Etikett: Kulturväven

Är överklagandena en sjukdom eller ett symptom?

Av , , 2 kommentarer 13

I morse laddade Lennart Holmlund ur sig en rejäl drapa mot de som överklagar planärenden i allmänhet och Föreningen Byggnadskultur i Umeå i synnerhet här på bloggen.

Jag kan delvis ge Lennart rätt, det är klart att överklaganden av planärenden försenar projekt och kan innebära merkostnader. Men är det samma sak som att ett överklagande är fel??

Är det så att överklagandena är en sjuka som skall utrotas, eller är de att betrakta som ett symptom på att vi har engagerade samhällsmedborgare som har åsikter om hur staden bör byggas och skapas?

I Umeå har vi ända sedan jag blev politiskt aktiv för dryga tiotalet år sedan hela tiden dragits med två väldigt vanliga problem:

1. Det som man vill bygga överensstämmer inte med gällande översiktsplan eller detaljplan.

2. Det som man vill bygga måste byggas NU.

Eftersom effekten av dessa två problem blir att projekt skall tryckas igenom med skohorn, och inte tål några förseningar så är jag inte alls förvånad över att det finns de som överklagar.

Lennart tar som exempel upp bygget av Kulturväven och han hävdar att Föreningen för byggnadskultur orsakat merkostnader för skattebetalarna. Ja så kan det kanske vara men Lennart missar helt det faktum att han som Kommunalråd, givetvis skulle ha kunnat stoppa beslutet att bevara stallet om han hade velat!

Men framförallt, som kommunalråd sedan många år så hade man ju kunnat tänka sig att presentera visionen om kulturväven under 2008 eller 2009 istället för som nu efter valet 2010.

Det hade ju funnits all tid i världen att projektera i lugn och ro om beslutet hade tagits i KF i november 2008 istället för 2010.

Kulturväven, vad kostar den och vem skall betala?

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är frågan jag och Sven-Olov ställer i denna interpellation i morgonens Kommunfullmäktige.
Ingen har väl kunnat undgå den oro som finns över kommunens ekonomi de kommande åren. En oro som förvärras av att (s) + (v) nu beslutat sig för att skjuta upp budgeten för 2014 till i Oktober.
En av de negativa effekterna av budgetbeslutet är att det blir ännu svårare att veta var vi skall lägga ut kostnaderna för kulturväven och hur vi skall få ut maximalt med verksamhet i det nya huset.

Skall bli spännande att höra vad Lennart svarar.

Interpellation till: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

Hur skall Kulturväven drivas?

Kulturväven, Umeås nya kulturhus börjar gå emot färdigställande.
Och i takt med det, samtidigt som prognoserna om kommunens ekonomi ser sämre ut så ställs frågan:
”Hur kommer detta att gå framöver?”
Något vi kunnat läsa om bland annat i tidningarna.
Det finns en reell oro hos många för hur Umeå kommuns kulturella ambitioner skall kunna finansieras i framtiden. En viktig fråga då blir hur skall kommunens andel av kulturväven driftas, vi har ju fått en del underlag rörande hur stor kommunens kostnad kan antas bli för vår del i väven, men den stora frågan hur skall dessa kostnader fördelas och vilket upplägg kommer det att vara för det kommunala åtagandet är ju inte beslutat.

Det finns flera modeller man kan välja för hur Umeå kommun väljer att organisera verksamheten, man kan tänka sig att Väven i Umeå AB är hyresvärd och kommunen via fastighet hyr och verksamheterna hyr av fastighet.
En annan modell kan vara att verksamheterna hyr det man behöver av Väven i Umeå AB direkt. En tredje modell är att kommunen vi ett eget bolag hyr ut lokalerna till de egna verksamheterna.

Det finns även andra varianter på hur vi kan välja att organisera verksamheten. Men oaktat vilken modell man väljer så finns det ett antal praktiska frågor att lösa, då merparten av den verksamhet som i nuläget är planerad att hamna i kulturväven är befintlig verksamhet som finns idag och därigenom har verksamhets och hyreskostnader, kostnader som troligen kommer att öka vid flytten till väven. Verksamheter som därför måste kompenseras för den förväntade hyreshöjningen men en utökad budget, om man inte skall tvingas till verksamhetsminskningar.

Det effektivaste sättet att få ner kostnaden för de som nyttjar den nya byggnaden är att få in fler nyttjare och därigenom sänka kostnaden för alla.
Därför är det väldigt viktigt att verksamheten i väven organiseras på ett sådant sätt att man hela tiden arbetar för att få in fler nyttjare och hyresgäster.
I annat fall så är väl risken stor att kostnaden på kommunstyrelsens konto för outhyrda lokaler blir ännu större?

Vi frågar därför:

1) Vilka planer har du för hur Kulturväven skall driftas rent organisatoriskt?

2) Kommer de verksamheter som flyttar till kulturväven att kompenseras för den nya hyran eller måste de effektivisera inom ram för att klara detta?

3) Hur kommer kommunens hyresdebitering att se ut, skall verksamheterna som är i väven klara hyran inom sin verksamhetsbudget, eller kommer pengar till hyran på sidan om?

Umeå 16 Maj 2013

Sven-Olov Edvinsson
Mattias Larsson

Centerpartiet
 

Kulturväven kommer att bli fantastisk

Av , , Bli först att kommentera 6

 I morse gjorde vi i KSAU studiebesök på bygget av Kulturväven.
Bygget fortgår i rasande takt och nu på plats så kändes det faktiskt att detta inte blir så tokigt. De som arbetat med processen har verkligen gjort ett gott arbete så dessa nya lokaler kommer att bli någonting som Umeborna verkligen kommer att uppskatta. Jag är fortfarande övertygad om att det finns möjlighet att bevara någon form av biblioteksverksamhet vid Vasaplan så den frågan är ännu inte körd i botten. Och jag tycker jag fick positiva svar av Lennart H på min fråga om var dansen skall vara i fullmäktige. Så de två frågetecken som finns bör kunna bli till utropstecken innan huset är klart. Men här kommer några bilder:
Först Programhandlingen:

Lite bilder.
Vi började på plan 4
86 meter lyftkran, cool tjej där uppe (hon vinkade till mej tror jag var svårt att se.)
På taket högre än såhär kommer man inte
Stora Hotellet och Stallet här ser man hur Kulturväven kommer att ansluta mot Stora Hotellet där man nu gör en ny fasad på baksidan.
Den blivande Blackboxen
Blivande källaren nedanför Stora Hotellet