Etikett: Volvo Lastvagnar

Välkommen till Umeå Annie Lööf

Av , , 1 kommentar 3

Idag besöker Centerpartiets partiledare tillika Sveriges näringsminister Annie Lööf Umeå.

Beesöket är föranlett av de diskussioner som varit i snart 20 år om transportstödet till Volvo lastvagnar här i Umeå.
Som man kan se här på EU:s hemsida.

annieloof

Det är främst metallklubben på Volvo som härjat i frågan de senaste åren, under förra mandatperioden var det Maud man jagade, och nu är det Annie. Jag tycker det är jättebra att Annie åker till Volvo för att upplysa sig om läget och på ort och ställe lära mer om transportstödet. Detta stöd har ju diskuterats i omgångar. Näringsdepartementet, Edwards Blogg,, Realtid. 

Centerpartiet som det parti som innehar näringsministerposten i Regeringen prioriterar jobb och företagande högt. Därför är dagens nyhet om regelförenklingar för mindre företag ytterst viktigt!

De nya jobben kommer från de små företagen!!

Transportstödets utveckling under perioden 2004-2008

Av , , 3 kommentarer 3

 På tillväxtverkets hemsida hittade jag en intressant rapport.

 

Med den mindre spännande titeln:Uppföljning och resultatvärdering av regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet

länk: http://www.tillvaxtverket.se/download/18.5441930a122a2c411a980002433/regionalt+f%C3%B6retagsst%C3%B6d+2008.pdf

Där kan man under punkten 2.6 läsa om utvecklingen av det regionala transportstödet för de 4 Norrlandslänen under perioden 2004-2008
 

Utveckling av transportstödet 2004-2008
mkr 2004 2005 2006 2007 2008
Västerbotten 151,9 158,9 264,2 161,6 255,6
Norrland Totalt 358,6 376,7 494,6 313,7 593,7

Så min enkla slutsats är att Norrland aldrig tidigare erhållit så mycket i regionalt transportstöd som nu. 

Detta innebär alltså att det som Metallklubben på Volvo sysslar med är antingen Egoism eller Smutskastning. om man tycker att 255,6 miljoner i stöd till länet är att sova på sin post.

Regeringen ökar transportstödet inte minskar det!

Av , , Bli först att kommentera 1

Appropå den infekterade debatten om transportstödet till Volvo Lastvagnar så kan det vara på sin plats att påpeka att regeringen i samband med vårbudgeten 2008 ÖKADE transportstödet till Norra Sverige med 50 miljoner kronor

De färskaste siffror jag hittat säger att cirka 700 företag med 32 000 anställda erhöll transportbidrag 2006.
Och att anslaget för 2008 att uppgick till närmare 500 miljoner kronor.

Att transportstödet är viktigt är alla överens om och frågan är snarare var taket skall ligga, här är det viktigt att komma ihåg att stödet var 0 när Alliansregeringen tillträdde 2006. Och att Maud i förahandlingar med EU lyckades förhandla fram ett svenskt transportstöd. Och att ett av vilkoren i detta stöd är att det införs ett tak på max 15 miljoner per företag.

Det är detta tak som används som argument ti debatten från Metallklubben på Volvo lastvagnar. Man menar att om inte transportstödet höjs så riskerar jobben på monteringen i Umeå att försvinna.

Det jag inte begriper i detta är att om monteringen försvinner så kommer hytterna endast att pressas och lackas här och slutmonteringen av inredning och dyl. sker i någon av slutmonteringsfabrikerna.

Men konstnaden för att frakta en hytt från Umeå till Gent måste väl vara densamma oavsett om den är färdigmonterad eller ej så jag förstår inte riktigt hur transportstödet kan vara kopplat till monteringens vara eller inte vara?

Paus i Älgjakten nu börjar Maudjakten

Av , , 2 kommentarer 4

Under dagen har ett massivt drev varit ute på Jakt efter Centerpartiets partiledare, Näringsminister Maud Olofsson. Drevkarlar är Metallklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå som kräver Mauds avgång eftersom man är besvikna över att det transportstöd som Volvo Lastvagnar kan tillgodoräkna sig är för lågt anser man.

Jag kan nog tycka att kritiken är obefogad, och tycker vi kan börja debatten med att ttta lite i arkivet. Hittade ett 2 år gammalt prssmeddelande från Näringsdepartementet som jag tycker var intressant:.

Notera att om Maud skall kritiseras för något så är det att hon räddat kvar transportstödet, inte tagit bort det.

Fortsatt transportstöd godkänt

Regeringen har nu kommit överens med Europiska kommissionen om ett nytt transportstöd för norra Sverige.
– Vi skapar ett stödsystem som är rättvist och långsiktigt hållbart, säger näringsminister Maud Olofsson.
 

Transportstödet kompenserar de merkostnader för transport som företag i de fyra nordligaste länen har. Den tidigare regeringen lät bli att anmäla stödet till EU-kommissionen vilket har skapat stor oro bland många företagare i norra Sverige och gjort att hanteringen har tagit för lång tid.

Därför är det nu glädjande att regeringen kan lämna tydliga besked.
Stödet kommer att lämnas för transporter till och från företag i norra Sverige och betalas ut retroaktivt från första januari.

Samtidigt genomför regeringen förändringar av stödet utifrån den utredning som Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) genomfört. Syftet är att stödet ska utgå från de faktiska transportmerkostnaderna som företagen har.

– De principer som varit viktiga för mig är att skapa ett rättvisare system. Därför har vi ändrat fördelningen mellan norr – söder och kust – inland. Företag med störst avstånd till marknaden får mer stöd, det är bra för norra Sveriges konkurrenskraft, säger Maud Olofsson.

Samtidigt slopas de lägsta gränserna för stödet, vilket innebär att fler företag, inte minst små företag får tillgång till transportstöd.

Följande andel av transportkostnaderna lämnas som bidrag för uttransporter från olika områden:

Sundsvalls och Timrå kommuner 10
Härnösands, Ånge, Kramfors och Härjedalens kommuner samt de delar av Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner som inte nämns nedan
15
Bräcke och Ragunda kommuner
20
Bergs, Nordmalings, Östersunds, Krokoms, Umeå, Vännäs, Bjurholms, Robertsfors och Åre kommuner
25
Åsele, Strömsunds, Vindelns, Dorotea och Lycksele kommuner samt Edsele, Junsele, Ramsele och Ådalslidens församlingar i Sollefteå kommun och f.d. Solbergs kyrkobokföringsdistrikt i Örnsköldsviks kommun
30
Vilhelmina, Skellefteå, Piteå, Luleå, Storumans, Norsjö och Bodens kommuner
35
Älvsbyns, Malå, Kalix, Arvidsjaurs, Haparanda, Sorsele, Överkalix och Övertorneå kommuner
40
Arjeplogs, Jokkmokks, Pajala, Gällivare och Kiruna kommuner 45

Intransportbidraget är fem procentenheter lägre än uttransportbidraget.
Bland annat följande förändringar införs också:
Bestämmelserna om att en transport ska ha en lägsta vikt på 20 kg respektive 100 kg samt att det lägsta bidragsgrundande fraktkostnaderna är 25 000 kronor tas bort.
Ett högsta belopp på 15 miljoner kronor per bidragsmottagare och kalenderår införs.
Den högsta mängden som berättigar till bidrag för transporter av sågade trävaror sänks från 30 000 kubikmeter till 28 000 kubikmeter.

Det är Nutek som är ansvarig myndighet för att handlägga stödet.
 

Kompetens viktigare än stöd??

Av , , 2 kommentarer 2

Denna artikel om att Volvo Lastvagnar TAR HEM JOBB FRÅN BELGIEN TILL UMEÅ, tycker jag förtjänar att uppmärksammas.

Vi hör ju nästan varje dag hur det efterlyses ett ökat transportstöd till Volvo Lastvagnar i Umeå för att man skall vara konkurrenskraftiga.

Det är helt klart så att Umeås Nordliga läge kan innebära en konkurrensnackdel för Volvo i Umeå men jag tror det är olyckligt att endast fokusera på detta.

Det kanske även handlar om vilken bild man vill förmedla.

"Världens modernaste måleri", eller "Vi ligger så långt bort så vi behöver stöd"

Framtiden för industrin i västerbotten ligger tror jag mera i Kompetens och kunnande än stöd och bidrag.

Utmaningen för oss alla är att se till att detta skapa ett klimat så att detta kunnande uppstår.