Jämställdhet och jämlikhet

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Sveriges ökar individens frihet och samhällets utveckling. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Traditionellt kvinnodominerade yrken som vård och service har lägre lön är traditionellt mansdominerade yrken som industri och finans. Och även inom samma yrke har kvinnor lägre lön än män. Sveriges politiker och arbetsgivare behöver därför prioritera lönerna inom de kvinnodominerade yrkena, men också att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det handlar även om rimliga arbetsvillkor, trygga anställningsformer samt rätten till heltid.

Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet genom barnomsorg eller vård av föräldrar. För en jämställd arbetsmarknad krävs även en bra äldrevård samt barnomsorg, även på kvällar, helger eller nätter.

Alla elever ska ges det stöd och den uppmärksamhet de behöver, oavsett könstillhörighet. Diskussionen kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del redan från skolstarten. Stereotypa könsnormer, mobbning och diskriminering ska aktivt motarbetas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.