Biogas är en utvecklingsmöjlighet för Umeå

I början av året slogs ett rekord i Umeå som vi helst varit utan. Umeå kommun bröt för första gången mot miljökvalitetsnormen för hälsofarliga partiklar i centrala staden. Detta inte långt efter att det på globalt plan uppmätts den nya rekordnivån på 400 ppm koldioxid i atmosfären.

Samtidigt ser Umeås invånare hur bensinpriserna fortsätter stiga. Det är uppenbart att vi måste frigöra oss från fossilberoendet och hitta nya, rena energikällor.

Mot den bakgrunden anser vi att det är dags att lyfta samtalet om biogas till en ny nivå i Umeå. När det talas om luftkvaliteten i Umeå lyfts biogasen då och då av ledningen i Umeå fram som en hälsofara, senast i samband med införandet av en miljözon i centrala Umeå. I debatten som följde ställdes biogasen mot el och beskylldes för att orsaka farliga utsläpp av kväveoxider.

Det är jättebra att det i Umeå satsas så stort på ren el, men inget enskilt energislag kommer räcka till för att göra oss kvitt från beroendet av fossil energi. Där har både el, biogas och andra drivmedel en roll att spela.

Det finns forskning som visar på att förbränningen av biogas ger något lägre nivåer av kväveoxider än förbränning av fossila bränslen, men varken bensin- och dieseldrivna fordon eller biogasdrivna fordon klarar lagkraven för utsläpp av kväveoxider utan efterbehandling. Därför är frågan om kväveoxidutsläpp främst en fråga om att ta fram bra katalysatorer och filter som hindrar att farliga ämnen kommer ut i luften.

Biogasen har generellt sett renare utsläpp än fossila bränslen. Den släpper ut mindre hälsovådliga partiklar och är en förnybar energikälla som inte tillför mer koldioxid till atmosfären och alltså inte bidrar till växthuseffekten. Biogasen har också fördelen att den kan produceras lokalt och bli ett ytterligare ben att stödja sig på för våra lokala lantbrukare och en möjlighet för det lokala näringslivet.

Genom produktionens olika moment, från projektering till distribution, skapas arbetstillfällen som gynnar landsbygden och det närliggande samhället.

Det finns inget drivmedel som på egen hand kan ersätta fossila bränslen. Inte ens med alla förnybara drivmedel kan vi räkna med att fortsätta som vi gör i dag.

Vi behöver både utveckla tekniken och ställa om vårt konsumtionsmönster. Debatten om förnybar energi måste ta avstamp i vårt behov av hållbara lösningar, baseras på kunskap och präglas av öppenhet och framtidstro. Det är en grundförutsättning för att trygga och utveckla välfärden i både stad och landsbygd både i dag och i framtiden.

Nasser Mosleh
kommunfullmäktigeledamot (MP) och gruppledare i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.