Bra med stöd till klubbarna men mer kommer krävas!

Av , , 1 kommentar 0

Vi beslutade i tisdags i kommunstyrelsen om ett tillfälligt stöd på 5 miljoner till Umeås elitidrottsklubbar. Det handlar om de föreningar som tappat väldigt mycket i intäkter under pandemin, och det har inte gått så enkelt att få tillbaka dessa. Samtidigt har kommunen fått ordentligt mycket i statligt Coronastöd, pengar som är tänkta att användas just för denna typ av åtgärder. Vi har flera klubbar som är mycket illa ute redan nu!
Så det beslut vi tog var att ombudgetera fem miljoner inom kommunstyrelsens budgetram.
Vill man ha mer bakgrund och underlag finns det på kommunens hemsida.

Fördelning av stödet  

Det som är väldigt bra här är att kommunen har en färdig fördelningsmodell för elitstöd så det är bara att nyckla ut pengarna. Men det som är ett problem är hur framtiden kommer se ut.

Vi har i Umeå ett fantastiskt vitalt och levande föreningsliv med mängder av framgångsrika föreningar som antingen bedriver en omfattande och fin ungdomsverksamhet, eller en bra elitsatsning eller som i många fall både och!

Men min bedömning är att kommunen inte har mer pengar att lägga på stöttning av elitidrott. Det som prioriteras och som det funnits enighet om i fritidsnämnden är framförallt bredd och ungdomsidrott. Elitsatsningar måste framförallt finansieras på kommersiella grunder.

Och här har vi den springande punkten, vi har fler framgångsrika lokala föreningar än vad vi har framgångsrika lokala företag!

Vi har förvisso framgångsrika företag i Umeå men de är inte lokala på det sättet. Volvo lastvagnar, SCA, Cytiva, Ålö m.fl. är framgångsrika men inte lokala, vi har ingen Löfbergs Lila, Gevalia, SSAB eller Tegera i Umeå. Och i de flesta av de städer som har framgångsrika elitklubbar så har man en eller två!

Försök räkna upp fler elitklubbar från Gävle än Brynäs får du se!

Så jag hoppas att tisdagens beslut gör att våra klubbar får näsan över vattenytan denna vinter men jag tror också att  vi måste initiera diskussioner mellan kommunen, föreningarna och det lokala näringslivet för att se om det gör att göra något för att stötta upp långsiktigt.

Samtidigt är jag djupt oroad över vad som kommer hända om vi nu får en verklig lågkonjunktur kombinerat med höjd inflation och höjda räntor så att även biljettintäkterna minskar!

Sedan utgår jag från att IKSU Volley också får sina pengar!

1 kommentar

Bra om Botsmark men lite olyckligt citat

Av , , Bli först att kommentera 0

VK har haft en par bra artiklar om Botsmark, Dels detta fina reportage, men också en mindre intervju med mig.

Jag vill börja med att tacka Catarina Saha för en ambitiös artikel som på ett bra sätt lyfter fram både allt bra som nu sker i Botsmark, men även de problem som finns med att få till stånd en utveckling i Botsmark

Jag måste börja med att vara tydlig med att det sker väldigt mycket bra i Botsmark nu,  precis som det sker i nästan alla Umeås byar, det flyttas in det byggs och det startas företag. I Botsmark så är dessutom skolan säkrad och även om det bara är en F-3 skola så är dess framtid tryggad.

Det finns dock ett rejält bekymmer och något som lite skapar konflikter när man pratar om utvecklingen av Umeås landsbygd och det är begreppet ”Byar i tillväxtstråk” som det refereras till här i kommunens översiktsplan samt i denna VK-artikel. Det handlar alltså om de stråk ute på Umeås landsbygd där kommunen planerar för mer omfattande byggnationer av bostäder.

Men det som vi från kommunens sida bommade att förklara är att de stråk som pekats ut är där det redan sker en tillväxt och där det finns infrastruktur, kommunikationer och annat som gör det enklare och billigare att bygga. Inte minst så handlar det om hur man bäst använder kommunens begränsade ekonomiska resurser för att understödja exploatering.

Så om mer investeringar sker där det redan finns exempelvis vatten framdraget eller redan finns busstrafik så blir det billigare för alla. Tillväxtstråken som är utpekade är alltså mer en presentation av befintliga förhållanden än en vision mot framtiden.

Men det innebär absolut inte att det finns hinder för utveckling av landsbygden på andra ställen. Vill man bygga i Botsmark, Gravmark eller Överboda går det alldeles utmärkt!

Det andra problemet för bebyggelse på landsbygden är fastighetsvärdena, det är priset på befintliga hus som avgör om man får låna pengar för att bygga nytt, och här är vi i Umeå lyckligt lottade där zonen med stigande huspriser växer hela tiden. (Eller i alla fall fram till nu, vad som sker med aktuella ränteläget vet väl ingen).

Men det gör att det är generellt svårare att få låna i Botsmark än i exempelvis Stöcke även om alla andra parametrar är lika. Detta tycker jag är synd och vi har ett flertal gånger från Centerpartiets sida lyft frågan om kommunal borgen för byggande på landsbygden, det tror jag vore en hjälp.

Sedan är det en grej till som problematiserar, och som är svårt att få till. (Och det var här jag fick ett lite olyckligt citat som kunde missförstås) och det är avståndet det är ungefär 50 km från Centrala Umeå till Botsmark, och många vill inte pendla så långt! Det handlar om en kombination av både kostnader och tid.

Jag beundrar verkligen de som pendlar längre sträckor och de behövs verkligen för att arbetsmarknaden skall fungera men om en by som Botsmark verkligen skall utvecklas så krävs det fler arbetstillfällen i Botsmark, alternativt än bättre möjligheter att arbeta på distans lyckas vi med det då kan Botsmark verkligen blomstra! 

Bli först att kommentera

Elflyg en del av den hållbara framtiden

Av , , 1 kommentar 1

Befinner mig i Skellefteå för avslutningskonferensen för projektet FAIR. Ett projekt som drivs av Kvarkenrådet och som syftat till att öka kompetensen kring elflyg och vilka förutsättningar som finns för elflyg i framtiden. När projektet startades för tre år sedan så var eldrivna flygplan science fiction, nu finns dom. Och vi pratar bara om en par år så kommer Heart Aerospaces första passagerarplan ut på marknaden.
Man projekterar ett plan med 19 passagerares kapacitet och ett för 30 passagerare.

Bo Normark från EIT InnoEnnergy berättar om de 48 Batterifabriker som byggs i Europa just nu,

Jag tror vi inte riktigt förstått kraften i den ”batterisering” vi ser runt om i världen, vi omges alltmer av batteridrivna produkter och trenden verkar bara fortsätta. Och då tänker jag inte på elbilar i första hand. Batterier tar plats överallt från robotdammsugare till att fungera som backup till mobiltelefonmaster. Dessutom kommer batterier bli viktiga som balanserare i elsystemet och kan där ha ungefär samma funktion som större generatorer som Kärnkraft eller Vattenkraft.

Och vi har i Norden en unik möjlighet att skapa miljövänliga batterier och därigenom bidra till en hållbar omställning.

 

Heart Aerospaces ES-30

Personligen tror jag på elflyg som framtidens transportmedel i alla fall på distanser upp till typ 50 mil. Vi glömmer lätt bort att flyg är ett enormt billigt sätt att transportera sig, man behöver lite asfalt i början och slutet sedan är luften gratis! Utmaningen är miljöutsläppen och bränslepriset.

Kan vi sedan ladda planen med el från vind eller solceller som mellanlagrats i miljövänligt utvunna batterier så tror jag detta kan bli fantastiskt! Till detta skall vi addera det vi idag är rädda för, att planen i framtiden troligen är förarlösa och att flygledningen också är automatiserad. Så kan det bli väldigt billigt att resa!

Om det blir så? Det vet jag inte men jag tror vi kommer se en enorm utveckling på elflygsfronten de kommande fem åren! (Minns att Tesla Model S presenterades för 10 år sedan! Vad har hänt sedan dess?)

 

1 kommentar

Tack Annie

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår kom då beskedet om att Annie Lööf väljer att lämna uppdraget som Centerpartiets partiordförande. Jag skriver lämnar för det handlar om en organiserad process som nu pågår. Vi i Centerpartiet går nu in i en process där vi dels har tillsatt en Eftervalsanalysgrupp. Och dessutom så är valberedningen igång med att planera för processen där vi skall ta fram vår nye partiledare.

Jag är personligen inte förvånad över att Annie väljer att lämna nu. Partiledaruppdraget är väldigt tufft och 11 år är en lång tid på posten. Dessutom så gör Annies sorti att det bli lättare för både eftervalsanalysgruppen men också för diskussionen kring hur framtidens Centerparti och centerpolitik skall se ut. Annie kommer lämna ett stort tomrum efter sig och jag tror att många kommer sakna henne när hennes tid är över. Ola Nordebo gör en fin summering av hennes gärning i dagens VK.

Personligen har jag uppskattat hennes tydliga ideologiska hållning, alltid lika tydlig i de frågorna.

Vårt val innebär ett rejält tapp för Centerpartiet på alla nivåer och jag är absolut inte nöjd, samtidigt måste man se allt i ett perspektiv. Vi tappar till någonstans de siffror vi hade efter valet 2014. Liberalerna som exempel gör sitt sämsta val någonsin, exempelvis så åker de ut ur inte mindre än 7 regionfullmäktige.

 Hur Centerpartiets roll i svensk politik skall se ut framöver vet jag inte, men jag hoppas och jag kommer arbeta för att vi fortsätter arbeta för ett öppet, fritt, grönt samhälle. Som möjliggör för människor att leva och bo där de vill såväl i staden som på landet. Där vi bejakar människors olikheter, tror på medmänsklighet och står upp för medmänsklighet!

Det tycker jag är ett bra sätt att föra Annies arv vidare!

Tack Annie! 

Bli först att kommentera

Tack för denna valrörelsen

Av , , Bli först att kommentera 1

Känns oerhört tråkigt och trist att summera valrörelsen, det gick jättedåligt för oss!

Vill ändå tacka alla kandidater, valarbetare och inte minst alla väljare!

Nu är det bara att bryta ihop och komma igen!

Bli först att kommentera

Vi kommer aldrig ge plats för SD

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag trodde inte vi skulle få se en så pass polariserande valrörelse, jag kan förstå att åsiktsskillnader skapar konflikter, men det är inte så dramatiskt Centerpartiet säger nej till att släppa fram Sd till makten! Så sade vi för fyra år sen, och även nu!

Det är fritt för alla hur man röstar, men vill du veta hur Centerpartiet röstar i den närmsta framtiden vet du nu!

Sedan gäller ju givetvis samma sak för Umeå och Region Västerbotten!

Bli först att kommentera

Upp med fotbollstältet nu!

Av , , 1 kommentar 0

Jag tycker det är rent ut sagt för dåligt att Umeå kommun köpt in ett fotbollstält som bara ligger i ett förråd och skräpar!

vi har flera gånger lyft detta. Och nu kräver vi att tältet sätts upp!

Solveig Granberg Centerpartiets röst i Fritidsnämnden

Både i VK intervjun med partierna men även senare.

Nu går vi vidare och Solveig kommer lyfta frågan på nästa möte med Fritidsnämnden, för så här får det inte gå till!

Jag är väl medveten om att ett fotbollstält inte är världens viktigaste fråga, men hanterar man skattemedel såhär slarvigt så tror jag det finns fler ställen som är lika slarvigt skötta!

 

1 kommentar

Brattby vårdhem en skamfläck för Umeå kommun som måste åtgärdas

Av , , Bli först att kommentera 2

Sedan Brattby vårdhem lades ner 1998 så har fastigheten haft en rörig tillvaro, och tyvärr befunnit sig i ett konstant sluttande plan sedan nedläggningen och nu är fastigheten i totalt förfall. Och efter branden för en tid sedan så är det ju ännu värre!

Till saken hör att man som fastighetsägare är skyldig enligt PBL att underhålla och sköta om sina fastigheter, det är kommunen via Byggnadsnämnden som ansvarar för att övervaka att så sker och om man anser att en fastighet vansköts så kan kommunen förelägga fastighetsägaren om att vidta åtgärder.

Jag och Eric Bergner, Centerpartiets ledamot i Byggnadsnämnden anser att nu har det gått för långt och nu måste kommunen agera detta förfall får inte fortsätta!

Mer finns att läsa här.

Bli först att kommentera

Förbättra för personalen i vården 50 förslag

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi möts ju ständigt av krisrubriker om läget inom sjukvården, långa vårdköer, stängda avdelningar och brist på personal. Och tyvärr så stämmer detta i väldigt stor utsträckning. Och tyvärr så riskerar det bli än värre. Vi har framför oss ett scenario där vi kommer få allt fler äldre medborgare samtidigt som antalet individer i arbetsför ålder minskar. 

Och det kommer öka bristsituationen vi ser inom i stort sett alla yrkesgrupper, inte minst inom vårdyrkena. Och om vi inte agerar snabbt så kommer vi se än större brister framöver. Vi har från Centerpartiet både regionalt och nationellt lyft frågan om personalens villkor.

 

 

Anders W Jonsson, vår gruppledare i riksdagen tillika barnläkare presenterade igår denna rapport 50 reformer för bättre arbetsvillkor i vården där vi lyfter 50 viktiga reformer för att förbättra personalens villkor, och därigenom statusen på vården.

Min personliga bild är att vi står inför en brutal vårdkris om vi inte i första hand kan få våra medarbetare i vården att stanna kvar i yrket, det handlar dels om att jobba något år till men också om att inte byta bransch. Det vi föreslår från den nationella nivån är bland annat:

Locka och behåll vårdpersonal

Vi vill att fler inom vården får fasta tjänster med höjda löner och bättre arbetsvillkor, därför vill vi höja regionernas generella statsbidrag.

Fler stannar i yrket genom kompetensutveckling och karriärtjänster

Satsningen på karriärtjänster bör tredubblas, för att fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna specialistutbilda sig på arbetstid.

Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre arbetsgrupper

Vi vill se ett mål om max 25 medarbetare per chef, för att minska arbetsgrupperna.

Fast läkarkontakt och digitalisering

Vi måste säkerställa rätten till fast läkarkontakt i primärvården i hela landet. Dessutom behövs ett mål om att maximalt 10 medarbetare ska kunna komma hem till den som har hemtjänst, över en tvåveckorsperiod.

Alla regioner måste erbjuda digitala besök i primärvården, och nätläkare bör bli en del av samma ersättningsystem som vanliga vårdcentraler.

En bättre förlossningsvård

Vi vill se barnmorskeledda förlossningsavdelningar i anslutning till akutsjukhusen. Gravida kvinnor ska också ha rätt att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården.

Lyft för äldreomsorgen

Det behövs en nationell satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning på geriatrik, och fortbildning i geriatrik för personal inom primärvården. Alla särskilda boenden för äldre ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, samt till medicinska insatser som dropp och syrgas.

Men framförallt så är ju vården en kommunal och regional fråga och just därför är våra förslag tänkta att stärka regionerna och kommunernas möjligheter att bedriva vård, vi tror inte på förstatligande vi tror mer på att stärka regionerna!

Vill du veta mer om vad Centerpartiet prioriterar i Region Västerbotten finns det redovisat i denna sammanställning i tidningen Västerbottningen.

 

Ewa-May Karlsson, Centerpartiets gruppledare i Region Västerbotten 

Bli först att kommentera

Det är för lite fokus på klimatfrågan i valet

Av , , Bli först att kommentera 0

Det jag trodde skulle bli den riktigt stora valfrågan i höstens val men den har inte riktigt lyft i den breda debatten. Centerpartiet har tidigare släppt 200 Reformer för att växla upp klimatarbetet.

Och idag så skriver Annie Lööf och Rickard Nordin om Centerpartiets viktigaste klimatreformer inför de första 100 dagarna efter valet.
Tidigare i veckan så höll vi i Centerpartiet ett energi och klimatsamtal med vår Europaparlamentariker Emma Wiesner och Riksdagskandidaten Julia Algotsson. samtalet går att se i efterhand här.

Emma, Desiree och Juli på veckans klimatsamtal

Jag tror för egen del att vi måste hitta ett sätt att samlas kring klimatfrågan och skapa breda koalitioner som håller över tid, vi måste först skapa ett konsensus kring huvudfrågan om klimatet och att vi enas om att det är ett verkligt problem. Och där är det ju tyvärr att det finns krafter som hävdar att vi inte har någon klimatförändring, och om den finns så är den inte en konsekvens av mänsklig påverkan.

Sedan så måste de partier som ser problemet tillsammans hitta breda lösningar som snabbt kan hitta stöd.

Bli först att kommentera