Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Männen dominerar bloggarna bland politiker

Den manliga dominansen på politikerbloggarna på vk.se är mycket stor. Lite förvånande, kan man tycka, eftersom bloggar och sociala medier i övrigt till stor del lockar kvinnor.  Men inte när det gäller den lokala valrörelsen som den förs på politikerbloggar i vk.se.

Västerbottens Kuriren erbjuder på sin nätupplaga vk.se vem som helst att starta en blogg. Många politiker i Västerbotten har nappat på förslaget och i dagsläget finns 51 bloggare under rubriken Politikerbloggare. Hur frekvent man är med inlägg skiljer sig dock och det finns också en stor skillnad mellan män och kvinnor.

Fyra av fem politikerbloggare är män
Fyra av fem politikerbloggar på vk.se är skrivna av män.
Under tiden 1 – 30 september har 43 personer bloggat under rubriken ”Politikerbloggar” på vk.se. Det är främst lokala politiker från Västerbotten och av de som bloggat är 35 män och 8 kvinnor. Det innebär att kvinnorna enbart står för 19 % av antalet politikerbloggar under de mest intensiva valveckorna.

Männen svarar för 85 % av inläggen
De tre män bland politikerna som skrivit flest blogginlägg har under tiden 1 – 30 september skrivit 447 inlägg tillsammans.
De tre flitigaste kvinnorna bland politikerna har under samma tid skrivit 77 inlägg. Männen står alltså för 85 % av inläggen medan kvinnorna svarar för 15 % av antalet inlägg bland dessa sex politiker.

Bland läsarna kommenterar männen oftare
Den manliga dominansen i politikerbloggarna på vk.se under tiden 1 – 30 september syns även i läsarnas kommentarer. Under perioden har 1075 kommentarer skrivits in på de tre flitigaste männens politikerbloggar och de tre flitigaste kvinnornas politikerbloggar. Av dessa kommentarer står kvinnliga signaturer för 17 %, manliga signaturer för 60 % medan icke könsbundna signaturer svarar för 23 % av kommentarerna.

Siffrorna borde vara något för de lokala partierna att fundera över. Finns det anledning för dem att se över vilka av deras representanter som uttalar sig via bloggar och sociala medier?
Också för Västerbottens Kuriren är siffrorna något att fundera över. Som mediehus kan man självfallet inte gå in och beordra folk att blogga men om man vill att vk.se ska lyfta fram både kvinnor och män finns det anledning att fundera över den sneda fördelningen på politikerbloggarna.
 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.