Monica Wahlström, Vännäs

Barnen som växer upp med en förälder som är beroende

Igår skrev jag om hur uppdelningen i ansvar för personer med missbruk och beroende gör att många människor som skulle ha behov av det kanske aldrig ställs inför ett erbjudande om behandling. Chansen att upptäcka är störst hos landstinget som inte erbjuder behandling annat än av läkemedelskaraktär. Vård och behandling ges inom socialtjänsten (samt av vissa arbetsgivare ibland). 

Ibland kommer LVM-anmälningar (när sjukvården är rädd att en människa ska dö som en direkt följd av alkholbruket) från sjukvården till socialtjänsten på personer som aldrig har varit i kontakt med socialtjänsten. Då har alkoholen kanske gett stora skador, beroendet är långt gånget. För att inte tala om det enorma lidande som antagligen kan ha funnits runt eventuella barn och andra till den alkoholberoende närstående. Men särskilt barnen. 

Är det så att det utåt sett fungerar runt barnen, det kanske finns en annan förälder som täcker upp och ger barnen de grundläggande behoven och en person aldrig tas för trafiknykterhetsbrott eller LOB, om barnet fungerar hyfsat i skolan och det inte anmäls – ja, då vet aldrig socialtjänsten ens om att barnet lever i närheten av missbruk och mer allvarligt, chansen för föräldern att få tillgång till vård för missbruket eller beroendet är mycket små.

Och även om signaler kommer, barnet har sina grundläggande behov tillgodosedda (oftast av den andra föräldern) och familjen och den alkoholberoende föräldern inte vill ha någon hjälp eller något stöd, ja, då blir det inget stöd. Vare sig till föräldern som behöver behandling eller barnet som lever i närheten av missbruk. Frivilligheten är A och O i socialtjänstens arbete, på gott och ont. 

Så – jag hoppas att missbruksutredningen som väl ska på remissrunda och som ska bli till ett betänkande och som sen om några år ska ha konkreta lagändringsförslag – lyckas komma fram till något som gör att erbjudande och möjlighet till behandling i ett tidigt skede för skadligt bruk av alkohol förhindrar utvecklande av beroende för fler än idag. För den enskilde personens skull, men framför allt för dennes barn. 

2 kommentarer

  1. Annelie Eriksson

    Just för dessa barn önskar jag att vi inom en hyfsat nära framtid skulle få tid och resurser att starta LINUS-grupper i Vännäs. Gruppverksamhet för barn som lever med missbruk i familjen, men inte nödvändigtvis förekommer inom socialtjänsten.

    En förutsättning för att få LINUS att fungera är dock att lagstiftaren ser över det faktum att samtliga vårdnadshavare måste samtycka till barnets medverkan, vilket ofta är ett bekymmer om den missbrukande vårdnadshavaren inte anser sig ha något problem.

  2. Monica Wahlström

    Svar till Annelie Eriksson (2010-11-07 14:03)
    Ja, det vore bra. Och det är ju ett annat stort bekymmer detta som hör ihop med skadligt alkoholbruk – att starkt förneka problematiken. Det är barnen som hamnar i kläm.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.