Fullmäktige med budgetdebatt

Idag är det budgetfullmäktige. Här nedan kan du läsa mitt inledningsanförande, och längre ner kan du ta del av Alliansens budgetförslag som vi i Centerpartiet stödjer.

Anförande budgetfullmäktige 15/6 2015

Ordförande, Ledamöter åhörare

Så står vi här för en förnyad budgetdebatt, och denna gång har vi en ny KS ordförande i Hans som presenterar sin budget.

Tyvärr så inledde Kommunstyrelsens ordförande på det sätt som jag trodde han skulle göra, men att prata rikspolitik och påpeka att alla Utmaningar som ligger framför Umeå beror antingen på Alliansregeringen, eller på det faktum att den nuvarande S-Mp regeringen misslyckades med att få igenom sin budget i riksdagen.

Jag vill här göra fullmäktige uppmärksam på att såvitt jag känner till så har väl Socialdemokraterna styrt Umeå de senaste 20 åren, rimligen så bör den långa period av maktinnehav ha spelat större roll för kommunens utveckling än vad man kan tro när man lyssnar på kommunstyrelsens ordförande.

Nu lägger Hans sin tilltro på riktade statsbidrag man kan söka, en regerings klassiska trick för att visa handlingskraft. Öronmärkta pengar, som i verkligheten inte gör någon skillnad.

Öronmärkta pengar som för oss i Centerpartiet är motsatsen mot vad vi tror på, vi tror på det vi kallar för närodlad politik, att beslut skall fattas nära människor, alltså är det vi i Umeå kommunfullmäktige som bäst vet vilka behov som umeborna har, inte riksdag och regering!

Centerpartiet är glada över att tillsammans med M, Fp och Kd kunna lägga fram en klok och balanserad budget som motförslag till Socialdemokraternas.

Jag vill börja med att påpeka att en budget är en helhet, det handlar inte bara om hur stora påsar man ger till nämnderna, det handlar också om vad man väljer att göra med pengarna, de senaste åren så har vi sett hur S och V genom ökade ramar ökat nämndernas kostnader, utan att vi kunnat se bättre resultat. Detta håller inte!
Vi vill se nämnder som tydligt styr sin verksamhet inom tilldelade ramar, och där vi genom kloka och smarta lösningar ser till att verksamhetens kvalitet förbättras.

Vi ger ökade ramar till alla nämnder förutom Gy.

Vi återställer det negativa resultatet från 2014, inte minst viktigt när vi ser prognoser på -90 miljoner för resultatet 2015

Vi ser i vårt förslag till att behålla en central lönereserv, förvisso bara hälften så stor som 2015 men det är jätteviktigt för att kunna göra riktade satsningar mot vissa grupper.

I S-förslag så kommer lönehöjningar till 100% måsta tas inom nämndernas ramar, vilket innebär neddragningar i verksamheten.

Centerpartiet ser hela kommunen, därför är vi glada över den resursförstärkning som vi har till Tekniska nämnden för att säkerställa stödet till enskillda vägar.

Umeå är mer än bara tätorten, men tyvärr så är det oftast bara tätorten som är i fokus i socialdemokraternas förslag.

Med detta yrkar jag å Centerpartiets vägnar bifall till Allansens förslag till budget för 2016.

Här kan du läsa förslaget till Alliansbudget, och vill du läsa lite snabbare så finns endast tabellen här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.