Fria Demokraterna Nordmaling

En märklig sommar har passerat

Av , , Bli först att kommentera 11

Detta saknar motstycke under lång tid, jag tänker på Covid 19 och konsekvenser av pandemin. Det är  kännbart på alla samhällsnivåer, även om vi nu har blivit tvingade in i en digitalisering på ett forcerat sätt, så saknas det traditionella mötesformerna där vi samlades tidigare.

Inställda marknader sommar och höst, ja förmodligen även julens evenemang börjar kännas av planeringsmässigt.

För politiska arenorna är inget undantag, även här är det tufft att skapa nya band, tiden går fort, den bryr sig inte om Covid 19. Vi har 2 år till nästa val, och om än valarbetet är ett löpande och viktigt inslag för oss i Fria demokraterna, så känner vi att vi behövs kanske mer än nånsin i det politiska rummet i Nordmalings kommun.

Visionsarbete pågår som mest intensivt nu när vi reviderar det dokumentet, arbetet har pågått i flera år. Men vad vill vi som bor i Nordmaling. Hur ska framtidens Nordmaling se ut?

Hur många ska bo i vår kommun?

Vart ska de bo?

Frågorna är många, och de är viktiga.

Du som läser detta och än inte är en av oss, men känner att du vill bidra till att göra skillnad i Nordmaling, Hör av dig till oss!

Bli först att kommentera

Vi fria demokrater ger inte upp !

Av , , Bli först att kommentera 28

Men vi kommer att stänga vår lokal nu den sista februari. Detta gör vi för att skapa en annan typ av mötesplatsform, vi behöver fokusera på framtiden. Som alla säkert märker går vi en oönskad tuff tid till mötes och ensam är inte stark. Vi hoppas och tror att vi kan redovisa våra planer för framtiden inom kort.

Vi har sedan valet 2018 en stol i Kommunstyrelsen och 2 i kommunfullmäktige, det är den vägen in vi har att bevaka verksamheten. Det är inte lätt då mycket av arbetet sker i utskotten, och så även besluten, men vi som alla andra följer och läser protokollen. Från utskotten är vi utmanövrerade.

Kommunen har en enorm utmaning med ekonomin, det kommer att bli förändringar i både stort som smått. Det måste det bli. Vi har sagt det tidigare men det tåls att upprepa.

På vems bekostnad tar det mest kraft, ja inte är det på högsta nivån i kommunen. Personalen måste få arbetsro. Fler utredningar gör bara skuldbördan tyngre. Tyvärr har inte kommunledningen vågat bromsa i tid och nu behövs det stora åtgärder för att komma till rätta med ekonomin och för att komma till ro och kunna fokusera på en annan framtid.

Bli först att kommentera

Har alla förstått?

Av , , Bli först att kommentera 33

På senaste Kommunfullmäktige presenterades kommunens verksamhetsplan för 2020. Vad är då en verksamhetsplan? Under 2019 har vi fastslagit budgeten för 2020 vilket ger ramarna för det kommande året och som ligger till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna kommunen planerar att genomföra.

Vi vet att kommunen går med ett underskott på minst 21,7 miljoner kronor . En riktigt alarmerande stor summa för Nordmalings kommun. Men att vi har ett sådant tungt och stort underskott är inte med i verksamhetsplanen.

Att verksamhetsplan som ska råda under 2020 saknar ekonomisk grund är nog mest ett hån mot de tjänstepersoner som har att rätta sig efter denna plan, just för att den saknar de ekonomiska förutsättningarna.

Vi har under året tagit besparingar, som ännu inte syns med full kraft i siffrorna. Trots detta så är det långt ifrån vad som är nödvändigt!

Om man hade kallat denna plan för en vision hade det varit mer med sanningen överensstämmande.

Bli först att kommentera

Problemen växer!

Av , , Bli först att kommentera 41

Ja nu stundar det en tid av oro för många av oss i Nordmaling, många utmaningar som kräver samsyn, och så långt det är möjligt så måste vi ta ansvar och markera vad som är ok att göra inom ramen för våra politiska mandat.

Vi har en budget som ”svämmar över”, regeringsmål som ändrar förutsättningar, en arbetsförmedling som inte ser land i sikte, ja många svåra frågor där vi inte vet utgången. Och som alltid så bottnar det mesta i ”slanten”

Allt kostar pengar, och mest det som vi inte kan påverka, att tåget ska gå även när det är vinter, att barnen är det viktigast vi har, de har inte heller någon egen röst utan här är det socialtjänsten som för deras talan tillsammans med lagar och förordningar, tack och lov för det. Kom alltid ihåg att; barnen väljer inte sina föräldrar!.

Nu har vi fritidspolitiker att ta tag i utmaningen på två stora fronter, det gäller budgeten för 2020, samt målarbete, för hur ska vi kunna styra kommunen om vi inte vet vart vi ska?!

 

Att sedan innevarande år ser extremt tufft ut gör inte saken lättare.

Bli först att kommentera

Nästa steg, nästa år!

Av , , Bli först att kommentera 22

Så har vi ett nytt år framför oss, det första av fyra i denna mandatperiod. En period som inte har börjat så som många hade trott eller önskat om vi tittar högst upp på regeringsnivå. Det som sker där, påverkar oss i Nordmaling, allra mest utifrån den budget som antagits på regeringsnivå, där berörs vi lokalt redan idag, detta i sin tur ställer till det en hel del och vi måste tänka långsiktigt, verksamhet är otroligt viktigt men att bygga verksamhet utifrån bidrag har aldrig varit särskilt smart, varken förr eller senare.

Mer lokalt för oss Fria Demokrater så jobbar vi alla vidare, vi kommer inte att slå av på takten, eller vårt engagemang, men helt klart så är vi på kanten när det gäller insyn och möjligheten att kunna påverka i samma utsträckning som tidigare.Det som är närmast nu är budgetarbetet för 2020, samt att vi ska se över målen som ligger till grund för i vilken riktning vi vill att Nordmalings kommun ska arbeta mot i framtiden, dessa mål ska ses över, vilket är nödvändigt.

Vi kommer under helgen som kommer lämna vår lokal och för Er som önskar kontakt med oss så är det till gruppledaren, Monica Jonsson 070/224 39 29, eller partiets ordförande Tomas Johansson 070/37 29 754. Våra måndagsträffar kommer att fortsätta, men i skrivande stund så är det inte helt klart vart vi ses, för dig som önskar besöka oss kontakta vår ordförande Tomas.

 

Slutligen så önskar styrelsen Er alla ett riktigt Gott Nytt År.

fågel

 

Bli först att kommentera

Vad har vi gjort 2018 ?

Av , , Bli först att kommentera 19

Nu är det många synpunkter på vad som har hänt under 2018, och kanske främst vad vi från oppositionen har haft som fokus.

Det är ingen hemlighet att sociala sektorn dras med stora underskott, tillsammans med barn och utbildning så utgör de merparten av kommunens budget, vilket gör det otroligt kännbart när de båda verksamheterna har stora och tunga regelverk som styr deras verksamhet, enligt lagen, något vi inte kan påverka.

Men det vi kan påverka och har möjlighet att ändra, där har vi via motioner, under samtal, i möten, på alla tänkbara sätt varit tydlig och även kommit med konkreta förslag. Några är fortfarande är under utredning, flera avslagits, då det låg i våra budgetdirektiv. I fortsättningen tror vi på att jobbet med osthyveln inte längre fungerar, utan nu måste det till större omfattande förändringar för att få kommunen på fötter.

Vi ska aldrig underskatta det förebyggande arbetet/insatser, det kostar skattemedel inledningsvis, men över tid, är det vad vi behöver fokusera på.

Bli först att kommentera

Medlemsmöte !

Av , , Bli först att kommentera 21

Vi träffas torsdag den 22 november klockan 19.00 på oasen för att diskutera framtiden för Nordmalings bästa och för Fria Demokraternas arbete.

Du, som medlem, är oerhört viktig.

Utan Fria Demokraternas medlemmars idéer, tyckande och framtidstro får styrelsen ett tungt arbete de närmaste fyra åren. Vilka frågor ligger Dig närmast?  Hur skall vi gemensamt agera för att få våra frågor synliggjorda?

Vi kommer att ge en liten valanalys av årets val och hur vi som suttit i de olika utskotten ser de framtida utmaningarna.  Du får även en uppdatering om nuläget i vår kommun. Tillsammans, med alla våra resurser, ska vi göra skillnad.

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till en viktig uppstarts kväll.

 

Vi bjuder på fika och hembakat bröd.

Bli först att kommentera

Tack !

Av , , Bli först att kommentera 28

Fria demokraterna vill tacka för rösterna vi har fått i detta första val i kommunen.

Det är glädjande att vi lyckats så bra, i flera avseenden så har vi gjort en historisk resa, vi är stolta över det resultat som vi kan se med våra två mandat i kommunfullmäktige.

Nu stundar en tid av eftertanke. Hur övriga mandat kommer att fördelas får framtiden utvisa.  Dessa fyra år går mot sitt slut, och nya vindar kommer att blåsa, det är dock inte alltid som nya kvastar sopar bäst!

Tack för det förtroende som ni medborgare givet oss. Vi ska givetvis göra vad vi kan för att fortsätta göra skillnad.

Den politiska arenan får nya ansikten, och vi gamla kliver åt sidan, vi hoppas dock att det goda klimatet stannar!

 

Bli först att kommentera

Har du valt?

Av , , Bli först att kommentera 27

Det har knappast undgått någon att vi är inne i slutfasen av valet 2018.

Dagar och kvällar, många möten och många koppar kaffe, men nu är valdagen nära. Vi vill att du tänker tillbaka på de fyra år som gått och funderar på hur du tycker att det har varit både på den politiska arenan men även i media. Vi har gjort skillnad, vi har varit den medspelare som  Nordmalings medborgare förtjänar, vi har även varit initiativtagare till en mängd kommunpolitiska beslut, under året har vi förutom att vi sökt samförstånd kring en mängd beslut, lämnat in 8 motioner, där alla givetvis är förslag till förbättring för Nordmalings bästa.

Vår värdegrund är för oss fria demokrater den viktigaste och mest tongivande inom partiet. Vi har en stor tolerans och ser verkligen till våra medlemmars alla idéer och fångar upp dessa genom att lyssna, när vi har ett förslag till förbättring så driver vi dessa på ett samlat och politiskt korrekt tillvägagångssätt.

Gräv där du står, ett gammalt uttryck det stämmer in på oss Fria demokrater, vi verkar endast här lokalt, och självklart har det varit en tuff resa för oss, då vi inte har omfattas av något som helst ekonomiskt stöd från kommunen under denna valrörelse, men vi är en samling starka individer som verkligen vill sätta Nordmaling på kartan utifrån alla aspekter, och vi har lyckats bra. Det är inte så att utveckling, varken i verksamheten eller för den delen arbetsmiljön för vår personal bara ombesörjs från det parti som har majoritet, det krävs två för att dansa.

En organisation i balans och som samverkar över blockgränserna/partigränserna är något vi vill lyfta igen efter valet.

Det är inte genomförbart så som det är konstruerat i dag i Nordmaling. Att att oppositionen har så lite tid, att inte heller  kunna vara på plats i organisationen, är något  vi tidigt ifrågasatte, och har drivit under dessa fyra år. På alla sätt som är möjligt med samtliga kommunchefer och den politiska majoriteten. Denna fråga har inget att göra med vilka som sitter i majoritet kontra opposition, utan är för oss så är det ett av de mest grundläggande värderingarna att vi jobbar för ett blocköverskridande synsätt MEN för Nordmalings bästa.

Vi har svårt att se att en dag i veckan på distans är det bästa för kommunen

Är det någon som anser att denna lösning är det bästa för Nordmalings kommun?

Finns en vilja finns en väg, beslut går alltid att omförhandla även om de är tagna i kommunfullmäktige!

 

Vi bjuder på hembakt fika under lördagen, varmt välkommen 🙂

 

Bli först att kommentera

Din och min rättighet

Av , , Bli först att kommentera 23

Nu är det bara knappa 3 veckor kvar till valet 2018 den 9/9. Vi har alla som har rösträtt ett ansvar att använda vår röst. Som fritidspolitiker kan vi informera i ord och text, på telefon, personligt bokade möten, och vi kan träffas och mötas över en kopp kaffe, du är varmt välkommen till vår husbil mitt emot Handelsbanken från och med onsdag denna vecka.

 

Vi kan däremot inte ta ansvar för att du kommer, varken till oss eller något av de övriga partierna som du har möjlighet att rösta på i Nordmalings kommunval.

 

Många av oss Fria demokrater kan du träffa vid vår husbil fram till valet, onsdag, fredag och lördagar efter lunch. Här ska vi ge dig svar på dina frågor, stora som små, förklara vad vi vill och vad du kan förvänta dig av oss som står på den lokala listan till kommunfullmäktige i Nordmaling.

 

Så.. du som enskild medborgare gör din röst hörd, genom att gå och rösta den 9/9, något vi alla gemensamt önskar

Bli först att kommentera
Senaste inläggen
Senaste kommentarerna
  Kategorier
  Arkiv
  RSS Nytt från vk.se
  oktober 2020
  M T O T F L S
  « sep    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031