Vild lax i Hörnån.

Av , , 2 kommentarer 4

Mitt i alla kalabalik kring torvbrytningens vara eller icke vara så dimper det ner information som får en att ta små små glädjeskutt.

Ny data från elfisket i Hörnån och Lillarmsjöbäcken – den bäck som delar två av de myrar som täkten handlar om visar på ett växande bestånd av vild lax.

Hörnån-Umeå-Karta

 

 

Översikt

by-bäck-ån

Kartbild över Hörnån (mörkblått) – Lillarmsjöbäcken (ljusblått) och de aktuella myrarna inringade

 

Nu är det genprover på SLU som är nästa steg innan rapport skickas HaV och sedan vidare till ICES för beslut om klassning som vildlaxälv

 

 

Klassning som vildlaxälv sker av Internationella Havsforskningsrådets arbetsgrupp för lax

Två huvudkriterier för att klassas som ett vildlaxvatten är:

 • att det inte sker några utsättningar av odlad lax
 • och att de laxungar som finns i vattendraget ska vara avkomma av lax som i sin tur kläckts på naturlig väg.

Generellt för lax

Lax i vattendrag

Tid till smolt och utvandring i havet 1-5 år vanligen 2-3 år.

Hannarna är könsmogna vid utvandring

Tid i havet innan lekvandring (honor):

1,5 år 60cm            2-3kg
2,5 år 80-85cm        6,5-7,5kg
3 år 110cm             10-13kg
4år 110-120cm        15-20kg

 

Detta är självklart oerhört glädjande nyheter – för alla utom ansvarig handläggare och Neova  – att den vilda laxen fortplantar och sprider sig är ett mycket gott betyg till alla inblandade i arbetet med att restaurera vattendrag i allmänhet och Hörnån i synnerhet.

Jag har tidigare blivit ombedd att skriva om fisketurismen kring Hörnån kontra mer berömda fiskevatten, och det ligger lite material i mapp och liksom växer till ju mer fakta jag samlar på mig.
Med en stenhård förvaltning och en intensiv kontroll av fiskekort och eventuellt överfiske så är det inte långt bort innan Hörnåns vattensystem är en mångmiljoninkomst för regionen.

 

Laxinghane-Foto-Mörrums-Kronolaxfiske

En bild som visar vad som väntar i Hörnån om 5-6 år

 

Läs här vad Naturskyddsföreningen säger om vild lax.

 nu utökar vi listan på regelverk som enligt lagtexten ska stoppa denna torvtäkt.

 • Riksintresse för rennäring
 • Riksintresse för vattentäkt
 • Fågeldirektivet
 • Habitatsdirektivet
 • Vildlaxälv

 

Avslutar med film om den vilda laxen och dess behov för överlevnad.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Z_UWEFJEzvo&w=560&h=315]

 

Visst hjälps vi nu alla åt att få bort den sista dammen i Lillarmsjöns utlopp nu?

Nu får det vara slut på detta dravel från Länsstyrelsen – erkänn er besegrade –
ta tillbaka ert beslut och låt – byborna, fiskarna, uttrarna, alla djur och fåglar- få lugn och ro.

2 kommentarer

Om torv, radio, enhetschef och lögner..

Av , , Bli först att kommentera 7

Till min stora förvåning och med spänning i öronen så lyssnade jag häromdagen på P4 Västerbotten som gjort en del reportage om den planerade torvtäkten i byn.

Det sker en studiointervju med enhetschefen för den avdelning som handlagt ärendet – och det blir en smått bisarr upplevelse att höra en människa radio säga det den säger..

 1. Fullständigt inkompetent – han vet inte vad hans ansvarige handläggare sysslat med
 2. Han ljuger i sändning – han vet, men måste skydda sig själv och ansvarig handläggare

liar - näsa

 

Här kommer radions samtal med denne enhetschef

http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d109%26artikel%3d6414900

Ok –

Inledning om rödlistade fåglar som häckar på myren – Ansvarig handläggare köpte Neovas egen fågelinventering – en inventering som alltså skedde i september

Till ingens förvåning så var myrarna rätt tomma på fåglar, och särskilt häckande fåglar i september. Utifrån det så konstaterade ansvarig handläggare att myrarna inte var skyddsvärda.. Och jag måste faktiskt tillägga: Den ansvariga handläggaren är utbildad biolog – tro det eller ej.

När vi i byn bekostar en egen ornitologisk undersökning – en oberoende sådan – så finner denne inte mindre än 13 rödlistade arter. Detta avfärdades av ansvarig handläggare med att – byborna anser – Nej vi anser inte att det finns rödlistade arter – vi har fått det konstaterat via en oberoende ornitolog.
Den undersökningen finner ni här.

Eftersom enhetschefen tydligen inte kan sina arbetsuppgifter så ska jag hjälpa denne på traven lite. Nedan följer några utklipp från en hemsida så drivs att något som kallas Naturvårdsverket. Kan man inte regelverk trots att man tituleras enhetschef, så kan man alltid leta efter gällande regelverk.

fågeldirektivethabitatdirektivetrödlistade arter

 

 

Ingenstans i dessa direktiv står det angivet särskilda krav på miljö, antal individer eller ”viktig område”.
Rödlistade arter ska skyddas. PUNKT.

 

Utsläppsrisken som det talas om – än en gång så har ansvarig handläggare enbart lyssnat på Neovas löften och helt ignorerat det faktum att ALLA torvtäkters sedimentdammar går sönder och släpper ut stora mängder tungmetaller, miljögifter och enorma mängder sediment som lägger sig som ett lock över bäckens och Hörnåns lekbottenområden. Lägger in lite från mitt förra inlägg – från en läsare som har forskat och sitter med stora kunskaper om torvens miljöfara

Man hade studerat effekterna vid friläggning av torvjordar vid vägbrytningar i torvområden och kunde direkt se frisättning av en rad allvarliga miljögifter: man kunde faktiskt följa dess väg ända från myren (Vindelntrakten) till utloppet i havet. Det är beklagligt, eller helt oansvarigt, att inte ansvarig tjänsteman vid Länsstyrelsen har tagit del av sådana undersökningar som faktiskt gjorts vid Umeå Universitet. Det finns säkert många mer aktuella! Det går inte att röra en myrjord utan frisättning av dess bundna innehåll. Branschföreningen måste veta detta – hur ska man med vettig ekonomi kunna utvinna torv, men samtidigt förhindra läckage av oönskade ämnen till Hörnåns vattenområde. Hörnåns vattenområde är samtidigt ett vattenområde samma Länsstyrelse stöttar och ger bidrag för förbättring.

 

Om Enhetschefen kan redovisa en enda pågående torvbrytning där det inte sker utsläpp- redogör för den då- snälla..
Det enhetschefen säger om extra hårda och tydliga villkor – en snabb sökning visar snarare på motsatsen. De angivna kontrollpunkterna är snarare färre än genomsnittet.

När det gäller utsläpp av svavel och uran från den planerade täkten så anger Neova – föga förvånande – att det inte förkommer några höga halter av svavel och uran – och med det har ansvarig handläggare låtit sig nöja.
Men det förekommer svavel och uran i så gott som all myrmark – kruxet är bara att man vid de förberedande undersökningarna måste borra till ett visst djup för att få en helhetsbild av myrens alla gifter och tungmetaller.

Än en gång så tipsar jag enhetschefen om en annan statlig myndighet SGU och en rapport om provtagning vid planerade torvtäkter.

 

provtagning

 

 

Jag har under resans gång försökt få fram uppgifter på de borrprovtagningar som Neova låtit genomföra. Som det framgår av SGU:s lista så är borrdjupen av absolut intresse.
Neova har nekat mig dessa borranalyser – de hänvisar till företagshemligheter.
Länsstyrelsen å andra sidan kan begära ut dessa analyser – men handen upp om ni tror att de begärt ut dem?
Så än en gång är enhetschefen ute på djupt vatten – ljuger denne eller har de inte gjort sitt jobb??

Ansvarig handläggare lät sig nöjas med Neovas analyser och riskerar därmed liv och hälsa – inte enbart för oss bybor utan även för växter och djur samt alla nedströms levande varelser. Hörnån mynnar ut i samhället Hörnefors med omkring 2500 boende samt ett rikt friluftsliv med många havsbad bland annat.

Och en sak som inte finns med i detta klipp- utan något som sas tidigare i inslaget – då enhetschefen säger den största lögnen – nämligen den att myrarna är tidigare rörda och därmed kan handläggas enligt torvlagen.
Än en gång – ljuger enhetschefen i radio -eller är han inte påläst?

Radarbild

 

Radarbild över myrarna. Kurkmyran är aldrig rörd av mänsklig hand och får därför – enligt gällande regelverk – inte omfattas av torvlagen.

Det är oerhört allvarligt när betrodda tjänstemän så obekymrat ljuger den befolkning som betalar dennes lön rakt in i öronen så som det gjordes här.

Kurkmyran är orörd och innehåller sumpskogar, skogsholmar av nyckelartskaraktär (saknas fältstudier), häckningsområde för ett dussintals fåglar och innehåller växter som är klart skyddsvärda.

Är enhetschefen så inkompetent som denne ger sken av -eller för han någon annans agenda?
Att han ljuger med flit – det tar jag för givet..

Bli först att kommentera

Neovas ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 0

Ännu mera torv ska ni tro.

Som ni vet så har jag avhandlat så gott som alla tänkbara aspekter av detta med torvbrytningens konsekvenser.

Allt från

 • förstörd vattentäkt
 • förstört riksintresse för rennäringen
 • stor brandrisk i täkten- 2-300 meter från bebyggelse
 • förstörda biotopvårdsåtgärder motsvarande 35 miljoner
 • förstörda naturvärden . Kurkmyran är helt orörd med sumpskogar, nyckelbiotoper, växter och djur
 • frigörande av miljögifter och tungmetaller – även Uran
 • ständigt buller från dygnet-runt verksamhet
 • Enorma dammoln in över byn – tvätt ute är omöjligt, utemöbler behöver rengöras två-tre gånger dagligen
 • Ett utsläpp från sedimentdamm förstör bottenfaunan i Lillarmsjöbäcken och stora delar av Hörnån

Det är några av de saker som kommer att bli verklighet för byborna.

Saxat från Neovas hemsida:

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag. Vårt syfte är att trygga tillgången på lokal hållbar energi. Det arbetar vi helhjärtat för. Varje dag.Neova är bioenergi. Vårt erbjudande består av produkterna torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar. Bland våra kunder finns såväl stora värmeverk och industrier som villaägare.
Vårt tydliga fokus på bioenergibränslen spelar en given roll i Sveriges energi- och miljöpolitik. Syftet är att minska utnyttjandet av fossila bränslen och istället öka användningen av bränslen som är skonsamma mot miljön.
Neova ingår i den finska Vapo-gruppen som är världens största torvproducent och ledande inom bioenergi i Östersjöregionen, med en omsättning motsvarande ca 5,5 miljarder kronor. Vapo-gruppen ägs till 51 % av finska staten och till 49 % av ett konsortium av finska kommunala energibolag.

 

OJ – vilket stort och tryggt företag – kan man ju tycka – om man ser till omsättning och ägarstruktur.
Men det är med Neova som med dejitingsajter – man vill göra framstå som lite bättre än vad sanningen säger.

För om man googlar lite så är sanningen en helt annan

 

ekonomi-2

 

 

2009 var nettoomsättningen närmare 1,5 miljarder – för att på tre år sjunka till strax över 1 miljard.
Det innebär alltså nästan 1/3 i minskad nettoomsättning – det är ganska mycket om du frågar mig.

Utan någon som helst ekonomisk utbildning i företagsekonomi – jo lite förresten – så visst borde det ringa några varningsklockor??

Om man enbart ser till dessa siffror så känns ju inte grunden helt stabil.

Att ett företag som minskat så kraftigt i omsättning ska få påbörja en skövling av svensk natur känns ju inget vidare.
Det här är ju ett mönster som känns igen, främst från gruvindustrins håll – där företag påbörjar gruvetableringar, med allt vad det innebär av skövlad skog, förändrade vattenförhållanden, provspräningar  och så vidare. För dig som följer med i miljödebatten kring gruvexploateringarna så känns detta igen.

Men ändå – jag menar en nettoomsättning på 1 miljard – det borde väl ändå kännas stabilt – eller hur?
Jag menar, ett sånt stort företag, med finska staten som huvudägare ska väl med lätthet kunna balansera sin nettoomsättning kring 1 miljard?

Men om vi lägger in nästa bild

ekonomi-1

 

Ni ser själva – nu är nettoomsättningen nere på under en halv miljard

Det här är alltså Sveriges största företag inom torvbrytningsindustrin – ett företag som ägs av finska staten till över 50% – ett företag som på 5 år tappat över en miljard i nettoomsättning – det vill säga 2/3..
Lägg därtill ett förlängt räkenskapsår 2014 -riktigt illavarslande för ett statligt företag om du frågar mig..

Så hur ser räkenskaperna ut för 2016? För 2017? Fortsätter nedåtgången så är företaget i konkurs vid det laget.

Att finska staten ska gå in med mer kapital är knappast troligt då Finland går före Sverige när det gäller utfasning av torv.

 

Finland fasar ut torven

Publicerad: mån, 2013-10-28 14:05

Reportage – Energi

I fjol producerade Finland mindre växthusgaser än någonsin sedan 1990. Det berodde delvis på minskad användning av kol och torv. Precis som i Sverige har det sedan flera år höjts röster mot användning av torv som energikälla och för ett omedelbart stopp av utvinning och förbränning av torv. Åtskilliga forskare anser att detta leder till orimligt stora växthusutsläpp.

 Neovas sista klämtande andetag inom torv(för)brytarbranschen ligger inom detta lands gränser, och de klämtande andetagen blir allt mer ansträngda.

 

kurkmyran-PerHansson

Fotot – Kurkmyran – Per Hansson – Vox Natura

 

Som om detta inte var nog – om Neova påbörjar torvbrytningen och sedan går i konkurs – då kan vi som markägare drabbas av en rejäl ekonomisk smäll.
Vi kan alltså få bekosta både återbeskogning och markavvattning.

Ett ifrågasatt koncessionssystem
Koncessionssystemet för torv har kritiserats bl.a. för att systemet inte beaktar de grundläggande förutsättningarna för fastighetsägarnas långsiktiga bruk av och ansvar för marken. Fastighetsägare som motsätter sig en torvtäkt på sin mark har inte stora möjligheter att påverka att någon annan får ta marken i anspråk för undersökning och utvinning av energitorv. Påverkan på de arealer som utnyttjas är drastisk. Fastighetsägarna har under den tid som verksamheten bedrivs inte möjlighet att bruka det berörda området. Om man vid efterbehandling väljer att odla skog måste fastighetsägaren vidmakthålla markavvattning på lång sikt.

 

 

Saxat från Länsstyrelsens beslut:

Ekonomisk säkerhet

Ni ska ställa en ekonomisk säkerhet på 515 000 kr för kostnaderna för avhjälpande
av miljöskador. Säkerheten ska bestå av pant eller bankgaranti och förvaras hos
Länsstyrelsen.
Verksamheten får inte påbörjas förrän den ekonomiska säkerheten har ställts och
Länsstyrelsen godkänt den.

 

Kommer Neova kunna ge en ekonomisk säkerhet på 515 000 kr om nåt år?? Och vilken löjligt liten summa som ställs som säkerhet.

Har letat fram lite siffror som beräknar markägarnas kostnader om vi tvingas betala återbeskogningen

kostand-återbeskogning

17 180 kr

 

Saxat från lst:s beslut:

Koncessionsområdena för Beata- och Kurkmyran och för Holmmyran har en total yta
på ca 279 ha varav den preliminära produktionsarealen är ca 68 ha för Beatamyran
och Kurkmyran och ca 35 ha för Holmmyran.

Om vi då räknar på Skogsstyrelsens siffror så hamnar kostnaden enbart för återbeskogning på – 17 180 kr x 279 ha =

4 739 220 kr

Till det kommer kringkostnader som vägar och annat..

Saxat från beslut:

Neova AB yrkar att tillstånd lämnas för en total produktion om ca 1,0 miljoner m3
torv fördelat på i medeltal en årsproduktion på ca 44 000-55 000 m3 energitorv med
en maximal årsproduktion på ca 110 000 m3.

 

Hur mycket kommer då Neova att tjäna på denna torv? Räknat i dagens prisläge blir det ungefär som följer –

Syftet är att utvinna energi från förbränning av torven som avses försäljas till värmeanläggningar
i regionen. Genom förbränning av torv i värmeverken kan volymen olja
vid förbränning minskas. Omräknat till produktion av energi vid förbränning motsvarar
torven i den planerade täkten ca 1,0 TWh fördelat på en 20-års period

Prisbild:

prispåtorv

1 TWh = 1 000 000 MWh – och dagspriset ligger i runda slängar på 150 kr per MWh.
150 kr x 1 000 000 MWh = 150 000 000 kr delat på 20 år ger en årlig vinst på 7 500 000 kr..

7 500 000 kronor i årlig inkomst..

150 000 000 kronor slutlig inkomst..

 

Till detta – 515 000 kronor – i säkerhet – för återställande av miljöskada.

 

Bli först att kommentera

Orsaker till torvstopp runt om i landet.

Av , , Bli först att kommentera 3

Innan det kommer ett nytt inlägg, så vill jag be om ursäkt till de personer som kommenterat mina inlägg om torven. Jag har helt enkelt inte varit in på den här bloggen på ett tag, och då missar jag kommentarer. På min ”stora” blogg så får man e-postnotis om det kommenteras. Så man blir van att man får mejl som uppmärksammar.

Det är intressanta inlägg som jag uppmanar er att läsa.

 

Nu till det nya inlägget – håll till godo.

– – – –

 

 

Jaha – ännu mer torvbabbel.
Japp – men nu är det mest information som jag samlat in och sparat i en mapp på datorn. Du trodde väl inte det klart??

nelson-bbpin

 

Under torvresans gång har man googlat och letat efter information. En del saker har man använt direkt och andra saker har man klickat bort och en del saker har man sparat.

Nu tänkte jag redogöra för några av de sparade länkarna.

Det blir mycket klickande om du vill läsa alla länkar – annars så kommer jag att  väldigt kort beskriva vad det handlar om.

 • Mark- och miljööverdomstolen upphäver tillståndet till torvtäkt i Åstorpsmossen. Området är en sådan värdefull naturmiljö där torvtäkt enligt stoppregeln inte får komma tillstånd.
 • Mark- och miljööverdomstolen avslog ansökan om torvtäkt i en våtmark som enligt våtmarksinventeringen har höga naturvärden. Domstolen slog fast att våtmarken skulle ses som ett sammanhängande mossekomplex.
 • Bolaget ansökte 2002 om tillstånd enligt torvlagen för energitorvtäkt. Myren var sedan tidigare dikad men har ändå utvecklat höga naturvärden. Regeringen beslutade 2011 att ingen torvtäkt får komma till stånd på grund av de höga naturvärdena.
 • Risken för höga uranhalter i torv från Skallemossen gjorde att Naturvårdsverket överklagade ett beslut om bearbetningskoncession för energitorv till regeringen. Regeringen biföll överklagandet och beslutet upphävs.
 • Syftet med Bredsjömossens naturreservat är att skydda och vårda värdefulla skogar och våtmarker. Karakteristiska arter för lövrika barrskogar, tallskogar, våtmarksmiljöer med högmossar och kärrmiljöer i allmänhet och hotade, sällsynta samt hänsynskrävande arter i synnerhet, ska fortleva i gynnsamt tillstånd. Ett övergripande syfte är även att tillgodose friluftslivets behov av områden för naturupplevelser.
 • Skymossen är räddad. Neova AB avbryter sitt arbete med att försöka få tillstånd att bryta torv i Hallsberg.– Jag känner en stor tacksamhet, säger Lennart Ståhl som har mossen inpå knuten där han bor.
 • Länsstyrelsen säger nej till Jämtkrafts ansökningar om att få öppna nya torvtäkter på Branaflon i Östersunds kommun och Bölesmyren i Berg.
 • Länsstyrelsen säger nej till ansökan från Neova AB om torvbrytning på Odenslättmossen i Tierps kommun.
 • Myren berörs inte av några riksintressen – ändå säger länsstyrelsen nej. Anledningen uppges vara att länsstyrelsen anser att det finns andra viktiga naturvärden på myren. Bland annat ett rikt fågelliv. 
 • Det blir ingen torvbrytning i Trolleflodsmossen på andra sidan länsgränsen i Örebro län.
  Miljödomstolen går på länsstyrelsen i Östergötlands linje och säger nej. Risken är för stor för negativ påverkan på värdefulla naturområden i Östergötland.
 • Länsstyrelsen säger nej till att bryta torv i Ryholms stormosse intill sjön Viken i Töreboda kommun. Planerna på att bryta torv i mossen har upprört både närboende och kommunpolitiker.

 

Det får räcka så där. Utan att vara allt för elak mot ”vår” handläggare på Länsstyrelsen – så jag vara snäll och säga – dessa avslag tillsammans är inte ens hälften av de orsaker som vi klargjort borde föranleda ett nej till torvbrytning i vår by.
Visst är det besynnerligt att en statlig myndighet – där riktlinjerna för deras arbete ska vara likställt över hela landet ändå kan utfalla så olika?

 

justitia1

 

 

Jag anar varför det kan vara skillnad – som jag skrivit tidigare – Neovas besök på Länsstyrelsen och ansvarig handläggare var många – hur många är okänt eftersom besöks inte loggförs längre än några dagar. Länsstyrelsens jurister har dock lyssnat på mina synpunkter och nya rutiner ska utformas. Att Neova gjort minst ett besök per vecka är inte att ta i – så jag avrundar till 100 besök. Jag tror inte att någon annan handläggare fått så många besök. Att den ansvarige handläggaren dessutom hjälpt till att korrigera fel i MKB:n förvärrar ju saken tycker jag. När handläggaren hjälper ett företag på det viset, då försvinner ju självklart opartiskheten.
Det finns en del annat som borde synas i det här ärendet – men det åligger det andra att göra. Jag är för partisk för att ge en neutral bild av det hela.

Med detta sagt så vill jag på inget sätt svartmåla Länsstyrelsen – jag har förmånen att känna en del folk där – och det är härliga och ärliga människor. Men i just detta ärende har det blivit fel.

Handläggaren på Länsstyrelsen hävdade i början av denna process att anledningen till att godkänna bearbetningskoncessionen från dennes sida var att det skulle vara enda möjligheten för oss att få yttra oss i frågan

 

– Jo det är sant – så sa denne – och det är orsaken till varför det hela har blivit denna följetong. Det fanns redan i första skedet goda skäl till att avslå ansökan, men handläggaren vänder alltså på hela ansvarsbiten och ger oss bevisbördan. Hade handläggaren sagt nej – på grund av de orsaker som redan låg på bordet – bland annat att alla berörda markägare redan på samrådet skrev under med ett nej på en protestlista, att kommunens miljöavdelning sa nej – då hade Neova aldrig gått vidare.
Nu fick de i stället fri lejd, då praxis inom statlig förvaltning är att inte ändra redan fattade beslut – så korkat så man storknar – men så är det. Att det får vara på det sättet är ju ytterst märkligt, men jag vet att det är ändringar på gång. Här är faktiskt USA ett föregångsland. där sitter inte alla under samma myndighet, utan de är satta på sitt jobb för att enbart jobba med sitt, oavsett vad andra myndigheter säger och gör.
Att det är som i Sverige där en och samma myndighet är åklagare -försvarare och även domare är ju inte så bra – för att uttrycka sig milt.

Avslutar med en länk till ett nyligen taget beslut som jag antar gäller alla slags koncessioner – och som därmed väger tungt även i detta ärende.

 

Det är dags att vi alla blir lite Urmek – beskyddaren av Gaia

urmek-beskyddare

 

Det som hittills aldrig är avhandlat i torvkampen är det här med ekonomi – både vår lilla byakassas sinande kapital – och Neovas ekonomi som inte är synad – än!!

Bli först att kommentera