Etikett: Västerbotten

Centerpartiet ökar mest i norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 16

I SCBs senaste mätning som preenterades idag så ökar Centerpartiet i de fyra nordligaste länen från 4,4 % till 7,2 %.
Det är i regionen Mellersta och övre Norrland (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län) Centerpartiet går framåt. 

Sedan tror jag det spelar roll på sikt att vi i jobbar kontinuerligt med att lyfta Norra Sverige gentemot våra ledande företrädare, ett exempel på detta är vår Europaparlamentariker Kent Johansson som besökte Västerbotten inland i vintras.

Min egen analys är att vi efter den stormiga Idéprogramsprocessen blivit tydligare i vad vi står för, en hållbar politik för hela landet.
Vi har också lyft viktiga frågor för landsbygden där norrlänningarna känner igen sig.

Det är flera partier som driver på frågor som infrastuktur, bredband, service, välfärd och energi och tillväxt men det är inget annat parti som ser sambanden oh kopplar ihop de här viktiga frågorna med varandra.
För det hänger ju ihop:

  • Vi kan inte höja kilometerskatten ur miljösynpunk t och samtidigt slå undan benen för företag och branscher som är beroende av transporter.
  • Vi kan inte heller lägga ner byskolor och vårdcentraler och samtidigt tro att företag vill etablera sig eller utveckla sina företag i en ort där samhällsservice saknas.

Allt hänger samman och vi har visat i våra politiska förslag at tvi både ser problemen men också har lösningar på dessa.

Vi kommer att fortsätta driva på de viktiga frågorna för norra Sverige och för de som vill bo här, verka här och besöka oss i Norr..

Gemensamma nämnaren mellan landstingets neddragningar och Grekland

Av , , 3 kommentarer 18

 Idag togs då första steget i det besparingsprogram som den krympande majoriteten i landstinget föreslagit, att avveckla ambulansstationerna i Åsele och Malå. Detta förväntas att följas av beslut om avveckling av akutsjukvårdsplatser i inlandet. Jag är väl medveten om att landstinget i Vsterbotten har en syynerligen pressad situation men det finns enpar saker i det som nu sker som jag tycker är mer än lovligt "fult"

  1. De omfattande besparingsbeslut som skall tas kommer endast att hanteras i Hälso och Sjukvårdsnämnden samt Landstingsstyrelsen. Ett taktiskt drag för att minimera debatten och opinionen. Kloka förslag tål alltid en granskning i ett fullmäktige, dessa kommer inte att hanteras i fullmäktige….
  2. Vad säger (s) i inlandet? Noterade att vid dagens sammanträde i nämnden hade ett antal inlandsledamöter förhinder.
  3. Spara vid kusten! Jag har minst fem vårdcentraler inom cykelavstånd, det måste gå att hitta besparingar så att inte gamla och sjuka i inlandet tvingas åka flera mil längre eller vänta orimligt länge på en ambulans.

Jag ser att flera har skrivit om dessa neddragningar: Olle, Nicklas, Nicke.

Dessutom tycker jag alla skall läsa den debattartikel som landstingsalliansen hade i VK häromdagen

En annan fråga som varit i hetluften idag är Greklands besked om att folkomrösta om de kraftiga besparingar som krävs för att landet skall erhålla de krispaket som förhandlatsa fram inom Euroområdet. Något som väckt bestörtning hos regeringschefer i hela europa men även får börserna att fortsätta på sin bana neråt.

Jag måste säga att jag finner ett visst sympatiskt demokratiskt drag i den grekiskte premiärministerns förslag, det är inte fel och säkert absolut nödvändigt med folkets stöd för att klara av det som Grekland står inför.
Samtidigt som det ju är fullständigt oacceptabelt att först förhandla fram ett avtal med övriga euroländer, och sedan begära en folkomröstning.

Situationen i Västerbottens läns landsting är rätt likartad med den skillnaden att vi inte är bundna till något avtal med andra. Socialdemokraterna vägrade ju som den minnesgode minns att lägga fram något budgetförslag inför valet 2010. Nu spelade det ju ingen roll utan väljarna köpte "grisen i säcken" och vi har en fortsättning av samma styre som vi hade tidigare.
Dock står det ingenting i (s) landstingsmanifest inför valet 2010 om att man skall avveckla ambulanser.
Så som jag ser det så har inte (s) ingått något avtal med inlandsborna om dessa neddragningar.

Tycker Peter Olofsson skulle våga göra som premiärministern i Grekland och låta väljarna avgöra om man skall genomföra sparprogrammet.
Det är möjligt i Västerbotten!

Mer om Grekland, Här1, Här2, Här3, Här4