Etikett: Biogas

UMEVA klamrar sig fast vid gamla beslut rörande Biogasen

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid gårdagens Kommunfullmäktige hade jag en interpellation ställd till Ordföranden i UMEVA, den handlade om UMEVA skulle kunna vara intresserad av att sälja den Biogas som uppstår som en restprodukt vid reningsverket på Ön.

Svaret (lägger in det så snart det läggs ut på komunens hemsida) var som förväntat negativt. UMEVA ser ingen anledning att ändra sig utifrån det beslut man tog 2009 om att installera en gasmotor och själv producera el för eget bruk. Man arbetar vidare efter sin tes att bli självförsörjande på Energi inom sin egen verksamhet. Det är inget fel på den ambitionen utifrån det man visste 2009, men nu har det faktiskt hänt en del.
Som jag nämner i min Interpellation så har Taxi aviserat intresse för att köpa i första omgången 180 biogasbilar, Svedavia (Umeå Flygplats) får den första biogasdrivna bansopningsmaskinen levererad i Januari!!!

Att då inte vilja/våga fundera på om det kanske skulle kunna vara en idé att vänta ett eller två år med att köpa in en gasmotor för 12-15 mijoner för att istället sälja rågasen till en bränsleproducent som förädlar den till Fordonsgas är i min mening korkat!

Uppe i Alvik finns en liten mobil förädlingsanläggning vi kan ta ner till Umeå, på bara några veckor kan man vara igång med Fordonsbränsleproduktion, detta helt utan ekonomisk risk för UMEVA.

Istälet fightas UMEVA på VKs debattsida VD Tomas Blomqvist svarar på Arne och Linus synnerligen kloka artikel från förra veckan.

Det förefaller ju fullständigt enfaldigt om nu när vi står på tröskeln för ett genombrott för Biogasen i Umeå skall snaubbla på tröskeln för att UMEVA bestämmde sig för slera år sedan.

Att ha ambitonen att bli självförsörjande på energi är en lysande ambition, men det bör ske på systemnivå och inte på UMEVAnivå 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vilken sosse skall man lyssna på om man tror på Biogas

Av , , 1 kommentar 5

Idag håller projektet GASKlart2013 styrgruppsmöte i Vännäs.

(Läs mer om Biogas på Biogas Norrs Hemsida)

Umeå kommun representeras i detta Umeregionsprojekt av Hans Lindberg, projektet syftar till att få till stånd en Biogasproduktion (fordonsgas) i Vännäs samt minst ett tankställe för biogas i Umeå, och stort intresse finns från i nuläget Taxinäringen och Umeå Flygplats för projektet. Hans har skrivit om detta på sin Blogg1 och Blogg2. 

Jag delar i Hans positiva syn på Biogasen och dess potential och det är också därför som vi i Centerpartiet ställde oss bakom att Umeå kommun skulle gå in som medfinansiär i detta projekt. Samtidigt fortsätter Lennart Holmlund sitt krypskytte mot Biogasen senast med detta blogginlägg igår.

Men som vanligt gör Lennart det enkelt för sig, Umeås problem är inte endast höga värden av kvävedioxider, även partikelhalterna är stundtals för höga – där är Biogas det bästa bränslet. Sedan kan det inte vara någon nackdel om vi som en positiv biverkning av ett bränslebyte får minskade koldioxidutsläpp och kan tillverka bränslet själva istället för att importera en ändlig resurs!

Regeringen satsar ytterligare 280 miljoner kronor på fortsatt utveckling av biogasen, läs mer på Anna-Karin Hatts Blogg. Detta som ett led i arbetet med en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030.

Vad är Lennart Holmlunds alternativ till det? Fortsätta att köra på olja?

Biogasen är inte en lösning för alla samhällets kommande transport och drivmedelsproblem men det är en av de lösningar som kommer att krävas.

Nu gäller det att fokusera så att vi får till stånd en lokal biogasproduktion i Vännäs så att vi får ett tankställe i Umeå skulle ge ett stort antal positiva effekter.
Det jag tycker Lennart skall fundera på är om det kan vara värt att fundera på om den Biogas som produceras på Ön, ev. kan vara en resurs i denna helhet.
Som det är nu så är UMEVas planer med den gasen höljt i dimman.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Kanske håller det på att lossna för fordonsgasen?

Av , , Bli först att kommentera 8

Som vi kunnat läsa här på vk.se så har det idag presenterats en vision om att bygga en anläggning för produkton av fordonsgas i Vännäs. Kombinerat med ett tankställe för fordonsgas i Umeå. Även Hans Lindberg har skrivit om detta på sin blogg.

Dessa planer är en del av projektet Gas Klart 2013 som drivs av Umeregionens kommuner tillsammans. Projektet baseras i huvudsak på en förstudie som togs fram av Anna Säfvestad Albinsson på Biofuel Region läs den gärna!
Jag är helt övertygad om att vi kommer att behöva biogasen som en pusselbit för att vi skall klara omställningen till ett hållbarare samhälle. Vi kommer inte i framtiden kunna fortsätta att köra våra fordon på fossila bränslen utan vi måste använda oss av flera olika bränsleslag och där tror jag biogasen kommer att vara ett sådant.

Sedan tycker jag att det är extraskoj om det är så att lokal biogasprodukton innebär ökade möjligheter till arbete för länets bönder, mer om detta kan man läsa i Denna tidning från LRF  vi har här i södra Västerbotten tusentals hektar åkermark som idag inte brukas, tänk om vi nu kan börja använda detta för grön energiproduktion?

Jag är jätteglad att Hans Lindberg verkar ha engagerat sig i frågan lokalt, tidigare har (s) i Umeå varit väldigt kallsinniga i frågan om att stimulera biogasen lokalt.
Pernilla Djärv ställde för en par år sedan en interpellation till Lennart Holmlund och hans svar där andades då inte positiva tankar avseende biogasens framtid.
Likaså är Lennart rätt så skeptisk i detta blogginlägg från i somras, men som sagt var nu får vi hoppas att Hans L fått det mandat som krävs i denna fråga som innehåller så många möjligheter!

Nu är det bara att gasa på!
 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Regeringen satsar på Biogas

Av , , Bli först att kommentera 0

Välkommet med nytt stöd till biogas

Kunde i dagens nyhetsrapportering läsa att regeringen aviserar ytterligare satsningar på stöd till Boigasoch andra förnybara gaser för att nå Sveriges klimatmål.

 

Stödet är avsett för spridning av redan framtagen teknik som ännu inte är konkurrenskraftig på marknaden och ska gå till projekt som bidrar till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser.

 

Regeringen satsar 50 miljoner kronor per år för perioden 2009-2011. För att ett projekt ska få stöd måste det vara gynnsamt ur ett klimatperspektiv, vara energi- och resurseffektivt och ha teknisk potential för utveckling och konkurrenskraft.

 

 

Jag tycker detta är jättespännande Biogas på olika sätt är en pusselbit vi kan använda för att skapa ett mer resurssnålt och uthålligt samhälle.

Biogas är idag intressant både för uppvärmingsändamål och som fordonsbränle. Tyvärr så har vi ingen vidare tradition och infrastruktur för användning av gas här i Västerbotten. Detta måste vi bli bättre på!

Sedan är det så att antalet gasdrivna bilar ökar hela tiden, och det är väl skrutt om en person på genomresa tvingas köra på bensin, bara för att det inte finns ett tankställe för biogas i Umeå.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: