Skogen och skogsbruket nyckeln till minskade klimautsläpp

Av , , Bli först att kommentera 1

Den gröna omställning vi ser nu som i hög utsträckning  grundas i att vi måste minska våra koldioxidutsläpp. Här har vi i Sverige en utmärkt möjlighet att göra detta om vi väljer att aktivt bruka våra skogar. Aktivt brukande kommer både öka tillväxten, men även skapa produkter som ersätter sådant som är gjort av fossila råvaror. I en ny rapport utgiven av skogsindustrierna (ja jag vet att de kan betraktas som partiska) så kan man läsa mer om skogens effekter för att binda koldioxid. Länk till Rapporten, Sammanfattning, Power Point

Det rapporten kommer fram till är att det bästa vi kan göra för klimatet är fortsätta bruka våra skogar oerhört viktigt. Precis det som uttrycks i den debattartikel som Norra Skog hade i VK. Det vore en mardröm om EU skulle bestämma över svensk skogsnäring.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Snöröjning av enskilda vägar viktigt för alla inte bara de som bor där.

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu när löven börjar gulna av så är det bara en tidsfråga innan den första snön kommer.

Då vore det ju fantastiskt bra om vi denna vinter kunde få slippa artiklar om vägföreningar på landsbygden som har jättesvårt att hitta entreprenörer för plogningen eller tvingas betala onödigt mycket bara för att trafikverkets upphandlingar gör att de som kör på uppdrag av dem inte vågar ta på sig ytterligare uppdrag.

Denna fråga har upprepade gånger lyfts av Helena Lindahl i riksdagen, men tyvärr verkar intresset från övriga partier att få till stånd en ändring vara alltför litet.

Helena Lindahl i riksdagsdebatten

Helena har tillsammans med Peter Helander, riksdagsledamot från Dalarna skrivit en motion i frågan. Där jag tycker mycket av kärnfrågan kan sammanfattas i detta citat:

Vi delar Trafikverkets ambition att hålla koll på sina utgifter och att man får röjningen utförd på en viss tid. Däremot blir det ändock ett samhällsproblem om upphandlingen i Trafikverkets regi leder fram till ett system som riskerar att gå ut över boende i norra Sverige. I sammanhanget finns det skäl att påminna om att det är samma myndighet som lämnar bidrag för att vägsamfälligheter ska hållas öppna, som håller statens vägar farbara.

 

Sammantaget så borde det gå att lösa detta om det fanns lite mer flexibilitet från Trafikverkets sida, det som brukar anföras som sköl för dessa strikta tidsgränser är trafiksäkerheten, och det finns ju viss relevans i det påståendet, men å andra sidan så är ju ofarbara vägar också en olycksrisk, bäst vore väl om man kunde samverka om plogningen och köra mer med plogen nere och mindre med plogen uppe!

 

Bli först att kommentera

Ny Centerpolitik för miljön och fler jobb!

Av , , Bli först att kommentera 1

Om några veckor håller Centerpartiet partistämma i samband med stämman så presenteras tre program

Ett av dessa är ”En grön ekonomi för fler företag och fler jobb.”

Det handlar i mycket om att vi måste klara av att hantera miljö- och klimatutmaningarna på ett sådant sätt att vi skapar tillväxt och fler arbeten samtidigt som vi värnar miljön.
Jag är övertygad om att det går, men det kommer inte bli lätt.
Arbetet med programmet har letts av Rickard Nordin som är Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson.

Här är några exempel på vad som föreslås för den som inte orkar läsa hela programförslaget som finns här.

Reformer för fler företag och jobb
Sänkt skatt för människor med låga och medelhöga inkomster och för de jobbskapande småföretagen.
Sverige ska satsa mer på forskning och utveckling.

Ökade möjligheter för människor
Minskat utanförskap och en mer flexibel arbetsmarknad.

Grön tillväxt i Sverige och i världen
Sverige ska snabbare få fram förnybar energi och det svenska elnätet ska uppgraderas.
Stärkt äganderätt och lokalt inflytande för klimat och miljö.

Bättre fungerande offentlig sektor
Onödig byråkrati ska kapas och hantering av tillstånd ska snabbas upp.
Den osunda konkurrensen från det offentliga ska minska.

 

Bli först att kommentera

Detta med strandskydd och allemansrätten

Av , , Bli först att kommentera 7

En infekterad debatt som uppstått är konsekvensen av de krav som Centerpartiet ställde för att tolerera att Stefan Löfven fick chansen att bilda regering på nytt efter sommarens regeringskris.

Centerpartiet hade ett antal krav för att släppa fram Stefan Löfven, ett av dessa krav var ett moderniserat och decentraliserat Strandskydd. Det man kommit överens med Stefan Löfven och Socialdemokraterna om är att genomföra och även förstärka vissa viktiga delar av Januariavtalet.

Överenskommelsen säger att: ”Strandskyddet ska förändras så att det blir enklare att bygga och bo i attraktiva lägen runt om i Sverige. Det har under lång tid varit en viktig prioritering för Centerpartiet och för en levande landsbygd. En gedigen utredning har kommit med förslag som kan ligga till grund för ny lagstiftning.”

Det det handlar för för oss i Centerpartiet är att vi tror att ett ökat lokalt inflytande över strandskyddet är viktigt för ökad tillväxt i hela landet, inte minst i norra Sverige och i våra landsbygdskommuner. Och det är landsbygdskommunerna det handlar om, vi vill inte göra det lättare att bygga i städer eller i överexploaterade områden, så det är inte fler hus nära Umeälven i centrala Umeå det handlar om! 

Bli först att kommentera

Tyck till om Sävar nu kommer andra chansen

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu kommer andra chansen för den som vill komma med synpunkter på den Fördjupade översiktsplanen för Sävar

Detta då förslaget till fördjupad översiktsplan för Sävar nu hår ut på förnyat samråd.

Här på ”Sävarsidan” kan du läsa planförslaget och alla handlingar i ärendet, och dessutom lämna in ditt remissvar.

Sävar Bild: Umeå kommun

Det är gjort ganska många ändringar i planförslaget sedan förra omgången och jag tycker det är ett betydligt bättre förslag än det första. Inte minns är det viktigt att förslaget möjliggör verksamheter i Sävar, så samhället kan utvecklas och inte bara blir en sovstad. Men det är också bra att det skapas möjligheter till ett industrispår genom verksamhetsområdet och upp till Sävar Såg.

Med anledning av den pågående Coronapandemin så kommer det bli både längre samrådstid, men även mer digitalt material på kommunens hemsida, så tag chansen att påverka Sävars framtid!

Bli först att kommentera

Krispaket för att rädda fler jobb

Av , , Bli först att kommentera 1

Krispaketen duggar tätt i dessa dagar, igår presenterade regeringen tillsammans med L och C ett paket som i pengar mätt är på nästan 11 miljarder kronor.

Just nu sker det ett febrilt arbete nere på regeringskansliet och på departementen med att ta fram åtgärder som mildrar de ekonomiska effekterna av krisen. Det man bör komma ihåg är att nu tas det fram lösningar som i vanliga fall tar månader att förhandla fram och få fram lagtext till görs nu på dagar. Det innebär att det kommer finnas luckor i det som föreslås, men att dessa luckor kommer tätas allteftersom. En sådan lucka som tätas med gårdagens krispaket är att Fribeloppet för CSN tas bort, alltså att man som student får arbeta hur mycket som helst utan att studiemedlen minskas. Vilket ju är en självklarhet. De medicinstuderande som nu anmäler sig för att kliva in och arbeta i vården för att klara pandemin skall givetvis inte ”belönas” med sänkta studiemedel.

Här kan du läsa mer om krispaketet på Regeringens, respektive Centerpartiets hemsidor. Här kan du ta del av bilderna från presskonferensen.
Jag klistrar in lite ytterligare text nedanför.

Detta är inte det sista krispaketet, vi måste alla göra vårt yttersta för att både begränsa smittspridningen samtidigt som vi håller ekonomin igång, massarbetslöshet i höst är det sista Sverige behöver!

Idag presenterades ytterligare ett stort krispaket med anledning av coronaviruset, med fokus på att hantera den stigande arbetslösheten.

Alla jobb kommer tyvärr inte kunna räddas, men nu görs ännu mer för att fler människor ska kunna ha en egen inkomst och utbilda sig, såväl under den pågående krisen som när ekonomin är på fötter igen. Då krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och fler satsningar på olika typer av utbildning. Dessutom förstärks a-kassan tillfälligt och fribeloppet i CSN tas bort under 2020.

Paketet har tagits fram av Centerpartiet, regeringen och Liberalerna.

Hur mycket kostar det nya krispaketet?
Omkring 11 miljarder kronor, för de samlade insatserna.

När ska det här läggas fram till riksdagen?
Vissa förslag kommer att ingå i en extra ändringsbudget som läggs fram till riksdagen snarast, med regeringsbeslut nu på onsdag. En del kommer i den ordinarie vårändringsbudgeten.

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik
En aktiv arbetsmarknadspolitik är central för att kunna hantera effekterna av en ekonomisk kris.

Arbetsförmedlingen får 330 miljoner kronor extra.

o    Till personalförstärkningar, för att hantera service till arbetssökande och arbetsgivare.

o    För att hantera nya inskrivningar, varselorganisation, planering för arbetssökande.

Satsningar för att få fler människor i jobb.

o    Kommunerna får medel för att skapa sommarjobb till ungdomar. Satsningen uppskattas kunna leda till att omkring 20 000 ungdomar får sommarjobb.

o    Skogsstyrelsen ska samordna för att skapa fler så kallade gröna jobb, vilket innebär arbeten främst inom natur- och skogsvård. Målgruppen är personer med kortare utbildning, arbetslösa och nyanlända.

Förlängda stöd för att hålla igång arbetsmarknaden.

o    För personer som har en extratjänst eller ett introduktionsjobb kommer perioden för detta förlängas tillfälligt från 24 till 36 månader.

o    För stöd för nystasjobb utökas maxtiden tillfälligt med ett år.

o    För stöd till de som driver eller startar nytt företag förlängs stödet för start av näringsverksamhet från sex månader till tolv månader under 2020.

Distansundervisning och fler platser på universitet och högskolor

När arbetsmarknaden försvagas är det många som tar tillfället att utbilda sig. De medel som nu tillförs gör att över 9 000 fler personer kommer kunna börja studera i år.

Nu ökar antalet platser på universitet och högskolor.

o    Under 2020 tillförs 154 miljoner kronor, som växer till över 300 miljoner kronor 2021

o    Fler allmänna platser men också fler platser på sommarkurser.

o    Fler platser för basår, som ger möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken.

Distansundervisningen på universitetsnivå ska bli bättre och utökas.

o    Medel tillförs universitet och högskolor för att öka utbudet på distanskurser.

o    Medel tillförs Swedish University Computer Network (Sunet) som tillhandahåller infrastruktur och plattformar för distansundervisning.

Den nätbaserade utbildningsformen MOOC (massive open online courses) som är avgiftsfri och öppen för allmänheten ska göras ännu mer tillgänglig.

Universitets- och högskolerådet och CSN får mer medel för att klara den ökade belastningen.

Stärkt yrkesutbildning

Det är viktigt att människor som nu varslas har möjlighet att höja sin kompetens och vidareutbilda sig inom sitt yrke.

Samlat omfattar satsningarna mer än 13 000 individer (nästan 1,2 miljarder kronor) som under året nu får möjlighet att fortbilda eller utbilda sig, för att sedan återvända bättre rustade till arbetsmarknaden.

Mer medel ska gå från staten till regionalt yrkesvux.

o    Kommunerna får ytterligare 700 miljoner kronor i år för att förstärka yrkesvux.

Yrkeshögskolan får större utbud och fler platser.

o    För att utöka utbudet och erbjuda nya platser skjuts 250 miljoner kronor till, för redan beslutade utbildningar.

o    För nya kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan tillkommer 80 miljoner kronor.

o    35 miljoner kronor går till att införa en försöksverksamhet, för en snabbare väg till examen för den som redan har yrkeskunskaper.

Folkhögskolan förstärks med full finansiering från staten.

o    Fler allmänna kurser och fler yrkesutbildningar ska erbjudas.

o    Satsningen uppgår till 76 miljoner kronor 2020, som växer till 152 miljoner kronor nästa år.

Yrkesstudier på distans ska förbättras och göras mer tillgängliga.

o    Studieförbunden tillförs 30 miljoner kronor för att tillgängliggöra befintliga distanskurser för fler.

o    Exempel på distanskurser som det redan finns koncept för är inom programmering, IT, ekonomi/redovisning, företagande och språk.

Tillfälligt förstärkt a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen justeras tillfälligt. Det är viktigt för att människor inte ska behöva lämna hus och hem, men också för att upprätthålla köpkraft i ekonomin och inte lasta över kostnader på kommuner.

Egenföretagare får tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag är vilande.

o    Fler företagare får möjlighet att lägga sitt företag vilande istället för att tvingas avveckla verksamheten helt.

o    Dessutom kommer den som är företagare och inte tidigare varit medlem i en a-kassa snabbare kvalificera sig för ersättning.

Kraven på vem som kan få a-kassa sänks tillfälligt.

o    Kraven i arbetsvillkoret sänks med 25 procent (från 80 till 60 timmar) från den 13 april till och med den 3 januari 2021.

o    Kravet i medlemsvillkoret sänks, så att det kan uppnås på tre månader istället för 12. Den som är medlem från mars i år får för varje månad tillgodoräknas ytterligare tre månader – dvs varje månad räknas som fyra. Detta gäller till december 2020.

Tillfälligt höjt tak.

o    Taket höjs under 9 månader från 910 kr till 1 200 kr per dag de första 100 ersättningsdagarna.

o    En person får därmed ut 80 procent av sin lön upp till 33 000 kronor i månaden, istället för som tidigare 25 000 kronor under de första 100 dagarna.

Tillfälligt höjt grundbelopp.

o    Grundbeloppet höjs från 365 kronor till 510 kronor för den som jobbat heltid.

o    Detta berör de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret, samt de som har det lägsta beloppet i inkomstrelaterade försäkringen.

De sex karensdagarna tas bort tillfälligt.

o    Gäller från och med den 30 mars 2020 till och med årsskiftet.

A-kassorna får 100 miljoner kronor extra för att kunna hantera den ökade belastningen.

Slopat fribelopp i studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas kommer fribeloppet tas bort för alla som får studiemedel tillfälligt. Det gäller under 2020.

Sammanlagt beräknas detta krispaket uppgå till närmare 11 Miljarder kronor.

 

 

Bli först att kommentera

Om Umeå kommun skall lagra data i molnetär ett beslut som måste pausas till efter Cononapandemin

Av , , Bli först att kommentera 0

I fredags kunde man i VK läsa att Kommunen öppnar upp för molnlagring av data.

Detta är för mig ett ärende som jag förutsätter man lägger på hyllan till efter Coronakrisen, här är kommunens olika instanser inte eniga och denna fråga har flera olika dimensioner, vilket gör att den passar väldigt dåligt att pressa igenom till numerären reducerade nämnder och fullmäktige, samt i en tid då den öppna debatten kring frågan helt saknar utrymme.

Jag kan inte frågan i detalj, men jag kan se nyttor med bägge modellerna både att ha egna servrar, men även att lägga allt i molnet.

Men detta är något som vi bör ta oss en rejäl funderare på senare. Inte minst tycker jag man skall fundera på i dessa tider då alla pratar krisberedskap, resiliens och självförsörjningsgrad, om det inte kan vara bra att vi som en del av krisberedskapen ser till att även äga vår egen lagringskapacitet.

Men i vilket fall så är det väldigt om denna fråga går vidare för beslut i dessa tider! 

Bli först att kommentera

Bokslut för Umeå kommun samt mitt anförande

Av , , 2 kommentarer 1

(Uppdaterad 12:00 efter klok kommentar från signaturen Erik)

Idag har vi kommunfullmäktige med bokslut för 2019. Kommer komma med en del kommentarer här på bloggen senare då det ligger ute på webben. Men vi kan glädjas åt att 2019 var ett bra år, både för kommunen och kommunens bolag.

404 miljoner för koncernen varav 189 miljoner för kommunen är bra om man jämför med budgeten för 2019 och prognosen från tertial 1 2019.
189 miljoner i överskott, är en rejäl resultatförbättring jämfört med budgetens 73 miljoner. Hittar inte budgeten för bolagen i hastigheten, men även kommunens bolag gör ett resultat som är bättre än budget,

Man kan följa kommunfullmäktiges sändning på webben samt även titta i efterhand om man vill. på kommunens hemsida.
Här ser du hur sändningen ser ut på YouTube. Här nedanför klistrar jag in mitt anförande i debatten.

Ordförande ledamöter åhörare

Jag vill för Centerpartiets räkning yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Detta bokslut är nog det jag lagt ner allra mest tid på sedan jag kom in i KF. Jag började läsa det redan när vi fick de första prognoserna till AU för en dryg månad sedan.
Nu är ju det anförande jag tänkte hålla fullständigt bortkastat av naturliga skäl, men jag tänker så här i dessa dagar:

Det är väldigt bra att vi i detta bokslut kan avsätta 116 miljoner till Resultatutjämningsreserven och att vi med detta beslut säkerställer att ingen nämnd går in i 2020 med negativt eget kapital.

Det vore oansvarigt att när framtiden är så osäker att tvinga ett antal nämnder att börja 2020 med en ryggsäck alltså ett återställningskrav, och jag tror det är bra att vi stoppar in maximalt i Resultatutjämningsreserven, det är pengar vi kan komma att behöva under 2020 eller 2021.

Som vår ekonomichef Lena Höök Gustafsson nämnde så har nämnderna gjort storartade insatser för att minska sin budgetavvikelse under året, något jag är väldigt tacksam för. Det tyder, som jag tolkar det som att vi börjar kunna se att det arbete som skett under året för att förbättra ledning och styrning börjar ge frukt.

Samtidigt är jag oroad då en stor del av vårt överskott är pengar av engångskaraktär: Ökade elkraftsintäkter, investeringar mindre än budget, minskat utnyttjande av medfinansiering av EU-projekt då det är sista året i en programperiod. Är ingenting vi kan tror håller oss flytande i framtiden.

Sedan innehåller ju bokslutet också en del verksamhetsmål vilka inte uppfyllts, och som Eva Miller från revisionen påpekade så finns det brister avseende återrapporteringen av flera mål.

Detta skulle i normalläget varit en ingång till en rätt så omfattande debatt, men inte i år.

Detta beroende på två saker som jag ser det:

1.    Vi, alltså Umeå kommun är inne i ett ganska så omfattande arbete med att skärpa upp ledning och styrningsprocesserna, vi skall ju rucka om hela budgetprocessen under pågående resa och i alla fall jag har respekt för att det inte är jätteenkelt.
Är lite som när man var ung och hade bilar som man behövde renovera samtidigt som man körde dem. Det var inte jättelätt, och mer än en gång körde man ju ut från garaget för att åka på jobbet innan färgen hunnit torka.
Men jag är tacksam för revisorernas anmärkningar och det är något i alla fall jag kommer ta med mig i arbetet under året.

2.    Det andra skälet är ju vi väl bekanta med. Det vi inledde dagens sammanträde med alltså Pandemin. Och som Stadsdirektör Margaretha Alfredsson sade. Nu läggs alla resurser på att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar i dagens krisläge.
Det innebär inte att synpunkterna inte skall hörsammas, men kanske inte idag.

För vår riktiga utmaning får vi ju i det år vi nu är inne i!
Det är som alla förstår väldigt väldigt svårt att prognostisera vad som händer med ekonomin under 2020.
Både i kommunen, men även i samhället i stort.

Jag är rädd för att vi under det kommande året kommer tvingas till väldigt tuffa beslut för de kommunala verksamheterna för att vi skall klara av verksamheterna, vi måste fortsätta att öka precisionen vad gäller kostnadsuppföljningen av kommunens verksamheter.
Vi måste på allvar se till att verksamheterna klarar sin verksamhet inom given budgetram.

Detta är oerhört viktigt i dagens läge, samtidigt som jag inser att det är i rådande läge väldigt svårt att klara detta.

Tack.

 

 

2 kommentarer

Vad skriver man i Coronatider?

Av , , Bli först att kommentera 3

De senaste dagarna har i sanning varit omvälvande, effekterna av pandemin är fortfarande svåra att överblicka, men jag tror att vi alla nu börjar förstå vad vi är på väg in i! och jag menar verkligen på väg in i! De som idag tror att detta snart är över, är jag rädd att kommer bli besvikna.

En god vän till mig som är läkare skrev lite lakoniskt i ett mail för några dagar sedan att eftersom det saknas både vaccin och botemedel mot Covid-19 så kan vi nog krasst räkna med att omkring 75% av befolkningen kommer att insjukna. Det det handlar om nu är att se till att inte alla blir sjuka samtidigt så att sjukvården eller andra samhällsviktiga funktioner slås ut.

Dessutom handlar det om att med olika typer av ekonomiska krispaket undvika en mängd konkurser och att alltför många kastas ut i arbetslöshet.

Jag vet att det sker ett febrilt arbete på alla nivåer för att hantera både smittoläget ur en hälsosynpunkt men även kunna hantera de ekonomiska konsekvenserna av pandemin.

Här vill jag bara säga att: ”Det går fortare att skriva ett pressmeddelande än en lagtext!” 

Alla de beslut som tas nu innehåller en mängd hål, man kan inte ta fram en ny lag på två dagar istället för på sex månader som är den normala tiden och förvänta sig att den är komplett. Men hålen kommer täppas till, var så säker men nu måste vi lita på att de som är satta att fatta beslut till vardags även gör det på ett klokt sätt idag.

Vill vi i Umeå kommun få veta hur många bilar som går på en viss gata om tre år, så ber vi Tekniska nämnden eller Trivector komma med en prognos. På samma sätt så är det våra ansvariga myndigheter som måste ta fram underlag till regering och riksdag för att fatta relevanta beslut kring hur vi skall minska smittspridningen. Styret av Sverige bygger mycket på tillit, och vi måste även i dessa tider använda de normala systemen. Tycker denna intervju med utrikesminister Ann Linde i dagens DN är riktigt bra. (tyvärr betalartikel) men där säger hon att ett av skälen till att Sverige agerar som vi gör i detta läge är att vi litar på våra ansvariga myndigheter, och att myndigheterna litar på oss medborgare.

På alla nivåer så arbetas det febrilt nu. Ett exempel är att Wasaline fortsätter att köra transporterna mellan Umeå och Vasa trots att det inte är några passagerare, frakten måste fungera och hamnen i Vasa är en av endast tre hamnar som är öppna i Finland nu.

Här kan du se filmen på Youtube. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mu2NdgM6_xY&feature=emb_logo

Vi vet inte hur utvecklingen kommer bli men det kommer inte bli enklare om vi inte alla hjälps åt på olika sätt, lyssnar till myndigheternas rekommendationer och kommer med goda tips om vad vi kan göra!

Sitter du med ett tips så lyssnar jag gärna!

[email protected]

070-6821719

 

Bli först att kommentera

Det är nu vi alla måste förstå utmaingen nu måste (s) rädda LOV företagen

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har all respekt och förståelse för att vi kan ha olika åsikter om hur vi skall leverera välfärdstjänster till våra gamla och sjuka!

Jag och Centerpartiet tror att valfrihet och mångfald är bra för välfärden, det finns andra partier som inte tror så.

Detta är idag HELT ointressant! Valet 2018 gör att de som inte villa ha privata utförare av välfärdstjänster kan göra det. Sån är valmatematiken men ibland händer saker.som gör att vi måste lägga det vanliga politiska käbblet åt sidan! Nu är det så! Coronan gör att vi bör lägga det vanliga politiska bråket och sidan och tillsammans jobba framåt!

En sån sak är den stupstock vi har idag kopplat till de företag som jobbar med LOV.

Spelar ingen roll vad man tycker om detta, om S och Mp går vidare med det som gäller för idag fredag. Att de Lov företag som skriver under avtalet från kommunen som innebär mer än 100 kr/timme mindre än kommunens egen verksamhet kommer förlora sina kunder.

Så kan vi inte göra nu!
Coronan gör att vi måste fokusera på att samhällssystemen fungerar så oavsett vad man tycker om fria utförare i välfärden så är det samhällsfarligt att gå in med ändringar nu!!

Nu löser vi dagens utmaningar, sedan kan vi diskutera välfärdens utformning i höst när det finns utrymme för käbbel!

Bli först att kommentera