Bokslut för Umeå kommun samt mitt anförande

(Uppdaterad 12:00 efter klok kommentar från signaturen Erik)

Idag har vi kommunfullmäktige med bokslut för 2019. Kommer komma med en del kommentarer här på bloggen senare då det ligger ute på webben. Men vi kan glädjas åt att 2019 var ett bra år, både för kommunen och kommunens bolag.

404 miljoner för koncernen varav 189 miljoner för kommunen är bra om man jämför med budgeten för 2019 och prognosen från tertial 1 2019.
189 miljoner i överskott, är en rejäl resultatförbättring jämfört med budgetens 73 miljoner. Hittar inte budgeten för bolagen i hastigheten, men även kommunens bolag gör ett resultat som är bättre än budget,

Man kan följa kommunfullmäktiges sändning på webben samt även titta i efterhand om man vill. på kommunens hemsida.
Här ser du hur sändningen ser ut på YouTube. Här nedanför klistrar jag in mitt anförande i debatten.

Ordförande ledamöter åhörare

Jag vill för Centerpartiets räkning yrka bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Detta bokslut är nog det jag lagt ner allra mest tid på sedan jag kom in i KF. Jag började läsa det redan när vi fick de första prognoserna till AU för en dryg månad sedan.
Nu är ju det anförande jag tänkte hålla fullständigt bortkastat av naturliga skäl, men jag tänker så här i dessa dagar:

Det är väldigt bra att vi i detta bokslut kan avsätta 116 miljoner till Resultatutjämningsreserven och att vi med detta beslut säkerställer att ingen nämnd går in i 2020 med negativt eget kapital.

Det vore oansvarigt att när framtiden är så osäker att tvinga ett antal nämnder att börja 2020 med en ryggsäck alltså ett återställningskrav, och jag tror det är bra att vi stoppar in maximalt i Resultatutjämningsreserven, det är pengar vi kan komma att behöva under 2020 eller 2021.

Som vår ekonomichef Lena Höök Gustafsson nämnde så har nämnderna gjort storartade insatser för att minska sin budgetavvikelse under året, något jag är väldigt tacksam för. Det tyder, som jag tolkar det som att vi börjar kunna se att det arbete som skett under året för att förbättra ledning och styrning börjar ge frukt.

Samtidigt är jag oroad då en stor del av vårt överskott är pengar av engångskaraktär: Ökade elkraftsintäkter, investeringar mindre än budget, minskat utnyttjande av medfinansiering av EU-projekt då det är sista året i en programperiod. Är ingenting vi kan tror håller oss flytande i framtiden.

Sedan innehåller ju bokslutet också en del verksamhetsmål vilka inte uppfyllts, och som Eva Miller från revisionen påpekade så finns det brister avseende återrapporteringen av flera mål.

Detta skulle i normalläget varit en ingång till en rätt så omfattande debatt, men inte i år.

Detta beroende på två saker som jag ser det:

1.    Vi, alltså Umeå kommun är inne i ett ganska så omfattande arbete med att skärpa upp ledning och styrningsprocesserna, vi skall ju rucka om hela budgetprocessen under pågående resa och i alla fall jag har respekt för att det inte är jätteenkelt.
Är lite som när man var ung och hade bilar som man behövde renovera samtidigt som man körde dem. Det var inte jättelätt, och mer än en gång körde man ju ut från garaget för att åka på jobbet innan färgen hunnit torka.
Men jag är tacksam för revisorernas anmärkningar och det är något i alla fall jag kommer ta med mig i arbetet under året.

2.    Det andra skälet är ju vi väl bekanta med. Det vi inledde dagens sammanträde med alltså Pandemin. Och som Stadsdirektör Margaretha Alfredsson sade. Nu läggs alla resurser på att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar i dagens krisläge.
Det innebär inte att synpunkterna inte skall hörsammas, men kanske inte idag.

För vår riktiga utmaning får vi ju i det år vi nu är inne i!
Det är som alla förstår väldigt väldigt svårt att prognostisera vad som händer med ekonomin under 2020.
Både i kommunen, men även i samhället i stort.

Jag är rädd för att vi under det kommande året kommer tvingas till väldigt tuffa beslut för de kommunala verksamheterna för att vi skall klara av verksamheterna, vi måste fortsätta att öka precisionen vad gäller kostnadsuppföljningen av kommunens verksamheter.
Vi måste på allvar se till att verksamheterna klarar sin verksamhet inom given budgetram.

Detta är oerhört viktigt i dagens läge, samtidigt som jag inser att det är i rådande läge väldigt svårt att klara detta.

Tack.

 

 

2 kommentarer

 1. Erik

  Bra i förhållande till vadå? En isolerad siffra säger ingenting och här måste ni i oppositionen bli bättre och återge ekonomin utan skygglappar. Jag kan berätta en anekdot från min tid i Dalarna där en ordförande för PRO minsann tycket att bönderna på Tunaslätten var rika. Men kunde ju se detta när man kollade på deras maskiner och byggnader och gud vet vad han såg. Han hade dock inte koll på böndernas skulder. Kanske någon bonde var insufficient = högre skulder än tillgångar.

  • Mattias Larsson (inläggsförfattare)

   Klok synpunkt jag tar med mig den, samt har uppdaterat bloggen med en liten kommentar kring varför 189 miljoner är ett bra resultat.
   Tack
   Mattias

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.