Nödiga behov

’Det är inte lätt att ha behov i Nordmaling’ konstaterade Ulla-Maj Andersson angående att föräldrar i kommunen inte får barnomsorg på obekväm arbetstid. I en interpellation till barn och utbildningsnämdens ordförande Christer Bäckman vill hon veta vad man gjort åt detta sedan hon ställde frågan i våras.

Bäckman berättade att en enkät skickats ut men att den behövde kompletteras. Sista svarsdag var 18 spetember så den har inte hunnit analyseras än. I frågor som kräver organisatorisk upbyggnad för att lösas ch kräver ekonomiska resurser är det naturligt att se över lösningar i samband med den ordinarie budgetplaneringen, säger Bäckman.
Han vet inte hur det ska lösas, men är öppen för att hitta en lösning.

Begreppet interpellation kanske inte är något som alla människor kan och därför kan en förklaring vara på sin plats.
En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten .En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.