Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Dörren till extremism

Internet kan vara en dörr in till extremism och våldsbejakande rörelser, särskilt för unga människor. Det är i tonåren som man kliver in i extremmiljöer, det är då kontakterna påbörjas, och nätet, inte minst Youtube, är en arena där propagandan når ut. men skolan kan vara en motpol och ge kunskap i källkritik som gör att unga kan se igenom dessa budskap.

Frågor som dessa var ämnet för ett säkerhetspolitiskt sommartorg vid Almedalen idag. Utifrån en färsk rapport från Statens medieråd, Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet, samtalade Birgitta Ohlsson, demokratiminister,  Cecilia Malmström, EU-kommissionär, och Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens Medieråd, om internets betydelse för att sprida extremistiska budskap.

Det är Statens medieråd som fått i uppdrag inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier. Fokus har varit grupper som riktar sig till ungdomar och som uppmanar till våld för en politisk, religiös eller ideologisk sak.

Alla tre som deltog under seminariet var mycket överens om skolans betydande roll för att motverka de extremistiska rörelserna på nätet. Att ge unga verktyg för att kritiskt kunna granska de budskap som sprids av våldsbejakande rörelser på internet är en viktig uppgift för skolan, betonade de tre.

Forskningsansvarige Ulf Dalquist menar att ungdomar behöver mer undervisning i kritisk granskning och han menar att många elever aldrig får någon egentlig undervisning i källkritik.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, instämmer och frågar: ”Hur kan vi träna våra ungdomar att bli mer källkritiska”.

Skolans roll betonas alltså i vart och vartannat inlägg från seminariedeltagarna när det handlar om att motverka våldsbejakande rörelser på internet. Men det handlar också om att ge unga möjlighet att lära av historien. Ämneskunskaper i historia och kultur är mycket viktigt inom skolan, betonade man.

De unga är nyckelgrupp, helt klart, och måste därför få möjlighet att lära sig se kritiskt på de budskap som möter dem via internet. Därför är den rapport som Statens medieråd tagit fram, Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet, en viktig kartläggning som kan hjälpa till med att ge perspektiv på det ständiga arbete som måste pågå för att bygga demokratin ännu mer stark.

Här kan du se hela seminariet.

En kommentar

  1. Pingback: Mikael Hansson - Västerbottens-Kuriren | D...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.