Etikett: Centerpartiet.

Annies sommartal

Av , , 1 kommentar 4

Idag höll Centerpartiets partiledare Annie Lööf sitt sommartal

http://www.expressen.se/tv/nyheter/loofs-attack-mot-lofven/

Det är ju för Sverige en rätt ny tradition att partiledarna sommartalar och för Annies del så är det ett sätt att tydliggöra Centerpartiets positioner inför höstens budgetförhandlingar. För det är det det handlar om förhandlingar! Regeringen är ett samarbete mellan fyra partier och alla skall vara överens innan budgeten presenteras. För egen del så är jag väldigt nöjd med Annies prioriteringar vid dagens tal:

Sjuklöneansvaret för andra sjukveckan

Sänkt skatt för pensionärer

Ett landsbygdsprogram på samma nivå som idag

Som Annie sade idag, så börjar valrörelsen nu, det är bara att köra på!

Andra bloggare: Mikael Andersson

Media: Expressen, Aftonbladet, DN, Land, Centerpartiet, SR

1 kommentar
Etiketter: ,

Bra insats av Annie i dagens partiledardebatt

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag höll riksdagen partiledardebatt, den sista innan sommaren.

Annie Lööf  valde i sitt anförande syna Socialdemokraternas jobb-bluff och lyfta landsbygdens betydelse för grön omställning.

Jag tycker Annie, gjorde ett bra anförande, och det är lite märkligt att det skall dröja nästan två timmar in i debatten innan någon av partiledarna valde att lyfta begreppet hållbarhet. 

Annie pratade även om den fantastiska utveckling vi sett inom området förnyelsebar energi och att Centerpartiet har som mål att vi inom en generation måste ha skapat ett samhälle där all energi är förnyelsebar. Något som vi beslutade i det nya idéprogrammet.

Sammantaget en bra insats av Annie, jag tycket hon känns allt mer stabil i rollen som partiledare, detta bådar gott inför valet 2014! 

Och vågar vi bara från Centerpartiet tro på vår egen politik och lyfta ideér för framtiden så kommer detta att gå bra!

Centerpartiet ökar mest i norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 16

I SCBs senaste mätning som preenterades idag så ökar Centerpartiet i de fyra nordligaste länen från 4,4 % till 7,2 %.
Det är i regionen Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) Centerpartiet går framåt. 

Sedan tror jag det spelar roll på sikt att vi i jobbar kontinuerligt med att lyfta Norra Sverige gentemot våra ledande företrädare, ett exempel på detta är vår Europaparlamentariker Kent Johansson som besökte Västerbotten inland i vintras.

Min egen analys är att vi efter den stormiga Idéprogramsprocessen blivit tydligare i vad vi står för, en hållbar politik för hela landet.
Vi har också lyft viktiga frågor för landsbygden där norrlänningarna känner igen sig.

Det är flera partier som driver på frågor som infrastuktur, bredband, service, välfärd och energi och tillväxt men det är inget annat parti som ser sambanden oh kopplar ihop de här viktiga frågorna med varandra.
För det hänger ju ihop:

  • Vi kan inte höja kilometerskatten ur miljösynpunk t och samtidigt slå undan benen för företag och branscher som är beroende av transporter.
  • Vi kan inte heller lägga ner byskolor och vårdcentraler och samtidigt tro att företag vill etablera sig eller utveckla sina företag i en ort där samhällsservice saknas.

Allt hänger samman och vi har visat i våra politiska förslag at tvi både ser problemen men också har lösningar på dessa.

Vi kommer att fortsätta driva på de viktiga frågorna för norra Sverige och för de som vill bo här, verka här och besöka oss i Norr..

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Hållbar energikväll i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 12

Ikväll har jag besökt Nordmalingscenterns temakväll om Hållbar energi och vindkraft i

Aspeå. Per Olofsson från Svevind berättade om hur de arbetar med etablering av vindkraftverk, och vi fick åka på en bussresa genom vindkraftsparken.

Jag är övertygad om att vi kommer att behöva betydligt fler vindkraftverk i Sverige i framtiden. Centerpartiet vill se ett samhälle fritt från Fossil energi och Kärnkraft inom en generation, skall vi lyckas med det så behöver vi fler vindkraftverk!
Energiminister Anna-Karin Hatt skriver på sin blogg att vi nu ser att regeringens politik nu ger mer än ett nytt vindkraftverk om dagen, en fantastisk utveckling!

 

 

Centerpartiets ståndpunkter om framtidens energiförsörjning:

Är det verkligen trovärdigt att Sverige inom en generation ska nå ett helt förnybart energisystem?
Med Sveriges rika förnybara förutsättningar är det möjligt. I början av 1970-talet stod det fossila för över 80 procent av Sveriges energiförbrukning. Idag står det fossila för mindre än 35 procent och mer än halva vår elproduktion är förnybar. Det visar att vi i Sverige kan klara tuffa utmaningar, om vi bestämmer oss för det. Utifrån de erfarenheterna säger Centerpartiet att Sverige inom en generation har möjlighet och skyldighet att bli ett samhälle helt fritt från fossil energi. Tittar vi på vad vi lyckats med de senaste 40 år är det en fullt realistisk vision.

Tror du att det kommer att byggas nya kärnkraftsreaktorer?
All eventuellt ny kärnkraft ska stå på egna ben. Med energiöverenskommelsen har politiken satt tydliga villkor utifrån vilka marknaden ska agera. I de villkoren ingår att det inte kommer bli några subventioner till ny kärnkraft i Sverige. Om det finns några som tror sig kunna få ekonomi i att bygga ny kärnkraft i Sverige vet vi inte idag. Däremot vet vi att i Finland har det nya kärnkraftsbygget blivit sju år försenat och 2,5 gånger dyrare än planerat.

Vad gäller för kärnkraften i energiöverenskommelsen?
Villkoren för kärnkraften är tydliga: det kommer inte bli några statliga subventioner till ny kärnkraft i Sverige, vi ska inte ha fler reaktorer än idag och det kommer inte byggas någon ny kärnkraft utanför de platser där kärnkraft redan finns idag.

Vad är resultatet av energiöverenskommelsen?
Resultatet av energiöverenskommelsen är tydlig – det är den förnybara energin som växer. Sedan 2006 har elen från biobränslen ökat med femtio procent och elen från vindkraften med sju gånger. Vi kommer snart ha nått målet om att hälften av all vår energi ska vara förnybar, och mer än hälften av all el i Sverige är idag förnybar. 

Kulturväven, vad kostar den och vem skall betala?

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är frågan jag och Sven-Olov ställer i denna interpellation i morgonens Kommunfullmäktige.
Ingen har väl kunnat undgå den oro som finns över kommunens ekonomi de kommande åren. En oro som förvärras av att (s) + (v) nu beslutat sig för att skjuta upp budgeten för 2014 till i Oktober.
En av de negativa effekterna av budgetbeslutet är att det blir ännu svårare att veta var vi skall lägga ut kostnaderna för kulturväven och hur vi skall få ut maximalt med verksamhet i det nya huset.

Skall bli spännande att höra vad Lennart svarar.

Interpellation till: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

Hur skall Kulturväven drivas?

Kulturväven, Umeås nya kulturhus börjar gå emot färdigställande.
Och i takt med det, samtidigt som prognoserna om kommunens ekonomi ser sämre ut så ställs frågan:
”Hur kommer detta att gå framöver?”
Något vi kunnat läsa om bland annat i tidningarna.
Det finns en reell oro hos många för hur Umeå kommuns kulturella ambitioner skall kunna finansieras i framtiden. En viktig fråga då blir hur skall kommunens andel av kulturväven driftas, vi har ju fått en del underlag rörande hur stor kommunens kostnad kan antas bli för vår del i väven, men den stora frågan hur skall dessa kostnader fördelas och vilket upplägg kommer det att vara för det kommunala åtagandet är ju inte beslutat.

Det finns flera modeller man kan välja för hur Umeå kommun väljer att organisera verksamheten, man kan tänka sig att Väven i Umeå AB är hyresvärd och kommunen via fastighet hyr och verksamheterna hyr av fastighet.
En annan modell kan vara att verksamheterna hyr det man behöver av Väven i Umeå AB direkt. En tredje modell är att kommunen vi ett eget bolag hyr ut lokalerna till de egna verksamheterna.

Det finns även andra varianter på hur vi kan välja att organisera verksamheten. Men oaktat vilken modell man väljer så finns det ett antal praktiska frågor att lösa, då merparten av den verksamhet som i nuläget är planerad att hamna i kulturväven är befintlig verksamhet som finns idag och därigenom har verksamhets och hyreskostnader, kostnader som troligen kommer att öka vid flytten till väven. Verksamheter som därför måste kompenseras för den förväntade hyreshöjningen men en utökad budget, om man inte skall tvingas till verksamhetsminskningar.

Det effektivaste sättet att få ner kostnaden för de som nyttjar den nya byggnaden är att få in fler nyttjare och därigenom sänka kostnaden för alla.
Därför är det väldigt viktigt att verksamheten i väven organiseras på ett sådant sätt att man hela tiden arbetar för att få in fler nyttjare och hyresgäster.
I annat fall så är väl risken stor att kostnaden på kommunstyrelsens konto för outhyrda lokaler blir ännu större?

Vi frågar därför:

1) Vilka planer har du för hur Kulturväven skall driftas rent organisatoriskt?

2) Kommer de verksamheter som flyttar till kulturväven att kompenseras för den nya hyran eller måste de effektivisera inom ram för att klara detta?

3) Hur kommer kommunens hyresdebitering att se ut, skall verksamheterna som är i väven klara hyran inom sin verksamhetsbudget, eller kommer pengar till hyran på sidan om?

Umeå 16 Maj 2013

Sven-Olov Edvinsson
Mattias Larsson

Centerpartiet
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Tre bra uppdrag som ger oss ett bättre mobilnät

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag presenterade Anna-Karin Hatt tre uppdrag för bättre mobiltäckning det handlar om:

  1. Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att genomföra ett antal stickprovsmätningar av hur den faktiska mobiltäckningen verkligen är.
  2. PTS får ett tydligt uppdrag att främja regionalt samarbete genom att bjuda in till regionala dialogmöten om hur utbyggnaden av mobilnäten kan underlättas och skyndas på. För om operatörer, kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser och t.ex. regionala samverkansorgan samverkar mer så kan vi få en både snabbare och bättre utbyggnad av mobilnäten. 
  3. PTS skall mer i detalj ska kartlägga hur utbyggnaden av mobilnäten ser ut och åt vilket håll utvecklingen går. Den informationen finns redan, men bara hos varje operatör, det finns inte någon tillräckligt detaljerad samlad oberoende bild. 

Här kan du se dagens presskonferens

Detta tycker jag samlat känns jättebra, vi är beroende av ett bättre mobilnät och dessa tre uppdrag ger oss bättre hjälp med det.Region Västerbotten hade ju synpunkter och tankar kring mobilnäten och dess kommande utbyggnad. Jag tycker det är jättekul att dagens andra uppdrag i princip är ett 100%igt positivt svar på Region Västerbottens skrivelse. Det är synnerligen klokt och smart av Anna-Karin och regeringen att lyssna på kloka synpunkter utifrån landet.

Sedan tror jag inte att det bara är en slump att Telia satsar ytterligare 17 miljarder på mobilnätsutbyggnad, och att deras pressmedelande om detta kom en kvart innan Anna-Karins presskonferens i morse. Jag vet Att anna-Karin har haft alvarliga samtal med mobiloperatörerna om att det är de som har ansvar för att bygga ut täckning i hela landet.  
Det finns mer att läsa om dagens regeringsbeslut på Anna-Karins blogg. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Cuf och Cannabis olyckligt beslut anser jag

Av , , 9 kommentarer 19

Dessa dagar håller Centerpartiets Ungdomsförbund CUF, stämma i Helsingborg. Under de år som varit har man inom CUF flitigt diskuterat Cannabis och för respektive nackdelar med den nuvarande svenska narkotikapolitiken. Igår så hanterade förbundsstämman "Motion 21 om att reglera och beskatta Cannabis". En motion som bifölls av en oenig stämma (111 röstande 62 för motionen). Detta har givertis varit en stor medial snackis med nyheter både i DN, SVT, Här på VK, Aftonbladet mfl ställen. Om man läser motionen så bygger hela resonemanget på att en reglering av Cannabis skulle lösa många av de mänskliga och samhälleliga problem som knarket i allmänhet och Cannabisen i synnerhet medför. Jag och Centerpartiet delar inte detta resonemang, jag kan förstå den logiska väg som legaliseringsförespråkarna ser i detta resonemang men jag ser den inte. Detta är en uppfattning som även delas av Rickard Nordin, Centerpartiets talesperson i missbruksfrågor som kan ses i klippet nedan.
 

Även inom CUF är många emot i denna fråga, Västerbottens stämmoombud röstade emot och både Östergötland och Gävledala har öppet kritiserat beslutet.

Centerpartiet anser att narkotikan skall bekämpas och att samhället skall göra allt vad som är möjligt för att människor skall undvika att hamna i ett narkotikamissbruk. Samtidigt så anser vi att man skall undvika ett stigmatiserande av narkomanerna. De människor som fastnat i ett narkotikaberoende skall få hjälp att komma ut det. Det tror vi bäst sker om det är sjukvården som får ansvaret för missbruksvården, samt att vi gör allt vad vi kan för att ge missbrukarna hjälp exempelvis genom ett sprutbytesprogram som vi motionerat om till Umeå Kommunfullmäktige.

Så tyvärr CUF, jag förstår era intentioner, jag har läst motionen men min bedömning är att en legalisering (eller reglering som ni kallar det) är fel metod för att bekämpa knarket och dess skadeverkningar. 

 

 

 

 

9 kommentarer
Etiketter: , ,

Alla ville prata idéprogram med Emil

Av , , 2 kommentarer 10

I kväll hade Centerpartiet i Umeå bjudit in riksdagsledamoten och idéprogramsmedlemmen Emil Källström för diskussioner om förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. Det var en debattlysten och väl påläst skara som samlades, så Emil fick springa till tåget för att inte missa det.

 
Vi diskuterade flitigt alla olika aspekter på programmet, men givetvis vid ett sådant här tillfälle så är det ju det man ite gillar som hanmade i fokus. Jag vill börja med att säga att det finns mycket i programmet som jag tycker är bra, vi markerar i programmet tydligt att Centerpartiet är ett decentralistiskt parti, att vi vill se ett ökat lokalt och regionalt inflytande att mer makt och inflytande skall finnas i Umeå och Västerbotten och mindre i Stockholm.

En av alla de frågor som ställdes till Emil handlade just om det, vad som menas med de skrivningar som finns i ideprogramsförslaget om en mindre stat.

Här var Emil tydlig, dessa skrivningar handlar om den decentralistiska anda som genomsyrar människan, makten skall utövas närmre människan det är bättre att beslut tas i Umeå än i Stockholm, så med mindre stat menas mer makt till Kommuner, Landsting/Regioner mindre makt till Riksdag och Rgering. Alltså inte ett avskaffande av välfärden och ett krympande av det allmännas åtagande.

Men att denna debatt kan uppstå är inte så konstigt, en väldigt tydlig brist i programförslaget som vi pratade mycket om i kväll och som jag kommer att skicka in under remissrundan är språket och dispisitionen, det är helt enkelt (tycker jag) dåligt skrivet i nuvarande förm, det är inte tillräkligt bra skrivet. 
Detta måste absolut åtgärdas innan stämman, man skall inte måsta gissa för att förstå vad som menas, ett exempel är den månggiftesdebatt som förekommit tidigare. Det står inte ett enda ord om månggifte i programmet, vad som egentligen menas återkommer jag till i morgon.

Skall då även kommentera inläggen från Andreas, Lennart och Anders som alla visat stort intresse för Centerpartiets pågående ideprogramsprocess. 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Fler aspekter på nya programmet för Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 9

Vad tycker ledamöterna i PS (partistyrelsen) om förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet?
En missuppfattning som jag sett det är att många missuppfattat förslaget från programgruppen, man har förutsatt att det dels är bestämt men även att detta är något som Annie och Partistyrelsen kokat ihop, och därför tror jag att en del av den rätt omfattande kritiken poppat fram.
Då får man tyvärr också rubriker av karaktären ”
C-toppar utmanar med eget program” eller ”Ett motförslag ställer till det rejält för Lööf”.
Det är ju så att Annie har varit mycket återhållsam med att kommentera förslaget, just av respekt för den process som nu är inledd. Nåväl nu har en del PS ledamöter börjat komma med en del kommentarer, och såvitt jag kunnat se så är det ut mitt perspektiv kloka sådana.
Anders W Jonsson är (precis som jag) skeptiskt till månggifte och slopad arvsrätt i alla fall om man får tro SVT.

Anna-Karin Hatt har denna artikel införd i VF idag, där skriver hon bland annat:

Kärnan i förslaget är den enskildes frihet att bestämma mer själv. Det är bra. Men individens frihet måste kompletteras med individens ansvar och Centerpartiets starka sociala sida.

Detta med den sociala sidan är något som vi diskuterade i Umecentern när vi diskuterade idéprogramsförslaget vid vår utbildningsdag under mellandagarna. Programmet anser jag skulle må bra av starkare skrivningar när det kommer till de svagaste grupperna i samhället. I nuvarande förslag har man försökt integrera dessa grupper överallt i texten och det fungerar inte klockrent.

En fråga jag personligen har lite svårt med är etiketten, i programförslaget används generellt ordet liberal som ideologisk nämnare för Centerpartiet, jag är inte riktigt säker om det är rätt. Liberal som jag ser det med kopplingarna till de gamla Västerbottniska fantastiskt fina frihetliga traditionerna är helt rätt. Men om man med liberal menar att det handlar om ett samhälle utan normer och regler och där individens frihet står över allt annat.
Jag tror vi kommer att få se rätt många och omfattande dikussioner om just detta framöver. Eller det kansle är idéprogramgruppens ordförande
Per Ankersjö som kommit med den bästa etiketten: "Centerpartiet är ett decentralistiskt parti!"

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Ja man skall vara ärlig Lennart

Av , , 1 kommentar 19

Det håller jag med om och jag är alltid ärlig i mitt politiska arbete, säger jag något så har jag täckning för det i partiet!

Det här är vad du skrev på din blogg igår:
"Jag är säker på att alla förutom en person kommer att vara nöjda."

Att man skall vara ärlig är helt riktigt, och det är nog ärligt vad du menar det du skriver, jag tycker det är onödigt – man får tycka vad man vill om Urbans ideér men han har full rätt att framföra dem. (För jag tror att det var Urban Bengtsson du menade) Jag tycker det är onödigt att som kommunstyrelsens ordförande uttrycka sig på ett sätt som av många uppfattas som att du ger dig på en enskild medborgare. Puckla på mej och andra förtroendevalda vi är lovligt villebråd – men våra medborgare skall vi vara rädda om, visst hade vi ett tillväxtmål i kommunen?

Sedan trixar du med korten Lennart!

Genom att hävda att jag inte har täckning för den insändare som jag och Anders Åkesson skrev häromveckan i VK. Inget kunde vara mer fel. Frågan är för vår del förankrad ända upp i partiledningen och det som jag med benäget bistånd av Anders fått Annie mfl. att förstå är att Kvarkentrafiken behöver likvärdiga villkor som övrig färjetrafik till Finland.

Helt klart är det så att det s.k. Ålandsundantaget gör att den gamla principen att trafik skall gå på kommersiella grunder rör till det hela.

Här har nuvarande regering ännu inte lyckat lösa det som uppstod som ett bekymmer 2000 när Taxfreen försvann för vår trafik samtidigt som Ålandsundantaget permanentades, alltså en indirekt subvention av all annan färjetrafik till Finland. Ett bekymmer som uppstod under såvarande (s) regering. 
Jag är uppriktigt glad över att det verkar som att nu även (s) och (v) verkar ha insett på nationell nivå att vår färjetrafik lyder under speciella omständigheter. Dock är det fler partier som måste inse detta.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,