Så fungerar kommunens ekonomi del 4.

I min lilla serie om kommunens ekonomi så tänkte jag att jag skulle börja med ett litet avsnitt om de kommunala bolagen som ju är en viktig del av kommunen men inte en del av primärkommunen, utan helt enkelt aktiebolag som kommunen äger.

Man kan helt klart fundera på om kommuner skall äga bolag men nu finns dom och jag vågar nog säga att alla kommuner idag äger bolag. Det vanligaste är att man har ett bostadsbolag, men det finns alla sorters bolag. I Umeå är våra bolag organiserade i vårt koncernbolag
Umeå Kommunföretag. (UKF)

Här är merparten av kommunens bolag.

Här kan du läsa lite mer om vad koncernen sysslar med. Och de i koncernen ingående bolagen.

Organisationen fungerar så att Umeå kommun äger 100% av alla aktier i UKF. Sedan äger UKF aktierna i de olika dotterbolagen, exempelvis AB Bostaden, Umeå Energi, Dova DAC mef flera. Jag återkommer med ytterligare bloggar om de olika bolagen.

Men det vi som kommunmedborgare måste tänka på är att bolagen och kommunen har lite olika roller och framförallt helt olika finansiering. Kommunen finansieras i princip helt av skatteintäkter, och budgeten skall generera ett visst överskott, men inte så stort.

Till skillnad från bolagen som skall klara sig på de intäkter de har, men helst inte inte får ta del av skatten vi betalar. Utan de är helt intäktsberoende. UPAB lever på P-avgifter, Bostadens intäkter är hyran och Umeå energi säljer el och fjärrvärme etc.

Grundtanken är ju att bolagen skall kunna bidra till det samlade kommunala uppdraget, men inte vara beroende av skatteintäkter. Bolagen är ju eftersom de är ägda av kommunen politiskt styrda, men styrelsen i bolaget har inte samma möjligheter att agera fritt som exempelvis ledamöterna i en vanlig kommunal nämnd, bolagets syfte och uppdrag regleras i dess bolagsordning och ägardirektiv. Och som ledamot så skall man som det står i aktiebolagslagen ”verka för bolagets bästa”. Så som ledamot i styrelsen för ett kommunalt bolag är man till viss del lite mer bakbunden än vad man är som nämndsledamot.

En mer klassisk organisationsskiss av kommunens bolagskoncern

Men hur är det med våra bolag då? Hur går det?

Då går vi tillbaka (som vanligt till kommunens årsredovisning för 2018) Där även bolagen finns med.

Och tittar man där så ser man att de flesta bolagen gör ett överskott, något som är väldigt viktigt. För om inte bolagen gör ett överskott, så kommer man vara beroende av driftsbidrag från kommunen istället. Och dessutom så kommer man inte ha råd att betala av på sina lån.

För tittar vi på kommunkoncernens samlade låneskuld så ligger merparten hos bolagen.

Hyresfastigheter, Reningsverk, Deponianläggningar och Godsbangårdar är inte billiga saker. Så det är viktigt för UMeå på sikt att våra bolag går med överskott, dessutom så tjänar du och jag som medborgare en liten slant på att bolagen lånar pengar till sina investeringar via kommunens egen internbank. 

2 kommentarer

    • Mattias Larsson (inläggsförfattare)

      Nej men det kommer inte byggas bostäder om inte de som bygger dem får igen sin investering.
      Men vilket förslag har du för att öka bostadsbyggandet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.