Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Unga, internet och sexualitet

Starta undervisningen om internet mycket tidigt i skolan, skriver eleverna själva i en rapport om internet, unga  och sexualitet. Det stämmer väl överens med den bloggpost Anders Mildner skriver i Svenska Dagbladet om att vi måste inse att internet genomsyrar allt vad vi gör idag..

Med tanke på Bjästa och fallet med hat på Facebook påminner jag mig om ett bloggprojekt som jag var med och genomförde på Midgårdsskolans gymnasium i Umeå förra vintern. Projektet var en del av elevernas svenskundervisning och syftade både till att ge praktisk färdighet i att skriva bloggtexter, och till att ge en djupare förståelse för frågeställningar kring sexualitet och internet. En tydlig slutsats från projektet var hur viktigt det är att lyfta in undervisning om internet i skolans ordinarie arbete.

Här nedan är några rader från slutrapporten som visar på elevernas egna tankar kring internet och sexuell exploatering.

Flera av eleverna menar i de bloggar de skrev under projektet att undervisning om sexuell exponering och exploatering på internet borde vara en självklarhet i skolan. Några menar att en sådan undervisning måste starta tidigt, gärna redan från årskurs sex och ännu tidigare. En av eleverna, signaturen Jobal, jämför med de regler som gavs under lågstadiet om att inte ”ta emot godis från främlingar eller sätta oss i en bil med någon vi inte kände”. På ett liknande sätt borde dagens barn få lära sig tidigt i skolan att det finns faror på internet och hur man ska göra för att undvika ”otrevligheter” på internet.

Signaturen Kalasnytt menar också att det finns anledning att vara kritisk mot skolan om den inte ger någon undervisning kring sexualitet och internet.
”Undervisning i skolan om internet tycker jag börjar bli en nödvändighet. Alla vet inte hur det funkar, alla vet inte hur man skyddar sig. Här i Umeå har till exempel alla gymnasieelever tilldelats en dator med internetuppkoppling, men vi har inte fått någon undervisning i om hur man skyddar sig på Internet.”

Kelviggo menar att många barn börjar surfa i tidig ålder och därför är det viktigt att skolan hjälper dem till ett säkert internet:
”Jag tycker absolut att det är nödvändigt att skolan lär barnen hur man skyddar sig. Helst tycker jag att undervisningen ska börja redan i tidig ålder så att barnen är förberedda på vad som kan ske när de ger sig ut på Internet. Dessutom är det ju så att internetanvändandet kryper längre och längre ner i åldrarna, så självklart ska de yngre barnen också veta hur de ska göra om någon på Internet kontaktar dem i sexuellt syfte.”

Även Kalasnytt menar att undervisning om internet och sexualitet borde börja före
högstadiet.
”Egentligen tycker jag att den här undervisningen borde starta långt tidigare, jag har upplevt att många börjar använda internet redan i sexan i mellanstadiet. Och när man börjar använda Internet och inte är riktigt medveten om hur allting funkar, är man nog ganska sårbar.”

Jamobor håller med om att skolan har en viktig roll att spela och menar att den skulle kunna hjälpa eleverna genom att i undervisningen ta upp risker med internet:
”Jag tycker att skolan ska införa ett ämne som kallas ’IT etik’ och ska ha ett liknande upplägg som vi idag har för ’Livskunskap’. Där ska eleverna få lära sig om internet säkerhet och vad som är vett och etikett kring internet. Eleverna ska få information om att konsekvenserna kan bli oöverstigliga om man lägger ut blottande bilder på sig själv eller en kompis eftersom även om man ångrar sig kan bilden redan ha spridit sig runt och det blir då omöjligt att helt utradera bilden.”

Flera av eleverna jämför med andra lyckade kampanjer i skolan som de varit med om och menar att sexualundervisningen skulle kunna hämta inspiration från sådana kampanjer. Signaturen Dansar jämför med hur arbetet mot tobaksrökning läggs upp och menar att eleverna borde kunna få information om internet och sexualitet på ett liknande sätt.
”Jag tycker att det borde finnas informatörer som åker runt på skolor ungefär på samma sätt som rökfri duo.”

Signaturen Inspiration berättar att kurser i feministiskt självförsvar anordnades på skolan under en tid och det hjälpte dem som elever att bli uppmärksamma på vad som kan hända.
”Detta var under den perioden då Hagamannen var aktuell. Alla flickor i min klass blev mycket uppmärksamma och ville nästan att någon skulle attackera dom, så att de skulle få möjlighet att utöva försvarsmetoderna vi lärt oss. Det är förvisso inte så bra att man vill bli påhoppad och anfallen. Det jag vill säga är att flickorna blev uppmärksamma. Det är kanske det som fattas, att barn och ungdomar måste bli uppmärksamma och medvetna.”
 

Etiketter: , ,

En kommentar

  1. Magnus

    Mildner försöker bara snacka bort att nätets möjligheter till anonymitet nör du vill, och deaa obegränsade möjlighetern att sprida rykten skitsnack och degradwrande bilder från vilken dator eller mobil som hlest, har *förvärrat* problem som tidigare ofta var mer hanterliga. Alla som häntb på ett uphettat webbforum vet att möjligheterna att trolla runt och sprida förolämpningar under sken av diskussion är mycket större än de hade varit öga mot öga – fegisarna vågar mycket mer nä de sitter skyddade bakom en skärm och ingen kan syna deras kort, men det vill AM inte kännas vid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.