Etikett: Idéprogram

Alla ville prata idéprogram med Emil

Av , , 2 kommentarer 10

I kväll hade Centerpartiet i Umeå bjudit in riksdagsledamoten och idéprogramsmedlemmen Emil Källström för diskussioner om förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. Det var en debattlysten och väl påläst skara som samlades, så Emil fick springa till tåget för att inte missa det.

 
Vi diskuterade flitigt alla olika aspekter på programmet, men givetvis vid ett sådant här tillfälle så är det ju det man ite gillar som hanmade i fokus. Jag vill börja med att säga att det finns mycket i programmet som jag tycker är bra, vi markerar i programmet tydligt att Centerpartiet är ett decentralistiskt parti, att vi vill se ett ökat lokalt och regionalt inflytande att mer makt och inflytande skall finnas i Umeå och Västerbotten och mindre i Stockholm.

En av alla de frågor som ställdes till Emil handlade just om det, vad som menas med de skrivningar som finns i ideprogramsförslaget om en mindre stat.

Här var Emil tydlig, dessa skrivningar handlar om den decentralistiska anda som genomsyrar människan, makten skall utövas närmre människan det är bättre att beslut tas i Umeå än i Stockholm, så med mindre stat menas mer makt till Kommuner, Landsting/Regioner mindre makt till Riksdag och Rgering. Alltså inte ett avskaffande av välfärden och ett krympande av det allmännas åtagande.

Men att denna debatt kan uppstå är inte så konstigt, en väldigt tydlig brist i programförslaget som vi pratade mycket om i kväll och som jag kommer att skicka in under remissrundan är språket och dispisitionen, det är helt enkelt (tycker jag) dåligt skrivet i nuvarande förm, det är inte tillräkligt bra skrivet. 
Detta måste absolut åtgärdas innan stämman, man skall inte måsta gissa för att förstå vad som menas, ett exempel är den månggiftesdebatt som förekommit tidigare. Det står inte ett enda ord om månggifte i programmet, vad som egentligen menas återkommer jag till i morgon.

Skall då även kommentera inläggen från Andreas, Lennart och Anders som alla visat stort intresse för Centerpartiets pågående ideprogramsprocess. 

 

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Fler aspekter på nya programmet för Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 9

Vad tycker ledamöterna i PS (partistyrelsen) om förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet?
En missuppfattning som jag sett det är att många missuppfattat förslaget från programgruppen, man har förutsatt att det dels är bestämt men även att detta är något som Annie och Partistyrelsen kokat ihop, och därför tror jag att en del av den rätt omfattande kritiken poppat fram.
Då får man tyvärr också rubriker av karaktären ”
C-toppar utmanar med eget program” eller ”Ett motförslag ställer till det rejält för Lööf”.
Det är ju så att Annie har varit mycket återhållsam med att kommentera förslaget, just av respekt för den process som nu är inledd. Nåväl nu har en del PS ledamöter börjat komma med en del kommentarer, och såvitt jag kunnat se så är det ut mitt perspektiv kloka sådana.
Anders W Jonsson är (precis som jag) skeptiskt till månggifte och slopad arvsrätt i alla fall om man får tro SVT.

Anna-Karin Hatt har denna artikel införd i VF idag, där skriver hon bland annat:

Kärnan i förslaget är den enskildes frihet att bestämma mer själv. Det är bra. Men individens frihet måste kompletteras med individens ansvar och Centerpartiets starka sociala sida.

Detta med den sociala sidan är något som vi diskuterade i Umecentern när vi diskuterade idéprogramsförslaget vid vår utbildningsdag under mellandagarna. Programmet anser jag skulle må bra av starkare skrivningar när det kommer till de svagaste grupperna i samhället. I nuvarande förslag har man försökt integrera dessa grupper överallt i texten och det fungerar inte klockrent.

En fråga jag personligen har lite svårt med är etiketten, i programförslaget används generellt ordet liberal som ideologisk nämnare för Centerpartiet, jag är inte riktigt säker om det är rätt. Liberal som jag ser det med kopplingarna till de gamla Västerbottniska fantastiskt fina frihetliga traditionerna är helt rätt. Men om man med liberal menar att det handlar om ett samhälle utan normer och regler och där individens frihet står över allt annat.
Jag tror vi kommer att få se rätt många och omfattande dikussioner om just detta framöver. Eller det kansle är idéprogramgruppens ordförande
Per Ankersjö som kommit med den bästa etiketten: "Centerpartiet är ett decentralistiskt parti!"

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Idag stänger Centerpartiets öppna ideprogramssida

Av , , Bli först att kommentera 5

 I dag är sista dagen för den helt öppna delen av Centerpartiets Ideprogramsarbete, alltså det som man kan göra via http://www.centerpartiet.se/framtidsbygget/ jag hoppas att alla som är intresserade av att fundera framtid tagit chansen att skriva i wikin. Är det så att man inte känner sig hågad att skriva där så går det alldeles utmärkt att skicka ett mail till: [email protected]

Vi i Grubbe/Västerhiske Centeravdelning spurtar med idéprogramsarbetet med ett öppet möte på Musköten, Umedalen i kväll klockan 19:00 så är du intresserad? Välkommen till Musköten!

Det är intressant att läsa de gamla partiprogrammen som också finns på sidan, när man läser 1912 års program så framstår mycket förutom språket som rätt så relevant även idag eller vad tycker du?

Bondeförbundets program

I. Rättvisans och rättfärdighetens principer tillämpande i allmänna angelägenheter.
II. Höjande av landets andliga och materiella kultur samt allmänvälmågans utbredning.
III. Att söka organisera jordbruksbefolkningen så att den, även under nuvarande rösträttssystem, skall kunna
göra sitt inflytande gällande vid allmänna val och dylikt.
IV. Full likställighet i beskattningshänseende mellan landsbygden och städerna.
V. Förbud för enskilda och bolag att genom monopol, truster etc. utnyttja det befintliga tullskyddet för egen
vinning och såmedelst efter godtycke beskatta den stora allmänheten.
VI. Kreditens ordnande för jordbruket, det större såväl som det mindre, genom inrättande av kommunalbanker
enligt ett efter omständigheterna modererat Raifeisens system, så att kommunerna så småningom bliva sina
medlemmars långivare.
VII. Förhindrande av varje det minsta försök att överföra skatter på jorden enligt de georgistiska principerna,
varigenom jordbrukarne skulle berövas sin egendom.
VIII. Bättre kontroll och större sparsamhet med statens medel.
IX. Förenkling och modernisering av landets ämbetsverk.
X. Ett fullt effektivt försvar inom ramen av landets ekonomiska bärkraft och med nödig hänsyn till, att ej
jordbruket berövas allt för stor arbetskraft, särskitdt under skördetiden, i förening med skolundervisning i
ämnen som hava betydelse för det praktiska lifvet.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: ,