antingen var i drift eller planerades, skulle det inte bli. När de väl tjänat ut, var det också slut.
 
I debatten på den tiden hördes liknande tongångar som idag. Vadskavihaistället. Det var den eviga frågan i den – mycket – enkla agitation som kärnkraftens anhängare ägnade sig åt. Då som nu, det är tydligt nog.
Svaret på den frågan, också det då som nu, är och måste vara: det vet vi inte. Åtminstone inte i detalj. För vem kan veta exakt vilka möjligheter eller problem som utvecklingen bär med sig. En sak var dock säker redan då. Föreställningen om att använda de resurser som kärnkraften sades skapa till att bygga upp andra energikällor i dess ställe, var en illusion. Något som läget idag tydligt visar.
 
Nå, men betyder inte det att vi då måste överge det som beslöts i spåren av folkomröstningen för drygt 40 år sedan. Nej, inte alls.
 
Till och börja med finns inget av realism i tanken på att bygga nya reaktorer. Ingen vill investera i något sådant. Allt det där är bara fantasier i en del politikers mer eller mindre förvirrade sinnen. Företrädesvis inom högern, men tyvärr också inom Liberalerna som helt tycks ha glömt bort de insikter som fanns när partiet var de som tog upp energifrågan i början av 70 – talet.
 
Kärnkraften är nämligen varken pålitlig, ren eller hållbar. Driftavbrott är mer än vanliga. Och att få det till att det är hållbart att genom brytning av uran demolera enorma områden, för att sedan i en dyr process anrika det till användbart bränsle som därefter genom kärnklyvning alstra miljontals grader för att värma vatten till tusentals grader där ångan alstrar elektricitet i turbinerna, el som sedan ska värma hus till 20 grader C, är rentav löjeväckande.
 
Den 19 oktober 1781 kapitulerade britterna vid Yorktown. Det amerikanska frihetskriget närmade sig slutet och USA kom till. Landet som sedan skulle bli en ledande makt i världen och den första atommakten.
 
I USA finns 109 reaktorer i drift, men det var längesedan nya togs i bruk. Efter olyckan i Harrisburg 1979, har viljan att investera i ny kärnkraft så gott som försvunnit. Två nya har det blivit sedan dess, den senaste 1996. Anledningen? Kärnkraften är inte lönsam.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.