Förbud mot avgifter i skolan?!

 

I VK (5/5-2010) kunde man återigen läsa om hur vissa skolor tar ut avgifter för aktiviteter som erbjuds i skolorna. Ledande politiker som socialdemokratiske ordföranden i för- och grundskolenämnden Margareta Rönngren och Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren lyfter avgifterna som ett stort problem. Vi i Miljöpartiet tycker också att detta är ett stort problem – emellertid inget nytt problem. Diskussionen kring på vilket sätt- och kring hur stora avgifter skolorna kan ta ut har förts i flera år.I Miljöpartiet föreslog vi i en motion till kommunfullmäktige, i oktober 2008, att kommunen skulle införa ett förbud mot avgifter i skolan. Förslaget behandlades först i för- och grundskolenämnden, sedan i kommunstyrelsen och till slut i kommunfullmäktige. Varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet ville dock stödja förslaget då de ansåg att riktlinjer om att ”skolorna ska genomföra aktiviteter med inriktningen att de ska vara avgiftsfria” och att skollagens skrivningar att det får ”förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven”, var tillräckliga. Därför finns alltså fortfarande inget förbud.

Det har nu visat sig att denna inställning inte alls var tillräcklig – betydande avgifter tas fortfarande ut. Margareta Rönngren och Britt-Marie Lövgren verkar nu erkänna detta som ett problem: det är glädjande. Innebär detta att dessa ledande politiker ändrat sin inställning? Detta ärende ska behandlas på nästa möte i för- och grundskolenämnden, det ska bli intressant att följa och att delta i de diskussioner som då kommer att föras. Kanske kan ett förbud mot avgifter i skolan ändå bli aktuellt framöver.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.