Monica Wahlström, Vännäs

wahlstrom.monica@gmail.com

Byskolornas nedläggning…

Katarina Hampusson har uppmärksammat att det i dagarna är ett år sedan byskolenedläggningen drevs igenom. Det är sannerligen så att tillvägagångssättet, hur det gjordes, var mycket anmärkningsvärt. För egen del kan jag också enkelt konstatera att när ett år har gått så har även vårt barns vardag (går i årskurs 2 nu, då i årskurs 1) blivit ganska annorlunda. I hans klass har de gått från 17 elever för ett år sedan till 26 elever i dagsläget.

Detta fick även mig att fundera över sådant som gjordes och sades i samband med byskolenedläggningen. Jag lämnade därför in en interpellation till Kommunfullmäktige i måndags (24/2), med följande lydelse:

När byskolorna lades ner framhölls med emfas från Socialdemokraterna att nyckeltalet gällande lärare inte skulle ändras, snarare skulle det bli ett högre nyckeltal på Vegaskolan/Vännäsby skola – alltså snarare större lärarresurs per elev än innan.

Nu önskar jag att barn- och ungdomsnämndens ordförande redogör för hur ser det ut med nyckeltal för lärarresurs i dagsläget på Vegaskolan samt Vännäsby skola? Är det lika många lärare per elev som innan sammanslagningen med byskolorna?

Jag försökte lyssna uppmärksamt på svaret, men det var inte helt tydligt. Det har blivit en annorlunda personaltäthet, man har gått från 9,78 till 9,54 (reservation på viss diff i decimalerna) men BoU:s ordförande framhöll också att det inte talas om lärartäthet, utan nyckeltalet handlar om samtlig personal på skolan. Så, något klart och tydligt besked vet jag inte om jag fick.

För egen del ser jag inte att hög lärartäthet automatisk ger god kvalitet dock. Vi är mycket nöjda med lärare i vårt eget fall, och det fungerar bra med en så stor klass, vad jag kan bedöma. Jag vet också att forskning tydligt visar att det är just lärarna som är nyckeln, och har man högkvalitativa lärare klaras det mesta upp. Men, det är intressant att reflektera över resultatet av förändringen…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.