Krispaket för att rädda fler jobb

Krispaketen duggar tätt i dessa dagar, igår presenterade regeringen tillsammans med L och C ett paket som i pengar mätt är på nästan 11 miljarder kronor.

Just nu sker det ett febrilt arbete nere på regeringskansliet och på departementen med att ta fram åtgärder som mildrar de ekonomiska effekterna av krisen. Det man bör komma ihåg är att nu tas det fram lösningar som i vanliga fall tar månader att förhandla fram och få fram lagtext till görs nu på dagar. Det innebär att det kommer finnas luckor i det som föreslås, men att dessa luckor kommer tätas allteftersom. En sådan lucka som tätas med gårdagens krispaket är att Fribeloppet för CSN tas bort, alltså att man som student får arbeta hur mycket som helst utan att studiemedlen minskas. Vilket ju är en självklarhet. De medicinstuderande som nu anmäler sig för att kliva in och arbeta i vården för att klara pandemin skall givetvis inte ”belönas” med sänkta studiemedel.

Här kan du läsa mer om krispaketet på Regeringens, respektive Centerpartiets hemsidor. Här kan du ta del av bilderna från presskonferensen.
Jag klistrar in lite ytterligare text nedanför.

Detta är inte det sista krispaketet, vi måste alla göra vårt yttersta för att både begränsa smittspridningen samtidigt som vi håller ekonomin igång, massarbetslöshet i höst är det sista Sverige behöver!

Idag presenterades ytterligare ett stort krispaket med anledning av coronaviruset, med fokus på att hantera den stigande arbetslösheten.

Alla jobb kommer tyvärr inte kunna räddas, men nu görs ännu mer för att fler människor ska kunna ha en egen inkomst och utbilda sig, såväl under den pågående krisen som när ekonomin är på fötter igen. Då krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik och fler satsningar på olika typer av utbildning. Dessutom förstärks a-kassan tillfälligt och fribeloppet i CSN tas bort under 2020.

Paketet har tagits fram av Centerpartiet, regeringen och Liberalerna.

Hur mycket kostar det nya krispaketet?
Omkring 11 miljarder kronor, för de samlade insatserna.

När ska det här läggas fram till riksdagen?
Vissa förslag kommer att ingå i en extra ändringsbudget som läggs fram till riksdagen snarast, med regeringsbeslut nu på onsdag. En del kommer i den ordinarie vårändringsbudgeten.

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik
En aktiv arbetsmarknadspolitik är central för att kunna hantera effekterna av en ekonomisk kris.

Arbetsförmedlingen får 330 miljoner kronor extra.

o    Till personalförstärkningar, för att hantera service till arbetssökande och arbetsgivare.

o    För att hantera nya inskrivningar, varselorganisation, planering för arbetssökande.

Satsningar för att få fler människor i jobb.

o    Kommunerna får medel för att skapa sommarjobb till ungdomar. Satsningen uppskattas kunna leda till att omkring 20 000 ungdomar får sommarjobb.

o    Skogsstyrelsen ska samordna för att skapa fler så kallade gröna jobb, vilket innebär arbeten främst inom natur- och skogsvård. Målgruppen är personer med kortare utbildning, arbetslösa och nyanlända.

Förlängda stöd för att hålla igång arbetsmarknaden.

o    För personer som har en extratjänst eller ett introduktionsjobb kommer perioden för detta förlängas tillfälligt från 24 till 36 månader.

o    För stöd för nystasjobb utökas maxtiden tillfälligt med ett år.

o    För stöd till de som driver eller startar nytt företag förlängs stödet för start av näringsverksamhet från sex månader till tolv månader under 2020.

Distansundervisning och fler platser på universitet och högskolor

När arbetsmarknaden försvagas är det många som tar tillfället att utbilda sig. De medel som nu tillförs gör att över 9 000 fler personer kommer kunna börja studera i år.

Nu ökar antalet platser på universitet och högskolor.

o    Under 2020 tillförs 154 miljoner kronor, som växer till över 300 miljoner kronor 2021

o    Fler allmänna platser men också fler platser på sommarkurser.

o    Fler platser för basår, som ger möjlighet att läsa in behörighet för att vidareutbilda sig till exempelvis vårdyrken.

Distansundervisningen på universitetsnivå ska bli bättre och utökas.

o    Medel tillförs universitet och högskolor för att öka utbudet på distanskurser.

o    Medel tillförs Swedish University Computer Network (Sunet) som tillhandahåller infrastruktur och plattformar för distansundervisning.

Den nätbaserade utbildningsformen MOOC (massive open online courses) som är avgiftsfri och öppen för allmänheten ska göras ännu mer tillgänglig.

Universitets- och högskolerådet och CSN får mer medel för att klara den ökade belastningen.

Stärkt yrkesutbildning

Det är viktigt att människor som nu varslas har möjlighet att höja sin kompetens och vidareutbilda sig inom sitt yrke.

Samlat omfattar satsningarna mer än 13 000 individer (nästan 1,2 miljarder kronor) som under året nu får möjlighet att fortbilda eller utbilda sig, för att sedan återvända bättre rustade till arbetsmarknaden.

Mer medel ska gå från staten till regionalt yrkesvux.

o    Kommunerna får ytterligare 700 miljoner kronor i år för att förstärka yrkesvux.

Yrkeshögskolan får större utbud och fler platser.

o    För att utöka utbudet och erbjuda nya platser skjuts 250 miljoner kronor till, för redan beslutade utbildningar.

o    För nya kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan tillkommer 80 miljoner kronor.

o    35 miljoner kronor går till att införa en försöksverksamhet, för en snabbare väg till examen för den som redan har yrkeskunskaper.

Folkhögskolan förstärks med full finansiering från staten.

o    Fler allmänna kurser och fler yrkesutbildningar ska erbjudas.

o    Satsningen uppgår till 76 miljoner kronor 2020, som växer till 152 miljoner kronor nästa år.

Yrkesstudier på distans ska förbättras och göras mer tillgängliga.

o    Studieförbunden tillförs 30 miljoner kronor för att tillgängliggöra befintliga distanskurser för fler.

o    Exempel på distanskurser som det redan finns koncept för är inom programmering, IT, ekonomi/redovisning, företagande och språk.

Tillfälligt förstärkt a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen justeras tillfälligt. Det är viktigt för att människor inte ska behöva lämna hus och hem, men också för att upprätthålla köpkraft i ekonomin och inte lasta över kostnader på kommuner.

Egenföretagare får tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag är vilande.

o    Fler företagare får möjlighet att lägga sitt företag vilande istället för att tvingas avveckla verksamheten helt.

o    Dessutom kommer den som är företagare och inte tidigare varit medlem i en a-kassa snabbare kvalificera sig för ersättning.

Kraven på vem som kan få a-kassa sänks tillfälligt.

o    Kraven i arbetsvillkoret sänks med 25 procent (från 80 till 60 timmar) från den 13 april till och med den 3 januari 2021.

o    Kravet i medlemsvillkoret sänks, så att det kan uppnås på tre månader istället för 12. Den som är medlem från mars i år får för varje månad tillgodoräknas ytterligare tre månader – dvs varje månad räknas som fyra. Detta gäller till december 2020.

Tillfälligt höjt tak.

o    Taket höjs under 9 månader från 910 kr till 1 200 kr per dag de första 100 ersättningsdagarna.

o    En person får därmed ut 80 procent av sin lön upp till 33 000 kronor i månaden, istället för som tidigare 25 000 kronor under de första 100 dagarna.

Tillfälligt höjt grundbelopp.

o    Grundbeloppet höjs från 365 kronor till 510 kronor för den som jobbat heltid.

o    Detta berör de som uppfyller arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret, samt de som har det lägsta beloppet i inkomstrelaterade försäkringen.

De sex karensdagarna tas bort tillfälligt.

o    Gäller från och med den 30 mars 2020 till och med årsskiftet.

A-kassorna får 100 miljoner kronor extra för att kunna hantera den ökade belastningen.

Slopat fribelopp i studiemedlen

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas kommer fribeloppet tas bort för alla som får studiemedel tillfälligt. Det gäller under 2020.

Sammanlagt beräknas detta krispaket uppgå till närmare 11 Miljarder kronor.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.