Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Nya medievanor i Västerbotten

Västerbottens Folkblad har tappat 29 % av sin upplaga på tio år.
Västerbottens Kuriren har tappat 18 % och Norran backar med 17 %.
De unga tar inte prenumeration när flyttar hemifrån och Västerbotten ömsar skinn vad gäller medievanor.

Vi i Västerbotten skaffar oss nya medievanor. Med stora kliv stiger allt fler av oss in i ett nytt mediesamhälle. Det märks inte minst bland de unga som till skillnad mot tidigare generationer inte tar en prenumeration på lokaltidningen när de flyttar hemifrån.

För länets lokaltidningar är detta kanske den största utmaning man ställts inför under den hundraåriga epok som man funnits med för att förmedla nyheter och skapa debatt i länet, hundra år då man präglat samtal mellan länsborna och varit ett fönster mot omvärlden.

Men nu rister det och skälver i medievanorna bland länsborna. Med internet, webb-tv och smarta telefoner börjar länsborna hitta andra flöden för nyheter och debatt. På Facebook ser jag en Umeåbo skriva i sin statusuppdatering: ”uppdaterar sig med aljazeera och bbc world, Nordafrika är spännande nu”.

Konkurrensen är stor och för att möta de nya vanorna är det en nödvändighet för lokalpressen att pröva hur nya digitala tjänster och produkter kan användas i redaktionens arbete. För siffrorna pekar mot att något måste göras. Under de senaste tio åren har länstidningarnas upplagor minskat rejält. Sedan 2001 har Norran har förlorat 17 procent av sin upplaga, Västerbottens Kurirens upplaga har minskat med 18 procent medan Västerbottens Folkblad tappat hela 29 procent.

Ledningarna för lokaltidningarna är självfallet medvetna om detta och ser att något måste göras i takt med att länsbornas medievanor förändras. Flera nya initiativ tas nu också där man prövar ny teknik och ser över sin affärsutveckling. Man kan redan också visa på flera stora framgångar i nätupplagorna.

Men den stora medieförändring som Västerbotten står inför är inte en fråga enbart för länets lokaltidningar. Det är en fråga som hela Västerbotten kommer att behöva ta tag i ióch vi ser redan idag hur detta nu börjar ske, även omdet till synes kan verka lite ostrukturerat. Men börjar vi pussla ihop vad som sker i länet kan vi upptäcka hur delarna tillsammans bildar grunden för ett nytt medie-Västerbotten.
 
Universitetets utbildningar är viktiga i denna strukturomvandlig av mediesamhället i länet. Här finns blivande journalister och kommunikatörer som kommer att vara med och utforma det framtida mediesamhället. Här finns studenterna på Digital medieproduktion, här finns datavetare som lär sig programmera, systemvetare och beteendevetare med it-inriktning. Tillsammans med studenter från andra program gör sig dess redo för att vara med och utforma det nya mediesamhället.

På skolorna runt om i länet rustas också för ett nytt mediesamhället. De sista svarta tavlorna monteras ner och interaktiva skärmar sätts upp i klassrummen. De gemensamma datasalarna stängs och ersätts med en egen bärbar dator till varje elev och lärare. Nya metoder och nya kommunikationsvägar mellan lärare, elever och föräldrar börjar utkristalliseras. Detta kommer att ha stor vikt för hur de unga kan förberedas för ett nytt medieklimat.

Hela näringslivet kopplas upp. Livsmedelsaffärer prövar e-handel, företag beställer appar till kundernas smarta telefoner och handeln förbereder sig på att låta kunderna betala direkt med sina mobiltelefoner. Ute i länet ser vi hur Den Digitala Skogen och Den Digitala Gruvan blir till verkliga begrepp när datoriseringen av de traditionella basindustrierna går allt snabbare. Också denna strukturförvandling ligger som en pusselbit för hur nya digitala tjänster och produkter kan göras tillgängliga för medierna.

Den framtida mediestrukturen i Västerbotten är på så sätt inte enbart en fråga för länets lokaltidningar. Morgondagens nyhetsflöden formas redan nu. Här är redaktionerna viktiga, men minst lika viktigt är den omställning som sker inom skola och utbildning, inom näringsliv och handel, inom hemmen bland familjer och enskilda. Detta sammantaget kommer att vara med och stöpa om framtidens medieflöden i Västerbotten.
 

Etiketter: , ,

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.