Socialdemokraternas Arbetsmarknad(s)politiska riktlinjer för ett Sverige mot sysselsättning

Socialdemokraterna vill investera i mer kunskap och erbjuda ett bättre innovationsklimat. I 2010-talets Sverige måste arbetslinjen också vara en utbildningslinje. Socialdemokraterna ska ha den mest framtidsinriktade politiken för entreprenörer och företagare.

De arbetsmarknadspolitiska riktlinjerna innehåller bland annat följande:

 • Starta-eget-stöd ska även kunna ges till unga under 25 år och till dem som vill ta steget från anställd till egenföretagare .
 • Entreprenörskap ska stimuleras i skolan.
 • Företagare ska ha bättre inkomsttrygghet vid föräldraskap, sjukdom eller arbetslöshet.
 • Framtidsprogram för de kreativa branscherna som sysselsätter allt fler: design, musik, mode, upplevelseindustri mm.
 • Den växande privata tjänstesektorn ska utvecklas genom satsningar på innovationer, forskning och utbildning.
 • Tillgången till riskkapital behöver stärkas, inte minst i de små företagen.
 • Företag med statligt ägande ska vara förebilder i svenskt näringsliv.
 • Fler näringslivsakademiker – etablerade forskare som verkar en period inom näringslivet. Det kräver bättre regler för tjänstledighet inom högskolan och att fler doktorander får möjlighet att arbeta i små och medelstora företag.
 • Starkare marknadsföring ska locka fler stora evenemang till Sverige, utveckla besöksnäringen och öka strömmen av besökare.
 • Kompetensförmedlingen ska erbjuda nyanlända en individualiserad, flexibel och yrkesinriktad svenskundervisning som kan kombineras med arbete och praktik.
 • Kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands ska valideras enlig en enhetlig nationell modell.
 • En kompetenskommission ska bidra till att utbudet av utbildningsplatser stämmer med framtida behov på arbetsmarknaden.
 • Möjligheten till en överenskommelse mellan parterna och staten ska prövas, där rehabilitering och aktiva insatser för långtidssjukskrivna sker i arbetslivet.
 • Arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen behöver stärkas.

http://www.socialdemokraterna.se/Media/nyheter/Utbildning-och-entreprenorskap-ger-hogre-tillvaxt-och-fler-jobb/#

/ Mattsson

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.