Fria Demokraterna Nordmaling

Vi ställer inte upp i valet 2022

Av , , Bli först att kommentera 11

Ett enigt årsmöte fattade beslut den 29 mars att partiet inte kommer att ställa upp i valet 2022. Detta är inget lätt beslut för oss som engagerat oss under flera år. Men det är inte heller svårt att förstå att det är en utmaning att driva lokala partier. Vi har verkligen gjort vårt yttersta inom kommunpolitiken.
Vi har varit offensiva, gjort ett flertal motioner, varav flera har gjort skillnad för framtiden och Nordmalingsborna. Något vi är stolta över !
Fria demokraterna kommer inte att försvinna totalt, det är inte vår intention, men vi måste vara tydliga och att frågan lyftes på årsmötet har mycket att göra med att vi har fått signaler på att flera redan nu aviserat att de inte kommer finnas valbara till valet 2022.

Vi är många som är intresserade av kommunen och hur de ansvariga förvaltar våra skattemedel, vi ser en alternativ väg där vi kan verka utifrån vårt medborgarperspektiv istället.

Detta totalt gör att Fria Demokraterna nu kommer att avstå valet 2022.

Bli först att kommentera

Årsmötestider – i Coronas spår

Av , , Bli först att kommentera 8

Så har vi kommit fram till årsmöten, stora som små, föreningar av alla de slag har många en stor utmaning att genomföra dessa på ett coronasäkert sätt.

Det är kanske årets viktigaste möte som nu ska ta ställning till historien, det som hände och verkställdes under 2020, men under samma möte så kommer även framtiden att visa sig, i alla fall hur man tänker sig den. Hur den faktiskt blir är det svårt speciellt i år, pandemin kan komma att fortsätta och påverka oss alla.

Årsmöten i digital form är i vår i stort sett det enda valet för denna form av större samlingar av medlemmar, tekniken ställs på sin spets för många som är äldre och upplever utmaningar och teknikstrul.

Vi genomför fria demokraternas årsmöte:
Datum:29 mars
Plats: Digitalt via Zoom
Klockan:19.00
Anmäl dig senast den: 15 mars
Till: Tomas Johansson [email protected]

Bli först att kommentera

NORDVA – Vakin

Av , , Bli först att kommentera 15

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Fria Demokraterna är samlade. Vi vill vara tydliga med att vi står för att skattemedel ska användas till våra kärnverksamheter. Det har, och kommer alltid att vara, vår ståndpunkt.

Att två enormt viktiga verksamheter, som vatten och avlopp samt sophantering, har haft utmaningar är något vi känner till. Det är bara att beklaga att vi under sittande möte i kommunfullmäktige får information som vi inte haft tidigare. Vilket gjorde att flera förtroendevalda reagerade. Så även vi båda FD ledamöter. Den informationen kan du med fördel ta del av i efterhand via denna länk http://nordmaling.se/?id=5640

Nu när vi är med i Vakin, och har bildat NORDVA, är det av största vikt att följa upp, och se till att den verksamheten INTE belastar våra skattemedel.

Båda dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader. De alternativ som kom upp på kommunfullmäktige var för oss ett enkelt val. Vi står fast vid att våra skattepengar ska gå till kommunens kärnverksamheter.

Vi står för vårt ställningstagande om ändringen av beslutet mellan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Att det nu blir så mycket dyrare för kommunens invånare är något vi beklagar. Men allt pekar på att dessa två verksamheters taxor var utsatta för kraftig höjning även om vi inte gått med i Vakin.

Utöver detta vill jag nämna att dessa verksamheter ska drivas i noll resultat per år. Tidigare justeringar kan enkelt uttryckas ligga till grund för denna höjning. Oavsett om vi valt att behålla verksamheterna lokalt eller gå ihop med Vakin.

Vilka fördelar samarbetet innebär är svårt att bedöma. Ökade kostnader i egen regi skulle förmodligen bli fler tjänster och fler konsultköp. Detta i takt med att kompetensen för ökade miljökrav kommer att krävas.

Nu får vi önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Bli först att kommentera

En märklig sommar har passerat

Av , , Bli först att kommentera 12

Detta saknar motstycke under lång tid, jag tänker på Covid 19 och konsekvenser av pandemin. Det är  kännbart på alla samhällsnivåer, även om vi nu har blivit tvingade in i en digitalisering på ett forcerat sätt, så saknas det traditionella mötesformerna där vi samlades tidigare.

Inställda marknader sommar och höst, ja förmodligen även julens evenemang börjar kännas av planeringsmässigt.

För politiska arenorna är inget undantag, även här är det tufft att skapa nya band, tiden går fort, den bryr sig inte om Covid 19. Vi har 2 år till nästa val, och om än valarbetet är ett löpande och viktigt inslag för oss i Fria demokraterna, så känner vi att vi behövs kanske mer än nånsin i det politiska rummet i Nordmalings kommun.

Visionsarbete pågår som mest intensivt nu när vi reviderar det dokumentet, arbetet har pågått i flera år. Men vad vill vi som bor i Nordmaling. Hur ska framtidens Nordmaling se ut?

Hur många ska bo i vår kommun?

Vart ska de bo?

Frågorna är många, och de är viktiga.

Du som läser detta och än inte är en av oss, men känner att du vill bidra till att göra skillnad i Nordmaling, Hör av dig till oss!

Bli först att kommentera

Vi fria demokrater ger inte upp !

Av , , Bli först att kommentera 28

Men vi kommer att stänga vår lokal nu den sista februari. Detta gör vi för att skapa en annan typ av mötesplatsform, vi behöver fokusera på framtiden. Som alla säkert märker går vi en oönskad tuff tid till mötes och ensam är inte stark. Vi hoppas och tror att vi kan redovisa våra planer för framtiden inom kort.

Vi har sedan valet 2018 en stol i Kommunstyrelsen och 2 i kommunfullmäktige, det är den vägen in vi har att bevaka verksamheten. Det är inte lätt då mycket av arbetet sker i utskotten, och så även besluten, men vi som alla andra följer och läser protokollen. Från utskotten är vi utmanövrerade.

Kommunen har en enorm utmaning med ekonomin, det kommer att bli förändringar i både stort som smått. Det måste det bli. Vi har sagt det tidigare men det tåls att upprepa.

På vems bekostnad tar det mest kraft, ja inte är det på högsta nivån i kommunen. Personalen måste få arbetsro. Fler utredningar gör bara skuldbördan tyngre. Tyvärr har inte kommunledningen vågat bromsa i tid och nu behövs det stora åtgärder för att komma till rätta med ekonomin och för att komma till ro och kunna fokusera på en annan framtid.

Bli först att kommentera

Har alla förstått?

Av , , Bli först att kommentera 33

På senaste Kommunfullmäktige presenterades kommunens verksamhetsplan för 2020. Vad är då en verksamhetsplan? Under 2019 har vi fastslagit budgeten för 2020 vilket ger ramarna för det kommande året och som ligger till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna kommunen planerar att genomföra.

Vi vet att kommunen går med ett underskott på minst 21,7 miljoner kronor . En riktigt alarmerande stor summa för Nordmalings kommun. Men att vi har ett sådant tungt och stort underskott är inte med i verksamhetsplanen.

Att verksamhetsplan som ska råda under 2020 saknar ekonomisk grund är nog mest ett hån mot de tjänstepersoner som har att rätta sig efter denna plan, just för att den saknar de ekonomiska förutsättningarna.

Vi har under året tagit besparingar, som ännu inte syns med full kraft i siffrorna. Trots detta så är det långt ifrån vad som är nödvändigt!

Om man hade kallat denna plan för en vision hade det varit mer med sanningen överensstämmande.

Bli först att kommentera

Problemen växer!

Av , , Bli först att kommentera 41

Ja nu stundar det en tid av oro för många av oss i Nordmaling, många utmaningar som kräver samsyn, och så långt det är möjligt så måste vi ta ansvar och markera vad som är ok att göra inom ramen för våra politiska mandat.

Vi har en budget som ”svämmar över”, regeringsmål som ändrar förutsättningar, en arbetsförmedling som inte ser land i sikte, ja många svåra frågor där vi inte vet utgången. Och som alltid så bottnar det mesta i ”slanten”

Allt kostar pengar, och mest det som vi inte kan påverka, att tåget ska gå även när det är vinter, att barnen är det viktigast vi har, de har inte heller någon egen röst utan här är det socialtjänsten som för deras talan tillsammans med lagar och förordningar, tack och lov för det. Kom alltid ihåg att; barnen väljer inte sina föräldrar!.

Nu har vi fritidspolitiker att ta tag i utmaningen på två stora fronter, det gäller budgeten för 2020, samt målarbete, för hur ska vi kunna styra kommunen om vi inte vet vart vi ska?!

 

Att sedan innevarande år ser extremt tufft ut gör inte saken lättare.

Bli först att kommentera

Nästa steg, nästa år!

Av , , Bli först att kommentera 22

Så har vi ett nytt år framför oss, det första av fyra i denna mandatperiod. En period som inte har börjat så som många hade trott eller önskat om vi tittar högst upp på regeringsnivå. Det som sker där, påverkar oss i Nordmaling, allra mest utifrån den budget som antagits på regeringsnivå, där berörs vi lokalt redan idag, detta i sin tur ställer till det en hel del och vi måste tänka långsiktigt, verksamhet är otroligt viktigt men att bygga verksamhet utifrån bidrag har aldrig varit särskilt smart, varken förr eller senare.

Mer lokalt för oss Fria Demokrater så jobbar vi alla vidare, vi kommer inte att slå av på takten, eller vårt engagemang, men helt klart så är vi på kanten när det gäller insyn och möjligheten att kunna påverka i samma utsträckning som tidigare.Det som är närmast nu är budgetarbetet för 2020, samt att vi ska se över målen som ligger till grund för i vilken riktning vi vill att Nordmalings kommun ska arbeta mot i framtiden, dessa mål ska ses över, vilket är nödvändigt.

Vi kommer under helgen som kommer lämna vår lokal och för Er som önskar kontakt med oss så är det till gruppledaren, Monica Jonsson 070/224 39 29, eller partiets ordförande Tomas Johansson 070/37 29 754. Våra måndagsträffar kommer att fortsätta, men i skrivande stund så är det inte helt klart vart vi ses, för dig som önskar besöka oss kontakta vår ordförande Tomas.

 

Slutligen så önskar styrelsen Er alla ett riktigt Gott Nytt År.

fågel

 

Bli först att kommentera

Vad har vi gjort 2018 ?

Av , , Bli först att kommentera 19

Nu är det många synpunkter på vad som har hänt under 2018, och kanske främst vad vi från oppositionen har haft som fokus.

Det är ingen hemlighet att sociala sektorn dras med stora underskott, tillsammans med barn och utbildning så utgör de merparten av kommunens budget, vilket gör det otroligt kännbart när de båda verksamheterna har stora och tunga regelverk som styr deras verksamhet, enligt lagen, något vi inte kan påverka.

Men det vi kan påverka och har möjlighet att ändra, där har vi via motioner, under samtal, i möten, på alla tänkbara sätt varit tydlig och även kommit med konkreta förslag. Några är fortfarande är under utredning, flera avslagits, då det låg i våra budgetdirektiv. I fortsättningen tror vi på att jobbet med osthyveln inte längre fungerar, utan nu måste det till större omfattande förändringar för att få kommunen på fötter.

Vi ska aldrig underskatta det förebyggande arbetet/insatser, det kostar skattemedel inledningsvis, men över tid, är det vad vi behöver fokusera på.

Bli först att kommentera

Medlemsmöte !

Av , , Bli först att kommentera 21

Vi träffas torsdag den 22 november klockan 19.00 på oasen för att diskutera framtiden för Nordmalings bästa och för Fria Demokraternas arbete.

Du, som medlem, är oerhört viktig.

Utan Fria Demokraternas medlemmars idéer, tyckande och framtidstro får styrelsen ett tungt arbete de närmaste fyra åren. Vilka frågor ligger Dig närmast?  Hur skall vi gemensamt agera för att få våra frågor synliggjorda?

Vi kommer att ge en liten valanalys av årets val och hur vi som suttit i de olika utskotten ser de framtida utmaningarna.  Du får även en uppdatering om nuläget i vår kommun. Tillsammans, med alla våra resurser, ska vi göra skillnad.

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till en viktig uppstarts kväll.

 

Vi bjuder på fika och hembakat bröd.

Bli först att kommentera
Senaste inläggen
Senaste kommentarerna
  Kategorier
  Arkiv
  RSS Nytt från vk.se
  maj 2021
  M T O T F L S
  « apr    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31