6:ornas varande på Renforsskolan

Av , , 2 kommentarer 39

Under våren har skolan i Vindeln förberett för att sexorna från hela kommunen ska kunna flytta in på Renforsskolan till hösten. Motivet har bl.a. varit att vi därmed skulle kunna ge sexorna ännu bättre undervisning och detta till en lägre kostnad än tidigare.
 
På UFN´s nämndsammanträde den 27 april diskuterades frågan om 6:ornas flytt till Renforsskolan från och med hösten 2011. En enig nämnd var överens om att det inte var aktuellt att genomföra denna omorganisation om inte problemen med inomhusmiljön var åtgärdade.
 
6:orna kommer att ha sina hemklassrum i den del av Renforsskolan som under en tid hållits tom på verksamhet på grund av inomhusklimatet. Socialdemokraterna anser att rapporterna angående tänkbara brister i inomhusmiljön inte i dagsläget kan tas till intäkt för att man ska kunna garantera inomhusmiljön redan till hösten 2011. Rapporterna har inte kunnat visa på några större problem och därför behövs en grundligare analys och åtgärder när nu ytterligare problem har hittats i simhallsdelen. Att arbetet med inomhusmiljön är i full gång och att man nu tror sig ha hittat problemet är positivt men att genomföra denna omorganisation under rådande omständigheter är inte hållbart. Tiden till det att 6:orna skall flytta in till Renforsskolan är alltför knapp. Vi måste över tid få utläsa om problemen med inomhusmiljön är åtgärdade innan skolan fylls på med elever i den del av byggnaden som är belägen närmast simhallen. Elever och lärare som ska vistas i de andra delarna av skolan måste naturligtvis också garanteras en säker miljö.
 
Socialdemokraterna har därför efter måndagens medlemsmöte idag den 16 juni yrkat på att 6:orna inte ska flyttas till Renforsskolans huvudbyggnad förrän tidigast vårterminen 2012 om då inomhusmiljön kan garanteras vara åtgärdad och av god kvalité. Om yrkandet går igenom på nämnden den 23 juni får skolorganisationen försöka hitta bästa tänkbara lösning till hösten efter de förutsättningar som finns. Den lösningen ska fortfarande innebära att sexorna får bästa möjliga förutsättningar för lärande till en rimlig kostnad.  
 
/Mattsson