Beslutsförslaget inför kommunstyrelsen om AB Bostaden

Då flertalet personer har frågat mig, både via telefon, sms och mail hur beslutsförslaget som gäller utförsäljningar  av hyreslägenheter ur AB Bostaden ser ut inför det extra kommunstyrelsemötet väljer jag att lägga ut det som finns i handlingarna i bloggen.När jag svarat att underlaget inte har något innehåll är det flera som blir förvånade och reagerar som att så här får det inte gå till i en demokrati. Vilket är fullt rimliga reaktioner.

Detta nedan är allt som ordinarie och ersättare i kommunstyrelsen har fått ta del av, i underlag inför beslutet.

​​1 av 1
Tjänsteskrivelse
2017-06-09
Kommunstyrelsen

Diarienr: KS-2017/00559
Framtida finansieringslösning för Bostaden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att…
Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beredningsansvariga

Beslutet ska skickas till

​​