Monica Wahlström, Vännäs

wahlstrom.monica@gmail.com

Fråga 7 och 8, eller 7 a och b.

En av de partiföreträdare jag pratat med kommenterade att mina två sista frågor hörde tätt samman, och det kan jag hålla med om!

7.  Demokrati och medborgardialog. Hur nå ut till fler och framförallt unga? Finns någon strategi?

8. Jag undrar om ni har någon strategi eller tanke på att nå ut till eventuella nyanlända personer med icke-svensk bakgrund och med rösträtt i kommunalvalet.

Valkampanjen startar ju inte riktigt "officiellt" förren väldigt kort före valet, men, visst bör man väl ha klurat på strategier redan nu? Vännäs har ju flest andel förstagångsväljare proportionellt sett i hela Sverige.

2 kommentarer

  1. johan Söderling

    Några kommentarer till demokratiutveckling i Vännäs från mitt huvud.
    Ungdomar är ett område som jag som företrädare för majoriteten medvetet har och även fortsättningsvis kommer att satsa på. De organisationsförändringar inom ”Stjärnhuset” vi fått igenom i Ks innebär förstärkningar inom området. Min vilja är att fortsatta resureser ska satsas på att också som i Umeå få igång demokratiarbetet i skolorna genom wett ungdomsombud för att sen förhoppningsvisföljas av livaktigt ungdomsråd och i förlängningen ett större samhällsangagemang. Vårt demokratiska samhälle bygger på att många vill vara me

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.