Ordet fritt i dagens pappers VK

Av , , 9 kommentarer 34

Det är dags att visa respekt för elever och personal på Renforsskolan

Elever och personal på Renforsskolan i Vindeln har under en längre tid haft bekymmer med sin inomhus- och arbetsmiljö. Under 2011 har problemen blivit allt mer akuta för att under denna vecka kulminera i skyddsombudets stängning av skolan.
 
Under hela året har Socialdemokraterna i Vindeln krävt besked av det borgerliga styret i kommunen om inomhusmiljön. Vi har krävt information från officiellt håll om situationen för elever och personal i skolan, vilka åtgärder man vidtar för att komma tillrätta med problemen och hur man ska arbeta under den tiden. Trots stora ingrepp på skolan har elever och personal fått fortsätta att vistas där. När vi under året fått försäkringar om att situationen har varit under kontroll och att arbetet har fortlöpt planenligt har vi samtidigt fått signaler från elever, personal och föräldrar med jämna mellanrum att så inte har varit fallet.
 
Vid fullmäktigesammanträdet i juni i år krävde vi ordagrant att så länge inomhusmiljön på Renforsskolan är det minsta osäker ska inga elever eller personal behöva vistas där. En självklarhet för vem som helst tycker vi men inget som borgarna kunde ställa upp på. Fullmäktige klubbade ned vårt yrkande.
Situationen på Renforsskolan är definitivt inte under kontroll och har heller aldrig varit det under året. Om den hade varit det så skulle man inte ha behövt blixtevakuera skolan och vi skulle heller inte ha behövt få rapporter om huvudvärk, problem med luftvägarna, trötthet eller yrselattacker.
 
Vi förvånas över den inställning och attityd som borgarna har i denna fråga. Det är inte annat än brist på respekt för dem som ska vistas på Renforsskolan. Den plan B som nu sätts i verket är inte politiskt förankrad trots att Socialdemokraterna efterlyste en sådan på ett tidigt stadium. Det är säkert så att det bästa som nu kan ske är att eleverna utlokaliseras till andra ställen, men det kommer för sent och med en onödig dramatik. Det är dags att visa respekt för elever, deras föräldrar och personal på Renforsskolan.
 
Socialdemokraterna i Vindelns kommun
Erik Persson, Maria Svensson, Kent Erik Mattsson, Mathias Haglund