Dubbelspelets tid för V i Umeå borde vara förbi

Svar till Annika Herrström och Lasse Jacobsson, Vänsterpartiet (23/2):

Arbetarpartiets och Miljöpartiets kritik (i Umeå) mot Vänsterpartiet gäller V:s dubbelspel i miljöfrågor. Å ena sidan ingår V i kommunens ”regering”. Detta innebär att partiet stöder den utveckling av centrala Umeå som försämrar den redan farliga luften. Exempel: Vänsterpartiet stöder byggandet av trafikalstrande projekt som flytten av stadsbiblioteket till kajen och bygget av en rad höghusprojekt typ dubbelskyskrapan vid Folksamhuset. Totalt beräknas omvandlingen av centrala Umeå kräva ytterligare 1 000 p-platser inom centrumfyrkanten – med tillhörande trafikökning!

Vänsterpartiet stöder att Ikea placeras på Tegssidan. Beräkningar antyder att trafiken på V:a Esplanaden då kommer att öka med över 3 000 bilar per dygn, bilar som kommer att trängas med varandra för att ta sig över en för trång Tegsbro. Trängseln kommer sannolikt även att drabba Kyrkbron. Detta är under all kritik ur miljösynpunkt.

Å andra sidan vill V ge intrycket av att bekämpa problemen med den trafikökning de själva bidragit till att skapa. Därför föreslår partiet att stänga Storgatan mitt i stan. Men V ”glömmer” att redogöra för de miljömässiga konsekvenserna av att de 8 100 bilar som varje dygn (år 2010) kör längs Storgatan plötsligt ska tvingas ”vingla” sig genom stan via andra gator. V har nämligen inte någon miljökonsekvensutredning som grund för sitt förslag, trots att partiet deltar i Umeås ”regering”.

Men sannolikt innebär V-förslaget att trafiken skulle två- eller tredubblas på Strandgatan. Väldiga trafikstockningar riskeras då bilarna söker sig dit via helt underdimensionerade tvärgator. Om Strandgatan blir en ny motorled; vad innebär detta för staden mellan broarna; kommer att utsläppen att öka då över 8 000 bilar/dygn via små tvärgator söker sig bort, och sedan tillbaka, till Storgatan. V har inga svar.

En seriös miljöpolitik måste bygga på ett alternativ till den stadsplanering som riskerar att leda till fortsatta brott mot miljölagarna. Men ifrågasätter Vänsterpartiet stadsplaneringen kommer det snabbt att åka ur Umeås regering. Och miljön i Umeå är inte värd så mycket för V att partiet vill riskera platsen vid köttgrytorna. För att lösa dilemmat har V därför börjat göra ”punktutspel” som ett sorts plåster på de miljösår deras egen stadsplanering skapar. Och konsekvenser av sina utspel har V inte utrett.

Vänsterpartiet står inför ett val: antingen väljer partiet att stanna kvar i Umeås regering och ta ansvaret för stadsplaneringen. Eller så väljer V att försvara miljölagarna.

Larmrapporter visar att Umeås luft ökar risken för lungcancer och astma. Dubbelspelets tid borde vara förbi.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.