Tågstopp Tvärålund

Av , , 9 kommentarer 36

Socialdemokraterna i Vindelns kommun har under våren arbetat för ett tågstopp i Tvärålund genom insändare, personliga kontakter och möten.

I veckan höll Socialdemokraterna lokalt ett möte med landstinget i Västerbotten där de förklarade att de ställer sig positiva till saken.

Från operatören Norrtåg och kommunen kommer också positiva signaler.

Vi har i nästa steg ställt frågor till Trafikverket för att få deras syn på saken.

Ett tågstopp ersätter inte busstrafiken fullt ut i området, men är en klar fördel när bygden ska utvecklas och för att tågtrafiken ska kunna få ekonomisk bärkraft.
 

 


Brev till Trafikverket

I måndags var det nypremiär för regionaltrafik med tåg mellan Lycksele och Umeå i Västerbotten. En mycket lyckad premiär, om än med möjliga förbättringsmöjligheter kring samordning och information enligt oss som åkte med.

I dagsläget stannar tåget för av- och påstigning i Hällnäs och Vindeln på den aktuella sträckan, men i vår kommun har även intresset från Tvärålund varit stort att få ett tågstopp. Byn har lagt ned ett imponerande arbete med att utreda förutsättningarna för att tåget ska stanna där och den lokala arbetsgruppen gör bedömningen att man skulle kunna fylla en tredjedel av tågets 100 platser företrädesvis med pendlare. Vinsten för Tvärålund skulle naturligtvis vara stor, men även för Vindelns kommun och regionen som skulle kunna bli ett ännu bättre exempel på det hållbara resandet!

Efter kontakter med landstinget i Västerbotten vet vi att de kommer att ställa sig positivt till att ett tågstopp i Tvärålund blir verklighet. Operatören Norrtåg är också positiva och kan vi på det lokala planet bara hitta en lösning för att bygga en perrong, efter den som Banverket tog bort för några år sedan, så ser vi inga hinder för att tåget skulle kunna börja stanna även i Tvärålund.

Det avgörande beslutet har vi då förstått ligger på Trafikverket och vi undrar därför hur Trafikverket ställer sig till detta. Hur bedömer ni att en fortsatt process kan se ut om alla parter är positiva och hur lång tid bedömer ni att det krävs innan ett tågstopp i så fall kan bli verklighet.

/Socialdemokraterna i Vindeln

/ Mattsson