Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Svårt få kvinnor till it-industrin

Männen är i förkrossande majoritet inom såväl it-utbildningar som inom it-företag. Detta är något som hela branschen är mycket bekymrad över, men ingen hittar nyckeln till att förändra den sneda rekryteringen till it-jobben.

När regeringen i dagarna lagt fram sin proposition till statsbudget för 2011 ägnar man ett kapitel åt kommunikation och it-frågor. En av punkterna man tar upp är it och jämställdhet och man konstaterar: ”Det råder fortfarande en sned könsfördelning inom IT-området, såväl inom IT-utbildningar vid universitet och högskolor som bland yrkesverksamma i branschen.”

Det märks både på universitetens it-utbildningar och ute på it-företagen. Men det rör sig inte enbart om en sned könsfördelning. Det är en förkrossande majoritet av män inom it-området. Det märks på flera av våra it-utbildningar. Så har till exempel på de datavetenskapliga programmen vid Umeå universitet ett 40-tal nya studenter antagits under hösten 2010 och bland dessa finns enbart två kvinnliga studenter.

Samma förkrossande siffror möter vi ute på it-företagen. Nio av tio anställda i den svenska dator- och tv-spelsindustrin är män, visar forskaren Ulf Sandqvist i sin avhandling ”Digitala drömmar och industriell utveckling” (Umeå 2010).

Dessa siffror pekar på ett mycket allvarligt problem och i regeringens förslag till statsbudget för 2011 skriver man:
”Bristande jämställdhet på IT-området innebär nackdelar för såväl branschen som går miste om kvinnors kompetens som för de kvinnor som inte ser möjligheterna med IT-yrken. En ökad mångfald har visat sig leda till produktivitetsvinster, vilket hela samhället kan dra nytta av. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för en ökad jämställdhet inom ITområdet, både på utbildnings- och branschnivå.” (s 102)

Man konstaterar även: ”Den sneda könsfördelningen inom IT-utbildningar och IT-branschen innebär att kvinnors kompetens inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning inom IT-utveckling och användning, vilket är negativt ur ett kvalitets- och tillväxtperspektiv.” (s 97)

Vad föreslår man då i statsbudgeten för åtgärder? Ja, tyvärr kommer man inte fram med särskilt mycket. Man ger enbart i uppgift till Tillväxtverket att anordna en konferens vilken kommer att äga rum den 2 december 2010.

Men att enbart anordna en konferens kan tyvärr inte med bästa vilja påstås som framåtsyftande. Det skulle ha varit mycket mer inspirerande om regeringen vågat ta i mer och tydligare, på ett konkret vis, markera att vi inte längre kan acceptera den snedfördelning mellan könen som finns inom it-branschen.

För så här kan vi inte ha det.
 

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.