Modernisera skolan i Umeå för ett grönare samhälle

Jag har idag genom en insändare i Västerbottens-Kuriren uppmärksammat några utgångspunkter för Miljöpartiets skolpolitik i Umeå. Insändaren publicerades i något förkortad form i tidningen – här återfinns texten i sin helhet.

Miljöpartiets politik för ett hållbart samhälle är en politik där lärande och utbildning har en central plats. Vi menar att långsiktigheten i samhället är högst beroende på hur vi tar hand om varandra och hur vi tar hand om våra barn. Miljöpartiet vill se en satsning på skolan i Umeå. Vi vill att alla barn och elever ska få samma goda möjligheter till de rätta förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång. Elevhälsa, jämställdhet, modersmålsundervisning och skolmat är fyra centrala utgångspunkter för en grön politik för en modern skola.

Miljöpartiet vill satsa på elevhälsan. Alla elever i Umeå ska ha en verklig tillgång till kurator, psykolog och sjuksköterska. I dagsläget är resurserna för detta alldeles för knappa vilket leder till att tillgången till elevhälsan är alltför dålig. Psykolog, kurator och sjuksköterska har en viktig roll att spela i arbetet med att förebygga ohälsa, psykisk såväl som fysisk. Vi vet att vi behöver stärka elevhälsans resurser för att ge förutsättningar för att trygga barn och elevers psykiska och fysiska hälsa – det är ett ansvar vi måste ta.

Miljöpartiet vill satsa på skolans jämställdhetsarbete. Jämställdhet börjar i klassrummet, därför är det viktigt att genuspedagogiska perspektiv får ta plats i skolans pedagogiska verksamhet. För att aktivt arbeta mot ojämställda förhållanden i fråga om exempelvis lön och ohälsa i vuxen ålder måste man belysa könsroller och vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt redan i tidig ålder. En modern skola är en skola som tar genuspedagogik och jämställdhetsarbete på allvar.

Miljöpartiet vill satsa på modersmålsundervisning och modersmålsträning. Allt fler barn i Umeå har ett hemspråk eller modersmål som inte är svenska. Vi måste ge barn och elever med annat hemspråk eller modersmål än svenska rätt förutsättningar att ta del av samhället. Modersmålsundervisningen och modersmålsträningen måste i högre grad styras av elevernas individuella behov och förutsättningar, detta bör förtydligas med fördjupade kursplaner. Vi vill också utöka den för modersmålsundervisning och modersmålsträning avsatta tiden per vecka.

Miljöpartiet vill satsa på skolmaten. Den mat som serveras i våra skolor ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk, närproducerad och tillagad på plats. Människans förhållande till mat ska präglas av närhet och glädje – det är en pedagogisk utgångspunkt. Vi vill att barn ska få möjligheterna att skaffa sig ett naturligt förhållande till mat, råvaror och matlagning. Det är viktigt för det långsiktiga hälsoarbetet.

Tillsammans är dessa utgångspunkter för en modern skolpolitik i Umeå – det är en politik för ett grönt och långsiktigt hållbart samhälle.

Nasser Mosleh

ledamot i kommunfullmäktige

ledamot i för- och grundskolenämnden

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.