Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Din nästa plånbok saknar mynt och sedlar

Av , , Bli först att kommentera 0

De nya smarta mobiltelefonerna förändrar torghandeln. Nu blir det enkelt för varm korv-gubben, smyckesförsäljaren eller frukthandlaren att ta emot betalningar med kort. Det kontantlösa samhället närmare sig med stormsteg när ny teknik gör det möjligt att överföra betalningar digitalt.

Också mikrobetalningar mellan enskilda personer ska underlättas. Inga skrynkliga hundralappar längre i dörröppningen när du sålt ditt gamla köksbord på Blocket. I en liten extra tillsats till baksidan av telefonen låter du den som köpt bordet sticka in sitt betalkort och sedan signera köpet på mobilens skärm, och vips är summan överförd till ditt konto.

Så enkelt är det, åtminstone om man får tro nysläppta reklamfilmen från företaget iZettle. Du ser den här nedan där den visar i lite olika stadsmiljöer hur det nya betalsystemet fungerar.

 

Det kontantlösa samhället är efterlängtat av många. I ett pressmeddelande skriver Dagens Handel: "87 procent av de svenska konsumenterna föredrar att betala med kort och 49 procent tror att vi är på väg mot ett kontantlöst samhälle."

Finansförbundet, ett fackförbund inom bank- och finanssektorn, är också positiva till ett kontantlöst samhälle och de arbetar aktivt för att på sikt avskaffa kontanterna i samhället för att minska rånhoten mot sina medlemmar, som bland annat sitter i kassorna på bankkontoren.

Men införandet av ny teknik sker inte alltid smärtfritt. Det finns också grupper som är mer tveksamma, även om inte reklamfilmen här ovanför visar detta eller vill problematisera frågan.

Reklamfilmen visar bara unga människor i farten som enkelt drar fram sitt kort och stoppar in det i den smarta mobiltelefonen. Men pensionärer protesterar, som Sveriges Radio rapporterar, när de intervjuas och man menar att de som är mellan 80 – 90 kommer i kläm när banker och handel allt mer blir kontantlösa.

I filmen syns inte heller tioåringarna som säljer jultidningar vid dörren eller Första maj-blommor ute på stan, och som kan ha svårt för att hantera ett eget betalkort.

Kyrkor och välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar i bössor på stan måste också tänka om. Istället för Frälsningsarméns gryta eller Röda korsets insamlingsbössa kommer du att få stoppa in ditt kort i en telefon som den utsände från organisationen sträcker fram. Samma med gatumusikanten som inte längre kommer att kunna låta sin hatt gå runt bland de som lyssnar, utan istället måste skicka runt sin mobil, så att de som vill betala för musiken kan stoppa in sitt kort i den. Kommer det att fungera?

Detta tekniksteg med ett nytt betalsystem kommer att påverka oss både som konsumenter och som handlare och många verksamheter blir tvungna att finna nya strategier.

Det är i detta som svårigheten ligger. Samtidigt som vi tar nya steg mot ett framtida allt mer digitalt kontantlöst samhälle måste vi också underlätta för de som av olika anledningar inte är med och surfar på den nya tekniska vågen.Just nu pågår det därför ett stort arbete med att överbrygga de digitala klyftorna mellan de som är med och de som inte är med, och it-minister Anna-Karin Hatt leder ett arbete med en digital agenda för att skapa större digital delaktighet i samhället.

I detta ligger det en stor utmaning, men en nödvändig sådan.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Umeågalan hyllar it-företag

Av , , Bli först att kommentera 0

När Umeågalan 2011 summeras kan vi se att den hetaste branschen bland vinnarna blev it-branschen. Årets exportföretag, Årets unga företagare, Årets nyföretagare, Årets avknoppningsföretag och Umeå kommuns företagspris – alla dessa kategorier vanns av it-företag där Algoryx, The Core, Umeå Datakonsulter (UDK) och Emanuel Dohi från Dohi Sweden hyllades från scenen. 

Vilket styrkebesked från en brasnch som blivit en allt viktigare del av Umeås näringsliv.

Se mer på InfoTech Umeå om vinnarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Intelligenta råttfällan skickar sms

Av , , Bli först att kommentera 0

Den intelligenta råttfällan är ett exempel på hur allt fler prylar i vår vardag kopplas upp mot internet och mot de mobila telenäten och blir en del av nya intelligenta system. Ibland kallas detta för ”internet of things”, vilket innebär att alla prylar och maskiner som har fördel av att vara uppkopplade också kommer att kopplas upp.

Bilen är ett sådant exempel där man inom EU tagit de första stegen till ett beslut om att alla nya bilar från och med 2015 ska utrustas med ett system som automatiskt ringer räddningstjänsten om bilen krockar. Räddningstjänsten kan då få direkt information om var bilen är för snabbare räddningsinsatser.

På liknande sätt som de intelligenta bilarna blir uppkopplad ser vi nu hur också råttfällorna kan bli detta. I Västerbottens Kuriren och dn.se läser vi om hur den intelligenta råttfällan testats i Malmös avlopp. Med hjälp av värmesensorer som känner av råttans kroppsvärme och rörelsedektorer som upptäcker att råttan är på väg in i råttfällan utlöses fällan automatiskt och 14 kraftiga spjut fälls ut som fångar in råttan och krossar dess skelett. När råttan väl avlivats på detta giftfria sätt hissas spjuten upp och råttan kan glida iväg med avloppsvattnet mot reningsverket där den bryts ner biologiskt.

I råttfällan sitter inte bara sensorer utan även ett SIM-kort och en antenn som gör det möjligt för den att skicka ett SMS eller e-post till operatören ovanför jord och meddela om inga råttor registrerats på tio dygn, om batteriet håller på att laddas ur eller om det är för högt vattenstånd i brunnen.

Om något av detta inträffar skickas ett larm från råttfällan via SMS och e-post till de ansvariga. Kommunikationen kan också ske tillbaka till råttfälan genom att operatören skickar meddelande till den för att exempelvis slå av den dödande funktionen när service ska utföras.

I framtiden kommer vi att få se allt fler exempel som dessa på uppkopplade prylar och de kommer då också att bli billigare. I dagsläget kostar en intelligent råttfälla över 20000 kronor så det är inget för sommarstugan men med tiden kommer priset säkerligen att sjunka radikalt på samma sätt som priset på datorer och mobiler sjunkit. De första mobilerna låg faktiskt också i prisklasser på över 20 000 men är idag nere i 500 kronor för de enklare varianterna.

Är internet of things och uppkopplade prylar bra? Ja, i råttfällevärlden har det i vart fall sina klara fördelar. Istället för att lägga ut råttgift som förorsakar stort lidande för råttorna med inre blödningar innan de dör så orsakar denna metod mindre lidande. Dessutom blir hanteringen av råttfällorna enklare och man får bättre direkt statistik på hur råttjakten går i nere i avloppen.

Så med de fördelar som finns inom olika användningsområden kommer vi att få se många exempel på fler prylar som utrustas med SIM-kort, internetuppkoppling och olika sensorer.

Frågan är bara vad du själv har i köket som kan kopplas upp?  
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

GPS-övervakning av barn

Av , , 1 kommentar 0

Debatten kring GPS-övervakning av barn har varit het i höst. Kronprinsens förskola i Malmö blev uppmärksammat i september sedan det blev känt att de skulle sätta GPS-sändare på barnen för att alltid kunna veta var de befinner sig, och jag skrev ett blogginlägg om detta med rubriken GPS-sändare på barn.

Nu i november blossar debatten upp igen och bland annat Jessica Nihlén Fahlquist, fil dr i filosofi, menar i Svenska Dagbladet att barns integritet är viktigt att värna och hon skriver ”varje barns rätt till privatliv ska respekteras”.

Nihlén Fahlquist menar att varje barn måste få en möjlghet att utvecklas till självständiga människor, men om de växer upp med övervakningsteknik med sändare insydda i sina kläder eller med armband runt handleden finns det risk för att detta motverkar strävan efter självständighet. Hon skriver: ”Hur kan barn som ständigt blir övervakade och kontrollerade utvecklas till självständiga individer som är kapabla att hantera livet på ett ansvarsfullt sätt?”

Hon ställer flera viktiga frågor i sin debattartikel. Hur påverkas föräldras relation till sina barn om dessa ständigt ska kontrolleras med mobiler eller gps-sändare? Finns det risk för att nitiska föräldrar övervakar sina barn för att samla ”bevis” mot dem för att senare straffa dem för att de befunnit sig på en plats där föräldrarna inte vill att barnen ska vara?

Från Umeås horisont finns forskaren Elza Dunkels med i debatten i sin roll som ”Netnanny”. Hon påpekar att Datainspektionen kommer att granska GPS-övervakning av barn ur ett integritetsperspektiv. Kanske kan man därigenom påvisa att denna teknikanvändning inte är laglig, vilket skulle vara ett starkt argument, menar Elza Dunkels.

Men samtidigt som protesterna är starka mot GPS-övervakningen finns det också många som vill försvara metoden. I en webb-omröstning på Svenska  Dagbladet är det 48 % av de som svarat att de skulle kunna använda GPS-övervakning av barn. Nu är webb-omröstningar inte alltid att lita på, men de kan i alla fall visa på en tendens att det finns fler åsikter i debatten.

I kommentarerna till Nihlén Fahlquists artikel märks också de olika ståndpunkterna för och emot. Signaturen madelphi menar att detta är en bra teknikanvändning som kan ge trygghet för barn och föräldrar: ”Såsom samhället ser ut idag med utbredd pedofili inte minst, tror jag istället det kan vara tryggt för mindre barn att veta att de har kontakt med hemmet. Går jag vilse i världen finns åtminstone någon som ser mig. Förhoppningsvis.”

Debatten visar på hur viktigt det är vi ständigt lyfter upp frågor om teknik och it och granskar hur teknikanvändning påverkar ända in i familjerelationer och den vanliga vardagen.

För föräldrasamlingar i förskola och skola är detta frågor som är mycket angelägna att ta upp, även om man inte står i omedelbart begrepp att sätta GPS-sändare på barnen. För med ökad teknikanvändning måste också debatten om hur tekniken förändrar vårt samhälle få vara levande och stark.

1 kommentar
Etiketter: ,

Årets julklapp Ipad2 en lyckad kampanj

Av , , Bli först att kommentera 0

Reklamkampanjen lyckades. Nyheten om att Årets julklapp i Norge blir en Ipad2 har under de senaste dagarna basunerats ut stort i media i både Norge och Sverige. Men granskar man bakgrunden till hur Årets julklapp utvalts så kan man se att det är något lurt med nyheten.

För det är ingen stor opartisk undersökning av norska folkets julklappslistor som ligger bakom nyheten utan en smart kampanj av branschorganet Elektronikkbransjen som på detta sätt fått ut sitt budskap om att Apples nya surfplatta är favoriten i tomtens säck. Bättre reklam kunde knappast elektronikhandeln i Norge få.

Hur gick det då till? Utnämningen av Ipad2 har skett genom att elektronikbranschens leverantörer fått anmäla ett antal elektronikprylar som datorer, pekplattor och kameror till tidningens omröstning. Sedan har en jury bestående av bland annat representanter från butikskedjor upprättat en lista som Elektronikkbransjens läsare i sin tur fått rösta på. 647 av tidningens läsare brydde sig om att rösta och det är utifrån denna ganska snäva omröstning som Årets Julklapp, Ipad2, utnämnts.

Att det är en branschorganisation tillsammans med läsare av en elektroniktidning som på detta sätt lyckas placera nyheten om Årets Julklapp i Norge i norska och svenska medier är med andra ord inte alls någon total genomlysning av vad folket vill ha utan mer en smart kampanj kring vad elektronikbranschen vill att folk ska köpa.

I Sverige då? Ja, ännu har vi inte fått in någon Årets julklapp här. Det brukar vara Handelns utredningsinstitut som utnämner den. Återstår att se vad det blir denna gång. En Ipad2 törs man väl inte slå till med, inte minst eftersom surfplattan redan förra året utnämndes till Årets julklapp i Sverige.
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Plugga utomlands

Av , , 1 kommentar 0

Att studera utomlands och uppleva andra platser och länder är berikande och ger nya erfarenheter. Det förstår man när man följer de bloggar som utbytesstudenter från Umeå universitet skriver från världens alla hörn. Institutionen för informatik är en av flera institutioner som uppmuntrar sina studenter att utöka sina erfarenheter med en termins studier i annat land. För att kunna följa vad de gör har man nu startat en blogg "Plugga utomlands".

Ett bra sätt för att få veta mer om läget för en svensk student på besök i Mexico, Kanada, Irland, England, Finland eller Indonesien.

Under höstterminen 2011 är det 12 studenter som prövar på chansen att studera vid ett universitet i annat land. Spana in bloggen som ger en bild av deras vardag och liv med deras egna ord och bilder.
 

1 kommentar
Etiketter:

Umeåföretag mot USA

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag får Nintendo-spelare i USA något nytt att bita i. Det är Umeåföretaget Zordix som lanserar sitt spel 1950s Lawn Mower Kids för den så kallade DSiWare-plattformen.

Kul att företag från Västerbotten håller sig framme på internationella arenan på detta sätt. Nu återstår att se hur väl man lyckas med släppet. Bra i vart fall som inspiration för andra spelutvecklare i Västerbotten och inte minst för de studenter som pluggar datavetenskap och andra it-utbildningar vid Umeå universitet.

Här kan de se att det går att nå ut i världen med Umeå som bas.

Läs mer om Zordix i denna artikel.

Bli först att kommentera
Etiketter: