Bra Anders Ågren! I Umeå Censurerar vi inte konst!

Av , , 1 kommentar 14

 Läser på Ågrens blogg att Moderaterna i Umeå nu sätter ner foten och säger att det omtalade Sara Lidman Citatet i konstverket LEV skall vara kvar!

Vi från Centerpartiet säger samma sak – Det är inte politikens sak att gå in och censurera konst!! (Det enda som grämer oss är att moderaterna hann före)

Ur Centerpartiets perspektiv är det två saker vi särskillt vill framhålla:

  1. Detta konstverk är något som processas fram under lång tid i dialog mellan konstnärerna och Umeå Kommun. Kommunen har haft så många möjligheter att komma med förslag till det slutliga innehållet, men slutligen och sist så är det konstnärerna som defenierar sitt eget verk. Ett verk som dessutom är skyddat av upphovsrättslagtstiftningen och som ingen annan än konstnären själv äger rätt att förändra!!
  2. Som sägs under punkt 1 så har Umeå Kommun som beställare varit väl medveten om innehållet i detta konstverk, vi i Centerpartiet litar till fullo till de kommunala tjänstemän som varit inblandade i framtagandet av detta verk. Vi tror att derads proffesionalism och omdöme är minst lika bra som den "panik" som kan uppstå timmarna innan ett verk avtäcks och som uppstår hos personer som inte alls varit inblandade i verkets tillblivelse.

För oss så är respekten för den konstnärliga friheten tillsammans för respekten för våra medarbetares kompetens oerhört viktiga fundamenta för att skapa en framgångsrik och tillåtande kommun för framtiden!

Lars-Erik Edlund Led. Kulturnämnden (C)

Inger Renström Ers. Kulturnämnden (C)

Mattias Larsson Gruppledare (C) 

1 kommentar