Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Stöttar unga på nätet

Internet har blivit en ny plats att möta ungdomar på för fritidsledare, kuratorer och socialsekretare. Det framkom vid ett frukostseminarium i Almedalen om nätvandring där bland annat Elza Dunkels, forskare från Umeå universitet med specialkunskaper om ungas liv på nätet.

– Det måste bli mindre av en teknikfråga och mer övergå till att handla om mänskliga frågor, säger Elza Dunkels under panelsamtalet, som en kommentar till det nödvändiga för kommuner och myndigheter att kunna nå unga via nätet, just på den plats där de unga kommunicerar.

– Vi behöver modiga chefer som vågar se till de ungas behov, fortsätter Elza Dunkels, och betonar att de fältarbetare och fritidsledare som är ute på nätet för att möta unga måste få stöd uppifrån i organisationen.


Elza Dunkels, till vänster, forskare vid Umeå universitet, som deltar i Almedalen med samtal om stöd för unga på nätet. Till vänster Marie Nyman från Ungdomsstyrelsen.

Frukostseminariet är välbesökt och de som kommit är mycket överens om att internet ger helt nya möjligheter för kommuner att ge stöd till unga i kris. För när de unga är online har de också med sig sin brottning med livsfrågor, en brottning som många gånger behöver vuxna som ser och och kan delta.

I Västerbotten är Skellefteå en av de kommuner som satsat ända sedan 2009 på att hjälpa och stötta unga via internet. Kommunens fritidsledare finns ute på nätet och kan där möta unga på fler sätt.

När jag vid ett tidigare tillfälle pratar med en av de ansvariga fritidspedagorna i Skellefteå som nätvandrare menar hon att det finns enormt stora möjligheter i att stötta unga via nätet. Själv arbetar hon främst med unga via Facebook där hon har har närmare 300 unga som vänner.

De är mellan 13 – 16 år och med dem kan hon ta upp de frågor som de brottas med, samtidigt som de unga själva kan ta initiativ till online-samtal.

Via Facebook kan fritidsledarna mycket lättare kommer i kontakt med de som känner sig ensamma och utsatta. I chatten kan de öppna sig och tysta ungdomar kan blomma ut och uttrycka massor när det kommer till skrivandet, menar den fritidsledare jag pratar med.

Hon ser också att det på Facebook kan ges mer tid till enskilt möte. På fritidsgården är det ofta stimmigt och det är alltid mycket att göra. Dessutom blir det väldigt tydligt om någon går in med henne i ett avskilt rum för att prata. Då kanske de andra undrar vad de var de pratade om.

Djupnar problemen har hon också en bank av länkar och kontaktuppgifter som hon snabbt kan ta till för att slussa någon vidare till psykolog, kurator eller annat.

– Det handlar om att vi som vuxna ska finas tillgängliga på nätet, men inte övervaka, säger Elza Dunkels under samtalet, som anordnas av Fryshuset och organisationen Surfa Lungt.

Och så är det absolut idag. När nätet blir en naturlig del av ungas kommunikation kan inte kommuner som vill stötta dem låta bli att finnas där. Istället måste man klargöra att det är tillåtet för de anställda men samtidigt också ge fortbildning i hur man hanterar svåra livsproblem med unga på nätet.

Frukostseminariet är ett av de över 1 800 seminarier som arrangeras under Almedalsveckan, och ett av många som inte direkt syns i medieflödet. Men viktigt eftersom här knyts kontakter och ges möjlighet för de inblandade att ge varandra av sina erfarenheter kring vikten av att ge unga stöd.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.