Ordet fritt i dagens pappers VK

Det är dags att visa respekt för elever och personal på Renforsskolan

Elever och personal på Renforsskolan i Vindeln har under en längre tid haft bekymmer med sin inomhus- och arbetsmiljö. Under 2011 har problemen blivit allt mer akuta för att under denna vecka kulminera i skyddsombudets stängning av skolan.
 
Under hela året har Socialdemokraterna i Vindeln krävt besked av det borgerliga styret i kommunen om inomhusmiljön. Vi har krävt information från officiellt håll om situationen för elever och personal i skolan, vilka åtgärder man vidtar för att komma tillrätta med problemen och hur man ska arbeta under den tiden. Trots stora ingrepp på skolan har elever och personal fått fortsätta att vistas där. När vi under året fått försäkringar om att situationen har varit under kontroll och att arbetet har fortlöpt planenligt har vi samtidigt fått signaler från elever, personal och föräldrar med jämna mellanrum att så inte har varit fallet.
 
Vid fullmäktigesammanträdet i juni i år krävde vi ordagrant att så länge inomhusmiljön på Renforsskolan är det minsta osäker ska inga elever eller personal behöva vistas där. En självklarhet för vem som helst tycker vi men inget som borgarna kunde ställa upp på. Fullmäktige klubbade ned vårt yrkande.
Situationen på Renforsskolan är definitivt inte under kontroll och har heller aldrig varit det under året. Om den hade varit det så skulle man inte ha behövt blixtevakuera skolan och vi skulle heller inte ha behövt få rapporter om huvudvärk, problem med luftvägarna, trötthet eller yrselattacker.
 
Vi förvånas över den inställning och attityd som borgarna har i denna fråga. Det är inte annat än brist på respekt för dem som ska vistas på Renforsskolan. Den plan B som nu sätts i verket är inte politiskt förankrad trots att Socialdemokraterna efterlyste en sådan på ett tidigt stadium. Det är säkert så att det bästa som nu kan ske är att eleverna utlokaliseras till andra ställen, men det kommer för sent och med en onödig dramatik. Det är dags att visa respekt för elever, deras föräldrar och personal på Renforsskolan.
 
Socialdemokraterna i Vindelns kommun
Erik Persson, Maria Svensson, Kent Erik Mattsson, Mathias Haglund
Etiketter: , ,

9 kommentarer

 1. Annelii Andersson

  Respektlöst mot elever och lärare är bara förnamnet. Är det som Kerstin skriver att saneringsstädarna fått städa utan skyddsutrustning….då måste jag faktiskt säga att mitt förtroende för ledningen i Kommunen sjönk avsevärt.

 2. Kent-Erik Mattsson

  Svar till Annelii Andersson (2011-11-12 09:13)
  Jag ser ingen koppling mellan kommunledningen och saneringsstädning utan ev munskydd. Det kan vara andra olyckliga omständigheter som ställt till det.

 3. Daniel Jaede

  Det är bra att vi har politiker och kommunanställda som vågar säga ifrån när sådana här situationer uppstår. Värt att ändå nämna är att det varken var kommunens politiska ledning eller kommunledning som reagerade och agerade. Det är elever och ett antal vårdnadshavare som fått nog av att kommunens ledning låter elever och personal vistas i lokaler som är hälsovådliga.
  Över trehundra namnunderskrifter ignorerades av kommunens ledning i juni, där vi krävde att skolan skulle stängas och att andra lokaler skulle användas fram till att inomhusmiljön är säkrad. Det som hände i måndags och tisdags var att elever och några av oss föräldrar fick nog. Vi såg det nödvändigt att informera media om missförhållandet, för att ge en röst åt eleverna på skolan. Hur ska man annars få en kommunledning att lyssna?
  Beslutet att stänga skolan var rätt, men skulle skett redan i slutet på juni, och det hade då sparat elever och anställda för hälsoproblem, och också problem med att orka med undervisning och att undervisa (de långsiktiga konsekvenserna kan vi bara gissa oss till).
  Jag vet också att personalen har reagerat, och på olika sätt verkat för att personal och elever skulle få det så bra som möjligt under den här perioden. En stor eloge till rektor och personal. De har, med tanke på omständligheterna gjort en fantastisk insats.
  Ytterst bär kommunens politiska ledning ansvaret för den uppkomna situationen, då man trots vetskap om mögelproblemen beslutade att ignorera förslag om att stänga skolbyggnaden. Det är inte fel att kalla det för respektlöshet mot anställda, elever och vårdnadshavare.
  Jag skulle nu vilja få en dialog kring vad vi kan lära oss av det som hänt, och enkelt uttryckt arbeta för en betydligt bättre samverkan mellan kommunledning, skola (personal och elever) och vårdnadshavare. För våra barn och ungdomars bästa i vår kommun. Formellt kommer vi att bilda en förening, SkolaVindeln, i slutet på denna månad, som ska arbeta för våra barn och ungdomar i vår kommun.

 4. Erik

  Känns det inte som oppositionen försöker ta ”billiga” poäng just nu? För med tanke på den information jag fått under resans gång har politiker och tjänstemän gjort ALLT som står i deras makt för att lösa problemen, dvs mätningar, analyser, saneringar, nya mätningar osv. Dvs inget som kan tänkas lösa problemen har förkastats. Utöver detta har man haft ständig dialog med personalen på skolan för att snabbt agera om problem trots allt skulle uppstå. Nu har tyvärr detta hänt och omedelbart stängdes väl även skolan vad jag förstår? Nu flyttas undervisningen till andra lokaler med allt vad det innebär… Med facit i hand hade detta givetvis varit att föredra redan från början men jag kan dock ha lite förståelse för hur upplägget har varit, för helt klart är ju Renforsskolans lokaler bättre lämpade för undervisning än vad ersättningslokalerna är. Vad jag försöker säga att jag kan förstå att det inte är lätt att balansera de olika kvalitetsmålen mot varandra (även om hälsan/miljön givetvis kommer först). För trots jättehög lärartäthet i Vindeln så har ju inte riktigt resultaten (kunskapskvalitén) för niorna varit desamma, dvs höga. Dvs man har absolut inte nått bra resultat trots stora/enorma lärar-kostnader per elev. Att denna så viktiga lärartäthet fick skena under Socialdemokratisk styrning (Mattias Haglund) kan ju kanske vara intressant att notera. Om man skall fortsätta på den inslagna vägen att ta billiga poäng tänkte jag…
  Nä, då är i alla fall jag mycket mer orolig över de neddragningar Socialdemokraterna gör inom landstinget och de risker detta medför jämfört med de risker som elever och personal på Renforsskolan utsatts för. Men men, man ska väl inte jämföra äpplen och päron…

  Partiledare Juholt
  Landstingsordförande Peter Oloffson
  Vindelpolitiker Kent-Erik Mattsson

  Framtiden ser ljus ut…

 5. besviken förälder

  Får huvudskyddsombudet gå in och stänga skolan och det är påtalat från politiker (inte allianspartierna)att man känner en mkt stor osäkerhet för elevernas och lärarnas arbetsmiljö så känner inte jag att det är att hitta ”billiga” poäng! Däremot att inte lyssna på de röster som påpekar att arbetsmiljön är katastrofal är förkastligt. Jag är mycket besviken på det sätt de styrande har skött detta, man har garanterat och säkerställt etc etc. VAD VA DET VÄRT!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.