Rödgrön – Bostadspolitik ( Överenskommelse ) !

Av , , Bli först att kommentera 8

Detta är några punkter som vi i de rödgröna har kommit överens om. Jag valde dem eftersom jag anser att de är grunden till ett tryggt boende.

Nytt bostadspolitiskt mål. Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön ska utgå ifrån människors efterfrågan och behov, samt bidra till jämlika förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning ska en ekologiskt,ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Vi vill se en bostadsmarknad i balans med god tillgång till såväl hyresrätter och kooperativa hyresrätter som bostadsrätter och bostäder med äganderätt. En ökad blandning av upplåtelse och boendeformer ska eftersträvas i alla bostadsområden.

Det bostadspolitiska ansvaret ska delas mellan stat och kommun. Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjingen behöver skärpas och förtydligas i syfte att öka tillgången på bostäder för nytillkomna på bostadsmarknaden. Kommunerna ska vara skyldiga att upprätta bostadsförsörjningsplaner med tydliga angivna insatser mot behovet av nya bostäder. Tillsynen över kommunernas åtaganden i sina bostadsförsörjningsplaner behöver skärpas.

 


 

Bli först att kommentera

Behålla den Svenska Kronan !

Av , , Bli först att kommentera 10
Ett land med stora ekonomiska problem och euro som valuta är Grekland. Landet kan vara den första delen i en kedja som skakar eurozonen på ett negativt sätt. Dess regering har presenterat en rad förslag för att minska utgifterna. Underskottet är 12.7 % av BNP. Den är 4 gånger så stor som EU:s regler tillåter. Regeringen satsar på att minska underskottet med 4 %.  Man tror att det krävs mer åtgärder för att lösa problemet t.ex. momshöjning och de beror även på hur marknaderna skall reagera. Det saknas ett stödpaket från eurozonen som kan hjälpa Grekland därmed undrar man varför inte Tyskland har kommit in och hjälpt dem. Det är bra att svenska medborgare är positiva till den svenska kronan och vill behålla den så att vi kan undvika problem som detta i eurozonen. Jag hoppas på att det fortsätter så !
Bli först att kommentera