Det här med Sveriges klimatansvar..

jo – du gissade rätt – lite mer torv blir det.

Att Sverige i vanlig ordning agerar världspolis – åt andra stater – är ju inget nytt.

Det kan gälla tjuvjakt, utfiske, skogsskövling eller något annat naturskövlande agerande.

Men hur är det på den egna bakgården?

Vi skjuter bort våra få rovdjur, vi fiskar hej vilt i havet, vi skövlar mer urskog än något annat land och vi har världens generösaste gruvdrift.

Och så har vi torvbrytningen – jordens mest koldioxidhöjande verksamhet – sett i % av verksamhet.

 här ser det ut..

 

emissionsutsläpp

 

 

För förklaring av tabellen: ju högre värde desto sämre för klimatet.
Visst är den här tabellen tillräckligt för att säga nej tack till fortsatt torvbrytning – Vi tar ansvar – för framtiden.

 

Sammanfattning - emissioner,energifaktorer

 

 

Läs mer här

Men den sorgliga parten i kråksången är den som följer.
Vi lever ju i föreställningen att miljöförstörande verksamhet är tungt beskattad, för så agerar ju morallandet Sverige.

Men sanningen är att i tvärtomlandet Sverige så är det som så att miljöförstörande verksamheter är minst beskattat av allt i samhället.

Gruvdrift med efterföljande naturödeläggelse är lägst beskattat i världen, men samtidigt är Sverige det land där det är lättast att starta gruva. När världens gruvhökar öppet säger – det är inte lönt att muta nån afrikansk president för att starta en gruva, när det bara är att åka till Sverige och slå ner inmutningspålar – då begriper man Sveriges hållning i miljöfrågan.

Och hur är det då med torven – beskattas den som den miljöfara den är?

 

styrmedel

 

Nja, sanningen är tvärtom att torv är den mest gynnade verksamheten i fråga om skatter och undantag.

Och det mest tragiska i den kråksång är att de som är involverade i torvbrytning utan omsvep erkänner att det är alla dessa skattelättnader som gör så att torvbrytningen existerar.

Om det åtminstone vore så att torvens energiinnehåll är så pass högt att det motiverar ett existensberättigande – men så är ju inte fallet.

energivärde olja-torv

 

Så nu är det dags för Sverige att – ta ansvar – för sin del i den stenhårda kampen mot annalkande klimathotet.

Lägger ut en länk här om det alltmer CO²-stigande klimatet

Jag avrundar inlägget med detta utklipp där fakta redogör för torvens kolinnehåll.

torvens kolinnehåll

 

#LåtTorvenLigga – det är inte värdigt ett land som Sverige att befatta sig med sådan här miljöförstörande verksamhet.

En kommentar

 1. Roland Larsson

  Hej Michael. Jag har läst dina inlägg flera gånger, varje gång blir jag lika berörd, upprörd och förtvivlad. Du har mitt fulla stöd i kampen mot ”torvkraften”. Det är djupt upprörande, om jag förstått det rätt, att torven inte ens ska komma till nytta i Sverige.
  Det är samma krassa tänkande som vad gäller vindkraften. Den framställda energin exporteras ut ur landet nu då Sverige inte behöver det extra tillskottet. Det som sker i Sorsele nu (vindkraften) borde tas till varning för hur enstaka exploatörer kan förstöra så oändligt mycket i natur- och dagligmiljö för människor i hembygden. För att inte tala om att döda möjligheterna till utökad naturturism från Sverige och övriga Europa.
  När det gäller torv så har du gediget redogjort för både dess energipotential, utsläpps- och andra miljöeffekter så där kan jag bara helhjärtat hålla med dig. Jag kan fortfarande erinra mig mina miljöföreläsningar om torvens enorma förmåga (lågt PH, hög adhesionsförmåga, många bindningsställen) att binda andra ämnen, tex tungmetaller, och organiska föreningar (tex. metylkvicksilver (Me-HG), PAH, PCP och många andra). Man hade studerat effekterna vid friläggning av torvjordar vid vägbrytningar i torvområden och kunde direkt se frisättning av en rad allvarliga miljögifter: man kunde faktiskt följa dess väg ända från myren (Vindelntrakten) till utloppet i havet. Det är beklagligt, eller helt oansvarigt, att inte ansvarig tjänsteman vid Länsstyrelsen har tagit del av sådana undersökningar som faktiskt gjorts vid Umeå Universitet. Det finns säkert många mer aktuella! Det går inte att röra en myrjord utan frisättning av dess bundna innehåll. Branschföreningen måste veta detta – hur ska man med vettig ekonomi kunna utvinna torv, men samtidigt förhindra läckage av oönskade ämnen till Hörnåns vattenområde. Hörnåns vattenområde är samtidigt ett vattenområde samma Länsstyrelse stöttar och ger bidrag för förbättring.
  Djupt alarmerande är att Västerbottningen denna vecka har publicerat en artikel grundad på branschföreningens syn på saken. Dock utan varken kommentarer eller uppgifter från andra intressen! Branschföreningen efterlyser mer saklighet om torv – sick, du har ju gjort ett gediget arbete – här finns ju saklighet och forskning sammanfattad.
  Kan säga att jag för rätt länge sedan nu (ca 1989) skrev en uppsats på universitetet (Umeå) där jag försökte beskriva minivattenkraftverkens humanekologiska effekter. Statsmakterna stöttade (ekonomiskt) då utbyggnad av små vattendrag och bäckar för energiproduktion, utan hänsyn till motstående intressen. Paubäcken blev ett stridbart och lysande exempel på både befolkningens och andra upplysta människors möjlighet att påverka. Tyvärr kom ett antal fina vattendrag, tex utanför Sollefteå (och Norrbotten) att bli ett ”rov” för profitörers kortsiktiga ekonomiska tänkanden, som utan samvete, och med mycket små ekonomiska vinster ändå fullständigt förgör ett fungerade ekosystem. Tycker nog att dagens samhälle borde vara mer öppen än för snart 30 år sedan, men vad sker.
  Är det inte ett storskaligt utnyttjande av Norrland som sker, om man ser det fullt ut, gruvor, vindkraft, torv, oftast utan ekonomisk återkoppling av betydelse till orten. Varför protesterar inte Norrlänningen mer? Norrlänningen är återhållsam, försiktig och blyg! Kan det vara dags att ändra på Norrlänningen?
  Hälsningar // Roland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.