Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Miljardsatsning på automation inom svensk industri

Uppkopplade fabriker, digitala gruvor, fjärrstyrda fordon, smarta robotar och automation måste till för att svensk industri ska klara sig i framtiden. Nu satsas 1,8 miljader kronor på att utveckla ny teknik.

Den globala konkurrensen är enorm för svensk industri och för att klara den krävs en total omställning där internet och digitalisering måste kryper in i varje process och produktionslinje. Det är påbudet från forskningsprogrammet Wasp, Wallenberg Autonomous Systems Program.

Programmet kommer att ledas av Linköpings universitet med huvuddelen av finansieringen om 1,8 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

I ett pressmeddelande kommenterar Sara Mazur, forskningschef på Ericsson, den nya satsningen:

”Den industritransformation som pågår i världen drivs av digitalisering och mobilitet. Lösningar inom automation, som till stor del baseras på modern och effektiv programvara, kommer att ha en fundamental påverkan på svensk industris förmåga att konkurrera i framtiden”, säger Sara Mazur.

I en artikel på Infotech Umeå berättas om ett exempel på den omvandling som industrin står inför. I detat fall handlar det om fjärrstyrning av fordon i ett projekt som Ericsson driver tillsammans med Volvo CE och Oryx Simulations. Under en mässa i Barcelona tidigare i år visade de tre företagen hur de tillsammans kan fjärrstyra en grävmaskin i Eskilstuna från mässan i Barcelona.

”Volvo har en grävare utomhus här på mässan och en i Eskilstuna. Publiken får kliva in i vår simulator och styra maskinerna”, berättar Derny Häggström, grundare av Oryx.

”Vår mjukvara och stolen i vår simulator kopplas till Volvos grävare över nätet. Ericsson står för 5G-nätet”, fortsätter han.

Det är bara ett exempel bland många som visar på hur omvandlingen av industrin sker genom att aktörer från olika områden går samman. Oryx står för teknikutveckling, Ericsson för 5G-nätet medan Volvo CE bistår med maskinen.

Men för att sådana projekt inte bara ska stanna i enskilda inititativ krävs ett gemensamt krafttag. Programmet Wasp kan bli ett sådant.

Forskningsprogrammet WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling placerat vid Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet för programmet. Den totala satsningen uppgår till 1,8 miljarder kronor varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder medan resterande 500 miljoner kommer från universitet och företag.

Etiketter:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.