Fullmäktige igång

Så har Ordförande Christer Bäckman, fp öppnat kommunfullmäktige och ropat upp alla ledamöter. Eftersom ekonomichefen Rolf Eriksson är sjuk får revisionens Karl-Gunnar Westman redogöra för revisionens syn på hur kommunen sköter sina åtaganden.

Han konstaterar att delårsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed men att det finns brister på en del punkter. Det tar för lång tid mellan politiska beslut och verkställande av dem. Budgetdisciplinen beträffande löner är besvärande dålig. Kommunen kommer att gå med ett plusresultat men med stora budgetöverskridanden av barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden på 4, 6 miljoner kronor respektive 3, 2 miljoner kronor. Redan tidigare har kommunstyrelsen varit rätt så sträng mot nämnderna och krävt att de har bättre koll på vart det barkar iväg med ekonomin. Ser man att det fattas pengar måste man sända snabba signaler till politikerna för en diskussion om budgeten anser man i kommunstyrelsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.