Etikett: Anders Åkesson

Ja man skall vara ärlig Lennart

Av , , 1 kommentar 19

Det håller jag med om och jag är alltid ärlig i mitt politiska arbete, säger jag något så har jag täckning för det i partiet!

Det här är vad du skrev på din blogg igår:
"Jag är säker på att alla förutom en person kommer att vara nöjda."

Att man skall vara ärlig är helt riktigt, och det är nog ärligt vad du menar det du skriver, jag tycker det är onödigt – man får tycka vad man vill om Urbans ideér men han har full rätt att framföra dem. (För jag tror att det var Urban Bengtsson du menade) Jag tycker det är onödigt att som kommunstyrelsens ordförande uttrycka sig på ett sätt som av många uppfattas som att du ger dig på en enskild medborgare. Puckla på mej och andra förtroendevalda vi är lovligt villebråd – men våra medborgare skall vi vara rädda om, visst hade vi ett tillväxtmål i kommunen?

Sedan trixar du med korten Lennart!

Genom att hävda att jag inte har täckning för den insändare som jag och Anders Åkesson skrev häromveckan i VK. Inget kunde vara mer fel. Frågan är för vår del förankrad ända upp i partiledningen och det som jag med benäget bistånd av Anders fått Annie mfl. att förstå är att Kvarkentrafiken behöver likvärdiga villkor som övrig färjetrafik till Finland.

Helt klart är det så att det s.k. Ålandsundantaget gör att den gamla principen att trafik skall gå på kommersiella grunder rör till det hela.

Här har nuvarande regering ännu inte lyckat lösa det som uppstod som ett bekymmer 2000 när Taxfreen försvann för vår trafik samtidigt som Ålandsundantaget permanentades, alltså en indirekt subvention av all annan färjetrafik till Finland. Ett bekymmer som uppstod under såvarande (s) regering. 
Jag är uppriktigt glad över att det verkar som att nu även (s) och (v) verkar ha insett på nationell nivå att vår färjetrafik lyder under speciella omständigheter. Dock är det fler partier som måste inse detta.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

Centerpartiet tar ställning för Kvarkentrafiken

Av , , 5 kommentarer 11

 Under det senaste året har jag haft ett flertal kontakter med personer ur Centerpartiets partiledning och partistyrelse för att informera dem om vikten av att vi ser till att få till stånd en fungerande trafik över Kvarken. Käns skönt att jag nu upplever att mina kontakter börjar bära frukt.

Jag är djupt tacksam över det intresse som både Annie Lööf men även Centerpartiets ledamot av riksdagens trafikutskott, Anders Åkesson visat frågan – tack för ert stöd Annie och Anders!

Här nedan är den insändare som jag och Anders hade inne i pappersupplagan av VK idag.

Kvarkentrafiken även en nationell angelägenhet
Turerna kring färjetrafiken mellan Umeå och Vasa den sk. kvarkentrafiken har varit många under åren. Ända sedan Sveriges och Finlands EU inträde och som konsekvens av detta Taxfreeförsäljningens upphörande har situationen för denna trafik varit svår. Vilket inte minst RG-lines konkurs bevisar.
Att säga att framtiden för kvarkentrafiken är en regional angelägenhet, vilket under många år varit Sveriges officiella hållning är för oss inte längre hållbart.
Det finns minst tre tunga skäl till varför Sverige och Finland måste ta ett delansvar i denna trafik och inte hänskjuta hela ansvaret till Öster- respektive Västerbotten.
1.       Sträckan Umeå-Vasa är per definition en europaväg, E 12 med sträckning mellan Mo i Rana och Helsingfors, europavägar på land är statens ansvar.
2.       Denna sträcka är även mycket viktig för de företag som finns i denna region och för att få ut varor vilket är viktigt för de bägge ländernas export, dessutom är Umeå-Vasa en del av stråket Murmansk-Mo i Rana alltså en del av ett logostikstråk som är viktigt för flera länder.
3.       Umeå-Vasa är den enda färjelinje mellan Sverige och Finland som inte kan ta del av det s.k. ”Ålandsundantaget” och därigenom sälja Taxfree produkter ombord. Något som avsevärt subventionerar trafiken mellan exempelvis Stockholm och Helsingfors
Från Centerpartiets sida välkomnar vi att Umeå och Vasa nu tagit tag i frågan och bildat ett gemensamt rederibolag för att kunna ta över trafiken så inget avbrott sker i denna viktiga färjelinje.
Vi välkomnar också den arbetsgrupp som det finländska transportministeritet tillsatt som utreder förutsättningarna för trafiken både på kort och lång sikt.
Här är det nu viktigt att alla nivåer i samhället på båda sidor av Kvarken ställer sig positiva till att vara med att ta sitt ansvar i en kommande lösning, det kommer att behövas insatser både från lokal, regional och statlig nivå.
Centerpartiet vill inte idag låsa sig vid några belopp eller utfästelser om hur det nationella stödet till kvarkentrafiken skall se ut men för oss är det helt tydligt att staten har ett ansvar i att finna en långsiktigt hållbar lösning för kvarkentrafiken.
För inte kan det väl vara så att E 12 skall begåvas med ett 7 mil långt vägavbrott mellan Umeå och Vasa?
 
Anders Åkesson (C)                  Ledamot riksdagens trafikutskott
Mattias Larsson (C)                   Gruppledare Umeå 
5 kommentarer
Etiketter: , ,

Välkommen till Umeå Anders Åkesson

Av , , 4 kommentarer 3

I kväll och i morgon besöker Anders Åkesson från Kalmar Umeå.

Umecentern har bjudit upp Anders som är Centerpartiets ledamot i riksdagens trafikutskott för att han på ort och ställe skall få lära sig mer om Norrbotniabanan,
Umeå som logistikcentrum och de satsningar som planeras i Umeå  Hamn,
Holmöfärjan och problemen med den, Kvarkentrafiken mm.
Jag skall erkänna att jag personligen inte är helt tillfredställd med vad Centerpartiet lyckats få igenom i regeringssamarbetet vad gäller infrastrukturen i norra Sverige.
Många bra beslut togs under förra mandatperioden men det skulle behövas en par stategiska satsningar ytterligare för att jag skulle känna mej helt nöjd.
Därför är det väldigt kul att kunna välkomna Anders hit upp och jag är övertygad om att han kommer att lyssna och ta med sig våra synpunkter på ett bra sätt.

I kväll anordnar vi ett öppet möte på Ordenshuset där den som vill kan komma och lyssna till Anders där han berättar lite om arbetet i trafikutskottet och Centerpartiets syn på de kommande behoven vad gäller infrastruktur och trafik.
18:30 på Ordenshuset, Sveasalen.

4 kommentarer
Etiketter: ,