Monica Wahlström, Vännäs

wahlstrom.monica@gmail.com

En parantes i lagen

 Innan jag gjorde jul idag på jobbet så ögnade jag igenom Socialtjänstlagen. Det är ju ibland ändringar och justeringar, och då brukar de börja gälla vid års-halvårs-eller kvartalsskiften. 

Det var lite ändringar här och där, en gällande äldre, så här:

4 § /Träder i kraft I:2011-01-01/ Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

   
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

Jag kan inte påminna mig om så många parenteser i lagtext på detta sätt. Det ser nästan lite festligt ut! Innehållet är viktigt, men jag kan nog tycka att detta redan inryms i socialtjänstlagens portalparagraf, lagens första paragraf som anger inriktningen. Sista meningen i portalparagrafen är ju laddad med viktigt budskap. Lite tråkigt känns det att behöva skriva in i lagtexten att äldre ska få leva ett värdigt liv…

Hur det är tänkt och för att riktigt ta reda på intentionen bakom ändringen och hur vi ska tänka runt detta måste man gå till propositionstexten och läsa där. Men, det blir inte av idag, det får bli en annan dag!

 

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

– ekonomiska och sociala trygghet,

– jämlikhet i levnadsvillkor,

– aktiva deltagande i samhällslivet.   
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

   
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.