Attans Oksanen hann med Centerpartiet också

Av , , Bli först att kommentera 7

I sin granskning av partierna inför EU valet så kom Oksanen idag till Centerpartiet. Hela inlägget hittar du här.

Patrik skriver: ”Centerpartiet är idag med i ALDE, den liberala partigruppen, vars inställning till EU-samarbetet kan enklast förklaras med den latinska devisen Citius, altius, fortius, snabbare högre och starkare. Det är också olympiska spelens devis. Om Folkpartiet är den hängivna familjemedlemmen i arbetet för ett federalistiskt Europa så framstår Centerpartiet som den motsträviga kusinen…från landet.”

Min kommentar: Frågan om var vi skall höra hemma har ofta diskuterats internt i Partiet att vi slutligen hamnade i ALDE och har valt att stanna kvar där handlar mer om partiernas inbördes ideologiska ställning än att vi har så lika syn på hur EU skall utvecklas.

Patrik skriver: ”När ALDE:s kandidat till kommissionsordförandeposten – Guy Verhofstadt, en av Europapolitikens stora federalister, var på kampanjbesök i Stockholm gick han inte många meter utan att vara omgiven av flockande Folkpartister (som stod för inbjudan till Stockholm). Centerpartisterna lyste däremot med sin frånvaro. Verhofstadt är partigruppens kandidat i det som håller på att utveckla sig till en holmgång mellan Europaparlamentet (och de mer federalistiska krafterna) och Europeiska Rådet med stats- och regeringscheferna. Kandidaterna förväntar sig att den som tillhör den största partigruppen ska utses till kommissionens ordförande av Rådet.”

Mitt svar: Det är sant att Centerpartiet inte riktigt älskar tanken på valet av ”EU-president. Men att säga att vi inte uppmärksammade att Verhovstadt var i Stockholm är ju inte sant, illustrerar detta med en bild från Lena Eks facebook,

Guy

Men jag måste säga att jag håller med Patrik i en fråga, att vi inte varit tydliga i att om vi på sikt skall kunna ha ett permanent undantag från EMU medlemskap så måste vi ansöka om en permanent förändring i fördraget, det är en klar brist hos oss.

Bli först att kommentera