Jämställdhet är en hållbarhetsfråga

För att uppnå ett samhälle där människor trivs, är trygga och respekterar varandra krävs att alla människor har samma möjligheter till inflytande oavsett kön ursprung, hudfärg och eventuella funktionsnedsättningar. Umeå har mycket kvar att göra i jämställdhetsarbetet.

I bolagsstyrelserna för Umeås största kommunföretag är endast var tredje person kvinna. Trots detta avslogs i våras ett förslag som skulle gjort att fler kvinnor nominerades till de kommunala bolagsstyrelserna. Motiveringen var att utbildning skulle lösa problemet istället. Det förvånar oss att det endast var två partier som inte köpte denna gamla kliché. Har vänsterblocket övergett teorin om könsmaktsordning? Det är knappast kvinnors utbildning som är problemet, utan de strukturer som återkommande gynnar män.
För ett mer hållbart samhälle måste vi både öka jämställdheten inom olika sektorer, och kommunen har en viktig roll här både som arbetsgivare och som föregångare. Vi måste och se till att det arbete som främst utförs av kvinnor värderas högre genom både höjda löner och förbättrade arbetsförhållanden.
MP Umeå vill också att politiska reformer ska föregås av jämställdhetskonsekvensbeskrivningar, på samma sätt som det görs miljökonsekvensbeskrivningar idag. Vid offentlig upphandling ska miljöhänsyn och social hänsyn beaktas, till exempel genom att ställa krav på att leverantören arbetar aktivt med jämställdhet. Jämställdhetstanken måste genomsyra hela kommunens verksamhet. Det är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle.

2 kommentarer

  1. Kurt Björk

    Hur går det då för de andra 243 länderna Jämställdhetstanken måste genomsyra hela kommunens verksamhet. Det är en grundförutsättning för ett hållbart samhälle. Kina har väl funnits i några tusen år, likaså Egypten. 244 länder på jorden och inget är hållbart samhälle. Lyfter man sin blick ser jag samhällen stater kulturer som fixat detta hyfsat och där jämställdstanken inte varit den drivande

  2. Nasser Mosleh

    Svar till Kurt Björk (2013-03-10 11:09)
    Varje tid har sina egna drivande tankar och det vi strävar efter är att vi skall ha en rättivs jämställdhet mellan män och kvinnor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.