Bra Anders Ågren! I Umeå Censurerar vi inte konst!

 Läser på Ågrens blogg att Moderaterna i Umeå nu sätter ner foten och säger att det omtalade Sara Lidman Citatet i konstverket LEV skall vara kvar!

Vi från Centerpartiet säger samma sak – Det är inte politikens sak att gå in och censurera konst!! (Det enda som grämer oss är att moderaterna hann före)

Ur Centerpartiets perspektiv är det två saker vi särskillt vill framhålla:

 1. Detta konstverk är något som processas fram under lång tid i dialog mellan konstnärerna och Umeå Kommun. Kommunen har haft så många möjligheter att komma med förslag till det slutliga innehållet, men slutligen och sist så är det konstnärerna som defenierar sitt eget verk. Ett verk som dessutom är skyddat av upphovsrättslagtstiftningen och som ingen annan än konstnären själv äger rätt att förändra!!
 2. Som sägs under punkt 1 så har Umeå Kommun som beställare varit väl medveten om innehållet i detta konstverk, vi i Centerpartiet litar till fullo till de kommunala tjänstemän som varit inblandade i framtagandet av detta verk. Vi tror att derads proffesionalism och omdöme är minst lika bra som den "panik" som kan uppstå timmarna innan ett verk avtäcks och som uppstår hos personer som inte alls varit inblandade i verkets tillblivelse.

För oss så är respekten för den konstnärliga friheten tillsammans för respekten för våra medarbetares kompetens oerhört viktiga fundamenta för att skapa en framgångsrik och tillåtande kommun för framtiden!

Lars-Erik Edlund Led. Kulturnämnden (C)

Inger Renström Ers. Kulturnämnden (C)

Mattias Larsson Gruppledare (C) 

En kommentar

 1. Urban Bengtson, idékonsult

  Bra med tävlan i politiken om att lyssna på kunskap och allmänhet samt följa demokratiska spelregler. Se därför nu över vilka andra oövertänkta beslut som fortfarande Umeå dras med.

  Och där varken kunskap eller demokrati genom fullmäktige med lyssnande på allmänhetens inställning ända från 2007 ingått.

  Jag menar de olycksaliga Nannabadplanerna som misslyckats ideligen och sedan slätats över, liknande citathistorien som snurrat på den också och till slut, kanske, reds ut i öppenheten.

  En öppenhet behövs för Nannabadplaceringen som än, efter snart sex år, inte prövat hur det riskerna blir med barn/ungdomar i hundratal, kanske ibland 1000, varav många cyklandes in i Umeås farligaste trafiklägen, kring Nannakvartetet särskilt invid P-husets in/utfarter.

  I detaljplaneringen som spolades står bl a :”God tillgänglighet för barn betyder att barnen på egen hand ska kunna ta sig till sina målpunkter, skola och fritidsaktiviteter. Detta utan att utsätta sig för olycks- och hälsorisker eller att de känner rädsla och måste färdas långa omvägar. Därför bör staden planeras och organiseras utifrån en helhetssyn så att barnens behov av trygg och säker miljö tillgodoses.”

  Genom den gamla detaljplanen nu, från 1948, undviks att bedöma detta oerhört viktiga och egentligen finns under FN:s barnkonvention.

  Men det räcker att stå i några minuter i korset Nygatan, V:a Kyrkogatan, tvärgatan till Skolgatan och P-husin/utfarten så inses att här får och kan ingen jättebarn- och ungdomsgård ligga, som ju, än mer, kombinationen av simhall och äventyrsbad faktiskt är.

  Så ta chansen och bli första parti här, att värna ”barnens behov och trygg och säker miljö”.

  Skriv på väggen, så får andra se hur du har det, passar bra in här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.