Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Heta nya framtidsyrken enligt Gartner

Av , , Bli först att kommentera 1

Söker du jobb som Chief Digital Officer eller Chief Data Officer? I så fall är du tidigt ute och du får fortfarande leta en stund efter platsannonser, men inom de kommande åren kommer sådana nya tjänster att bli allt mer vanliga inom myndigheter och företag.

Det hävdar analysföretaget Gartner som i veckan publicerat en prognos om att 20 procent av alla myndigheter kommer att ha anställt en Chief Digital Officer år 2014, medan 10 procent kommer att ha en Chief Data Officer.

Dessa nya roller har bara funnits i lite mer än ett par år men har redan väckt uppmärksamhet, inte minst sedan New York City anställde Rachel Sterne Haot 2011 som Chief Digital Officer med uppgift att göra New York till världens mest digitala stad.

I mindre städer, som exempelvis Umeå, kommer genomslaget för de nya tjänsterna kanske dröja lite längre men med den ökade digitalasiseringen av hela samhället kommer också dessa mindre städer att behöva se över rollerna för hur data och digital teknik hanteras.

Redan pågår ett projekt, OpenUmea, inom Umeå kommun med att öppna upp databaser som kommunen hanterar. All information kan inte göras tillgänglig, det måste finnas restriktioner för att bevara den personliga integriteten, men det finns ändå stora datamängder som kan vara av intresse för fler att komma åt.

Det handlar om öppen innovation och om organisationers förmåga att samverka med personer utanför den egna verksamheten. Begrepp som öppen källkod och öppna data hör till området och i fallet OpenUmea vill Umeå kommun göra det möjligt för entreprenörer och företag att bygga tjänster utifrån den information som finns i kommunens databaser. I dagsläget har information om busslinjer, skolor, befolkningsstruktur, restauranger, turistmål m.m. gjorts tillgängligt. Tanken är att företag utifrån dessa data ska hitta möjligheter att bygga nya tjänster.

Det är i sammanhang som dessa som också rollerna som Chief Data Officer och Chief Digital Officer blir aktuella som komplement till den mer traditionella rollen som CIO, Chief Information Officer.

Gartners prognos hävdar att de nya rollerna kommer att växa markant, att det kan uppstå konflikt med rollen som CIO och att vi i förlängningen kanske kommer att se hur alla dessa roller smälter samman.

Hur rollerna kommer att se ut är fortfarande en öppen fråga, men tydligt är att digitaliseringen av samhället och de ökade kraven på att data och information ska finnas tillgängligt innebär att organisationer och myndigheter tvingas se över sin verksamhet och tillsättningen av tjänster.

Kanske kommer vi att under den resan få se långt fler städer än New York City inrätta en egen Chief Digital Officer.

Bristen på it-studenter hot mot Europas tillväxt

Av , , Bli först att kommentera 0

Behovet av it-kompetens är stort och gapet mellan antalet it-utbildade och de behov som it-företagen i Europa har riskerar att växa katastrofalt. År 2015 kommer det exempelvis att behövas 900 000 nya medarbetare till it-industrin i Europa. Frågan är hur universiteten ska klara av att utbilda för det behovet.

Det var en av frågorna som väcktes inför Europeiska rådets möte förra veckan då ledare från hela Europa under två dagar diskuterade hur den digitala utvecklingen ska kunna ge Europa konkurrenskraft på ett globalt plan.

Men det kommer att bli en tuff tid för många företag som vill fylla behoven av it-medarbetare. Det konstaterade bland annat ordförande José Manuel Barroso som i en sammanfattning av mötet noterade: ”… låt oss vara uppriktiga, Europa har förlorat mark till viktiga konkurrenter. Vi använder oss helt enkelt inte av den digitala ekonomins fulla möjligheter.”

digitalJobs

Bilden ovan är från J. M. Barrosos presentation Innovating in the digital era: putting Europe back on track, inför Europeiska rådets möte 24-25 oktober 2013. Den blå linjen visar hur behovet av it-jobb växer, medan den nedre röda visar antalet utbildade. Ett gap som riskerar att växa än mer om inte insatser görs.

Behovet av att säkerställa it-kompetensen inom Europa gick som en råd tråd genom mötet. Därför beslutade Europeiska rådet också att fler strukturfonderna kommer att gå till digital utbildning: ”en del av de europeiska strukturfonderna och investeringsfonder (2014-2020) bör användas för IKT-utbildning, stöd till omskolning och yrkesutbildning inom IKT”.

Uttalandet från Europeiska rådet om den digitala ekonomin och vikten av att säkerställa it-kompetens är viktig. Men många initiativ kan också tas på lokal nivå. I Umeå finns ett sådant inititativ som är värt att lyfta fram. Det är studenter vid civilingenjörsprogrammet för teknisk datavetenskap som vill starta ett mentorskapsprojekt för att lära känna it-företagen i regionen bättre.

mentorerCS
Studenterna Filip Allberg och Robert Lyxell står bakom initiativet att bjuda in it-företag som mentorer för de som läser datavetenskap vid Umeå universitet. Till vänster Fredrik Georgsson, näringslivssamordnare på Datavetenskap.

Med ett helt utbyggt sådant mentorskapsprogram kommer studenterna att ha mentorer från it-branschen under i stort sett hela sin utbildning som sträcker sig över fem år. Målet med att få mentorer från it-företagen är att de ska fungera som bollplank och ge studenterna en inblick i hur ett professionellt förhållningsätt ser ut vad gäller kodning, programmering och ingenjörsmässig problemlösning.

Ett resultatet av ett sådant projekt är att fler studenter förhoppningsvis slutför sin utbildning då de får en bättre insikt i de stora möjligheter som it-industrin kan erbjuda i yrkesmässiga utmaningar, och därmed kan it-kompetensen i samhället höjas. Läs mer på Infotech Umeå om mentorskapet.

Utan duktiga medarbetare i it-branschen kommer det att bli svårt för Europa att hävda sig i den globala konkurrensen. Så exemplet från studenterna i Umeå är viktigt som en förebild för att bygga en starkare digitala industrin i Europa.

Utan it halkar Europa efter

Av , , 1 kommentar 0

Ökad it-kompetens i Europa. Inga digitala gränser i Europa. Underlätta handel på nätet och enklare onlinelösningar för offentlig förvaltning. Det är några av insatserna som ledarna inom Europeiska rådet lyfter fram när de i veckan, 24 – 25 oktober, håller möte i Bryssel. På agendan står åtgärder för att utveckla EU:s inre marknad med särskild fokus på den digitala ekonomin, innovation och tjänstehandel.

Europeiska rådet lämnar ett tydligt besked om att den digitala utvecklingen och ökad it-kompetens är grundläggande för ett Europa som vill hävda sig i den globala konkurrensen. Det hävdar Europeiska rådets president Herman Van Rompuy i ett pressmeddelande om Europas framtid efter den första dagens möte med Europas ledare.

Europa riskerar att halka efter övriga världen om inte den digitala utvecklingen tar fart och digitala produkter och tjänster blir mer vanliga i hela EU, menar Herman Van Rompuy i sitt pressmeddelande.

”Om vi menar allvar med den inre marknaden så måste den bli digital”, hävdar Europeiska rådets president. Den är för fragmenterad och uppdelad, infrastrukturen håller på att bli föråldrad och företag lider brist IT-specialister som de så väl behöver.

Europeiska rådet betonade under mötet tre huvudpunkter för att Europa i framtiden inte ska bli efter i den globala konkurrensen.

För det första: Europa måste vara uppkopplat på riktigt.
Ett uppkopplat Europa innebär digitala gränser rivs, menar Europeiska rådets ledare. Ett exempel som de lyfter fram är teleoperatörernas roamingavgifter. Under en presentation menade exempelvis Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso att det orimligt att en Malmöbo som åker över bron till Köpenhamn ska betala 45 gånger så mycket för ett sms jämfört med om det hade skickats mellan Kiruna och Malmö.

För det andra: Det måste bli lättare för människor att göra saker med ett klick.
Det innebär bland annat att det måste vara lika enkelt och tryggt att köpa och sälja på nätet mellan europeiska länder som det inom ett land. Att använda tjänster online från offentliga förvaltning ska inte vara svårare än internetbanker eller sociala medier. Ett säkert europeiskt ramverk för cloud computing är också nödvändigt att Europa ska ha en stark konkurrensfördel globalt.

För det tredje: Europas it-kompetens måste öka.
År 2015 kommer det att finnas 900 000 digitala jobb som behöver tillsättas. För att klara detta måste fler insatser göras inom utbildning för it-kompetens, hävdar president Herman Van Rompuy i sitt pressmeddelande. ”Mer strukturfonder kommer att gå just till digital utbildning och omskolning”, menar där Van Rompuy.

Signalerna är tydliga från Europas ledare. Ett framtida Europa måste bygga på digital teknikutveckling och ökad it-kompetens.

Youtube flyttar till mobilen

Av , , Bli först att kommentera 0

Allt mer av surfandet flyttas över till mobila telefoner och plattor. 40 procent av filmerna på Youtube visas idag på mobila enheter, berättade Larry Page, VD för Google, när han i veckan presenterade Googles resultat från tredje kvartalet 2013.

Han borde veta eftersom Google äger Youtube. Och han kan jämföra med tidigare år. 2011 var det bara sex procent av Youtubes material som tittades på via mobila enheter.

Denna övergång till en värld av mobila enheter förändrar hela branschen men kommer också med nya utmaningar. En är hur företag som Google ska kunna flytta över sina intäkter av annonser till de mobila enheterna.

jonerlichmanBloombergSka vi döma av hur aktiemarknaden reagerar så sätter investerarna sin tilit till Googles nya affärer i den mobila världen. Finansanalytikern Jon Erlichman, reporter på Bloomberg TV, har i flera nyhetssändningar under senaste veckan kommenterat Googles affärsintäkter när företaget flyttar allt mer av sin annonsverksamhet till marknaden för mobila enheter. Precis som Larry Page konstaterar så kan inte Google blunda för vad förflyttningen av Youtube-trafiken innebär, menar Erlichman.

Möjligen är Google på rätt väg, menar Jon Erlichman och pekar på den starka kurvan uppåt för värdet på Googles aktier. Under senaste veckan har Googles aktie tagit ett enormt steg uppåt från omkring 880 dollar per aktie till historiskt höga 1 007 dollar per aktie. Erlichman menar att den ökade efterfrågan på Googles aktie kan vara ett tecken på att investerarna på börsen tror att Google kommer att kunna klara av att förflytta sina annonsintäkter till mobila enheter.

Hur Google kommer vi att kunna följa under den närmaste tiden och helt säkert är att investerarna på aktiemarknaden har ständig koll på Googles siffror.

Lyssna på Jon Erlichman: Google Clicks: A Window Into Google’s Mobile Money And Have Investors Left Google for Apple?

Dina nyheter rakt in i mobilen

Av , , 1 kommentar 0

omni02Håll namnet Omni i minnet. Det är kanske din framtida nyhetstjänst. Redan är den omtalad eftersom Omni hyllas som Årets innovation på Tidningsutgivarnas gala Årets Dagstidning 2013.

Priset som Årets innovation är delvis uppseendeväckande då det fortfarande enbart finns en beta-version ute av tjänsten som en grupp utvalda fått testa under sommaren och tidiga hösten. Jag har varit en av dessa beta-testare som fått möjlighet att kika in bakom kulisserna på den nya tjänsten. Du hittar några av mina reflektioner om Omni på bloggen Ajour, Omni satsar på snabba nyheter.

I artikeln skriver jag: ”Ambitionen är att sammanställa och erbjuda alla mediers perspektiv och nyheter på ett och samma ställe. Egna reportage utlovas inte, däremot snabba nyhetsöversikter med korta sammanfattningar och länkar som tar läsaren vidare direkt till ursprungskällorna. Med andra ord, inget sökande och surfande runt om på nätet för nyhetskonsumenten. Det ska Omni med sin redaktion stå för, utlovar man.”

Men kanske nog så intressant är mitt möte med en av backend-utvecklarna hos Omni. Det är Henric Englund, utbildad som datavetare vid Umeå universitet, och nu en av dem som ser till att databaskopplingar och system mot internet fungerar klanderfritt hos Omni, Framtidens nyhetstjänst är Henrics utmaning.

Ditt livs Big Data

Av , , 1 kommentar 0

age-of-contextÄr du villig att ge bort all data om ditt liv till kunskapssystemen som din mobiltelefon och din dator använder sig av för att kunna vägleda dig igenom dagen? Det är frågan som Robert Scoble och Shel Israel väcker i sin nyutkomna bok Age of Context. De menar att det finns fem kraftfulla strömmar som bygger upp innehållet i kunskapssystemen om ditt liv. Deras fokus ligger på det mobila , sociala medier , sensorer, data och positionering.

Mobilen och din surfplatta som du använder för att  skaffa dig information och kommunicera med andra är egentligen dumma prylar. Det smarta ligger bakom och består av kunskapssystemen som kan filtrera och skapa mönster i all den data som dagligen samlas in om dig.

Lite slarvigt och generellt brukar det kallas Big Data och det kan ju verka lite opersonligt långt borta. Men det är ditt liv det handlar om. De data som vi i framtiden kommer att se insamlade är ditt blodtryck under dagens olika tidpunkter. Det är dina piller och din medicinlista . Det är hur du reser , var du jobbar och bor. Det är de annonser du klickar på eller de annonser du undviker om du tittar på reklamTV. Det är vad du chattar och de uppdateringar du gör på sociala medier. Det är vad du gjorde i tisdags eller i torsdags eller till och med vad du inte gjorde förra onsdagen .

Och inte nog med det, det är dessutom vad dina vänner chattar och uppdaterar, eller vad de läser, vilka appar de laddar ner, vad de köper, vilken musik de lyssnar till eller vad som helst som skulle kunna beröra ditt liv.

Vill du detta? Är du villig att ge bort all din data till dessa kunskapssystem? Det är frågan som boken Age of Context väcker och svaret det är upp till dig att ge.

Framgångsrika företagare överens – kompetenta medarbetare viktigt

Av , , Bli först att kommentera 2

Se till så att du har bra personal med dig om du vill bygga ett framgångsrikt företag. Det var det enskilt starkaste rådet som vinnarna av Dagens Industris Gaselltävling ville ge på frågan om hur de lyckats nå så stark tillväxt när Gasellgalan hölls i Umeå igår kväll. Se reportage på InfoTech Umeå.

Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av börsnoterade Vitec, var särskilt inbjudna talare för att berätta om sin gemensamma resa kantad av framgång och tillväxt. Att hitta rätt personer omkring sig, har varit deras lyckorecept, menade de.

– Se till att du hittar en kompis som du kan jobba ihop med i 30 år, sade Lars Stenlund med en blinkning till sin vapendragare Olov Sandberg.

Allt sedan 1980-talet har dessa två herrar camperat ihop och deras kemi är en av framgångarna med bolaget, som idag är noterat på börsen Nasdaq OMX.

digasell2013_01
Ida Backlund, grundare av e-handelsföretaget Rapunzel, fick ta emot priset som årets Digital Gasell i Västerbotten för sina framgångar med försäljning av löshår. Nu siktar företaget på 500 miljoner kronor i omsättning år 2017. Till vänster prisutdelare Karl Sandstedt, Google.

Ida Backlund, grundare av löshårsföretaget Rapunzel of Sweden, var inne på samma linje och hyllade personalen och hela familjen runt omkring i sitt tal, som närapå blev ett Oscarstal. Rapunzel firades också med att särskilt pris från Google som årets Digital Gasell, vilket innebär att bolaget lyckas extremt väl med affärer över internet.

Fler pristagare som gav rådet att samla god kompetens kring sig var Edward Lantz, vd på IT-Hantverkarna, och Johan Hellström, vd för bredbandsoperatören T3.

– Det handlar om att locka till sig och behålla talangerna. Det är lätt att rusa fram och jaga kunder, men det viktigaste i slutändan är den personal man har. För oss är faktiskt personalen det viktigaste i en bransch där kompetensen avgör. Ju duktigare och mer engagerad personal företaget har, desto större framgång, menade Edvard Lantz.

Samma råd betonade Johan Hellström:

– Se till att du har människor med mycket energi i företaget som får saker att hända. Om det ibland blir fel så gör det inte så mycket för det kan man korrigera med framtida beslut. Det viktigaste är att det händer.

Sammantaget för en hugad entreprenör som vill göra en resa mot tillväxt och framgång är alltså kompetens och talanger inom teamet och medarbetarna ett av det viktigaste råden att tänka på.

Gaselltävlingen är en årlig tillställning som tidningen Dagens Industri bjuder in till för att hylla de av landets företag som haft störst tillväxt under de senaste fyra åren. Med kriterier som en omsättning på minst 10 miljoner kronor, fördubblad omsättning på de fyra åren och inget år med negativ tillväxt är det 982 bolag i Sverige som klarar sig igenom nålsögat detta år.

28 av dem finns i Västerbotten, vilket kvalar in Västerbotten på en 5:e plats bland landets län. 28 företag kan Västerbotten vara stolt över, förra året var det 21 och året dess för innan enbart 15, så tillväxten är god i länet.

Flest gasellföretag, sett till antalet invånare, finns dock i Norrbotten, där många företag med koppling till gruvindustrin blommar starkt.

Gartner om digital revolution

Av , , 1 kommentar 0

Vi står inför en revolution, hävdar analysföretaget Gartner. IT kommer inom de närmaste åren att totalt förändra företagens verksamhet men också enskildas vardagsliv, fortsätter Gartner. En ny digital industriell revolution. Digitala affärer. Smarta maskiner. Internet i alla prylar. Det är de fyra områden som kommer att påverka såväl företag som enskilda, enligt Gartner.

Det är i samband med den stora it-konferensen Gartner Symposium/ITxpo som Gartner släpper sin framtidsprognos. Gartner har ett stort antal anlytiker anställda över hela världen som noga följer utvecklingen inte minst inom it-området. Att göra prognoser är vanskligt, inte minst när det handlar om teknikfrågor, men Gartner har ett starkt rykte om att känna till marknadernas förutsättningar och förändringar. Här är några av deras förutsägelser.

Digital industriell revolution
3D-skrivare kommer att få sitt stora genombrott, hävdar Gartner, och menar att tillverkande företag kommer att tappa minst 100 miljarder dollar årligen på grund av att kopior av prylar, ibland illegalt, enkelt kommer att kunna skrivas ut i de nya 3D-skrivarna.

När de nya 3D-skrivarna inom en några år klarar av att skriva ut vävnad och kroppsliga organ kommer det också att leda fram till en debatt om vem som har rättighet att producera och lansera sådana produkter på marknaden.

Digitala affärer
Inom fabriker och tillverkningsindustri kommer en stor andel av nya innovationer och forskningsutveckling att finansieras av nya affärsmodeller som crowdsourcing, menar Gartner. Redan idag har användningen av crowdsourcing blivit vanlig för att starta finansiellt riskabla projekt. Detta kommer att öka i framtiden, inte minst på grund av att internet ger möjlighet att samla en stor mängd människor bakom nya projekt, menar Gartner.

Vi kommer också att få se hur konsumtion av produkter och tjänster blir allt mer beroende av att enskilda får möjlighet att med nya it-prylar samla in data om sig själv. Det här är data som många företag kommer att vara mycket intresserade av för att kunna rikta erbjudanden direkt anpassade till enskilda individer.

Men den ökade digitaliseringen kommer också att innebära ökad arbetslöshet vilket kan leda till krav på omfattande statliga stödreformer, menar Gartner.

Smarta maskiner
Gartner menar att vi kommer att få en ökad debatt om i vilken grad prylar och maskiner ska kunna ta beslut på egen hand vid extraordinära händelser. I sin rapport lyfter man fram automatiska smarta system i bilen som kan förutsäga olyckor och risker vid bilkörning. Men i vilken grad ska systemen själva få ta beslut, och i vilken grad ska föraren manuellt kunna ta över? Med den ökade intelligensen i prylar och maskiner kommer detta att bli en het fråga under de närmaste åren, enligt Gartners analytiker.

Datorerna kommer i högre grad att kunna lära sig själv.  En orsak till detta är den enorma mängd av data som finns tillgänglig via internet och som kan omvandlas av datorerna till ny kunskap. Datorernas förmåga till språkinlärning är ett sådant sområde som Gartner nämner.

Internet i alla prylar
Internet of Things är det fjärde stora område som Gartner ser som avgörande inför den närmaste framtiden. Bärbara små sensorer och datorer i prylar och kläder kommer att bli mycket vanliga. Under Gartners konferens hävdade exempelvis Daryl Plummer, en av Gartners analytiker, att vi med smarta kläder kommer att slänga fler datorer i tvättmaskinen än vad vi någonsin använt fram till nu.

De små sensorerna och datorerna i våra prylar kommer inte minst att påverka hälsomarknaden, förutspår Gartner vidare. Inom de närmaste åren kommer dessa små datorer att bli mer intelligenta och fyllas med fler funktioner som mäter och samlar in data om vår kropp och våra handlingar, både under vaken tid och när vi sover. Det blir data som kan användas av såväl läkare som företag som säljer produkter och tjänster.

De nya digitala cheferna är här

Av , , 2 kommentarer 0

Nu är det hög tid att vänja sig vid nya chefsroller i våra större företag och organisationer. Med allt mer digitala affärsformer och teknik kommer personer med titlar som Chief Digital Officer, CDO, och Chief Data Officer, CDO, med i spelet och tar plats vid sidan av de mer vanliga titlarna Chief Information Officer, CIO, och Chief Technology Officer, CTO.

Men vänta nu, CDO och CDO? Ja, det stämmer, förkortningarna är desamma men det som står bakom D:et skiljer.

I en färsk McKinsey-rapport berättar chefer från ett antal större företag att de nu blir allt mer aktiva i att forma och driva digitala strategier, och att deras positiva syn på digitalt drivna affärer växer. Den digitala tekniken kommer allt mer in som en grund för kontakten med kunderna och digital marknadsföring har hög strategisk prioritet.

Med den stora tillväxten av Big Data, närmast en flodvåg, och med ökad efterfrågan på funktioner som data mining knackar den nya Chief Data Officer på dörren med lösningar som kan göra alla dessa datamängder lönsamma. Vad man ser är att data sets är ett strategiskt verktyg för företag, det är en motor för att driva intäkterna. Det innebär att en roll som Chief Data Officer allt mer blir en strategisk nyckelperson med uppgift att hantera alla dessa uppgifter med fokus på hur man kan extrahera dem till affärsnytta.

Den andra nya rollen som kliver fram i chefsrummen är Chief Digital Officer. Också dessa nya nyckelpersoner har affärsnyttan i fokus och är ofta ansvariga för att anpassa ny teknik, nya trender och digitala kanaler, mobila applikationer och sociala medier till företagets affärsverksamhet.

De som medverkar i McKinsey-rapporten ger signal om att båda dessa roller är efterlängtade. Och den nya förvandlingen går fort. Trettio procent av de tillfrågade hävdar exempelvis att de redan har en Chief Digital Officer i sitt företags ledningsgrupp.

De nya rollerna som Chief Digital Officer och Chief Data Officer är ett svar på den snabba förändringen som organisationer och företag genomgår idag med ökad digitalisering. Allt fler inser att om förmågan saknas att hantera digital teknik i samspel med affärsverksamhet så går det inte att driva ett framgångsrikt företag idag.

Berättelsen om dig själv

Av , , 1 kommentar 0

Företaget Memoto meddelar att man tvingats ändra sitt namn eftersom Memoto var för likt några andra varumärkens namn. Besvärligt, kan tyckas, men namnbytet kan vara en lyckträff för Memoto. Från nu heter företaget istället Narrative vilket öppnar för helt nya associationer.

Narrative, tidigare Memoto, har tagit fam en kamera som automatiskt tar en ny bild var trettionde sekund. Den lilla kameran fästs med ett enkelt clip på skjortuppslaget eller kavajen varifrån den diskret tar en bild varannan minut utn att användaren behöver pilla på den eller trycka på någon knapp. Allt sker automatiskt.

Memoto_Rendering_GroupLandsc_Large

Det har sagts mycket om denna kamera som tar så kallad lifelogging ett steg vidare, inte minst har frågor om integritet diskuterats eftersom de som råkar befinna sig framför kameran kanske inte inser att de blir fotograferade.

Men i detta inlägg låter vi den diskussionen vara och tittar istället på namnbytet. Det förra namnet Memoto förde tankarna främst till användaren själv. Kameran var en liten pryl för att memorera det som hänt under dagen, att minnas och spara episoder ur vardagslivet.

Med det nya namnet Narrative kan kameran ges en helt annan innebörd. Nu kan företaget istället trycka på att kameran tar bilder för att användaren ska kunna återberätta sitt liv för andra med stöd av bilderna. Vilket är en helt annan aktiv handling än att memorera för sin egen skull.

Det som var något tvingande för att undvika stämningar och domstolsbesök på grund av varumärkesintrång kan med det nya namnet ge en starkare start på företagets höst är man förts tänkte sig. I november kommer de första kamerorna att skeppas iväg från företaget och med det nya namnet Narrative finns en möjlighet att ge ett helt annat innehåll till kamerans funktion.

I det narrativa står berättelsen i centrum. En viktig del av det narrativa handlar om att återge ett antal händelseförlopp eller episoder ur livet. För företaget Narrative är därmed det nya namnet något som sträcker sig längre än det gamla Memoto, vilket kan ge en helt ny bild av den kamera som företaget vill sälja.

Sålunda ett intressant namnbyte, även om frågorna om integritet för den sakens skull inte försvinner. Men det är jum som sagt, en annan fråga.