Riktlinjer för tillgänglighet i Umeå kommun

Enkel fråga till personalutskottets ordförande, Christer Lindvall.
Teknikutvecklingen har gått fort de senaste åren. Smarta telefoner, datorer och mobila bredband har öppnat upp många nya möjligheter. Det har blivit lättare att arbeta hemifrån inom vissa branscher, vilket kan ge en större frihet att planera sitt arbetsliv efter sina egna önskemål. Nästan oavsett tid och plats är många nåbara via mobiltelefon och mail.
Men denna ständiga uppkoppling riskerar också att skapa en hälsofarlig stress. Utveklingen har gått fort och rutiner i arbetslivet för att hantera dessa nya möjligheter har inte alltid hunnit utvecklas. Unionen rapporterar att många tjänstepersoner upplever svårigheter att dra gränser mellan arbetsliv och privatliv och känner en press att ständigt vara tillgängliga.
Denna press upplevs olika från person till person och kommer inte nödvändigtvis från direkta krav som arbetsgivaren ställer, utan beror ofta på kulturer som uppstår på vissa arbetsplatser.
Att vara tillgänglig för medarbetare och klienter även utanför kontorstid är ofta ett tecken på omtänksamhet och ett starkt engagemang för sitt arbete, vilket i sig är värdefulla egenskaper. Men för att må bra på lång sikt behövs tid för återhämtning utanför arbetet, annars finns risken att engagemanget resulterar i utbrändhet. Arbetsgivaren har ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Genom att ledning och anställda tillsammans utformar riktlinjer för tillgänglighet blir det tydligt för varje medarbetare vad som förväntas, och framför allt vad som inte förväntas, samtidigt som de fördelar som den nya tekniken ger kan finnas kvar.
Med anledning av detta undrar jag:
Finns det några riktlinjer för hur de anställda inom kommunen ska hantera jobbmail och jobbtelefon utanför kontorstid?
Om inte –Varför? Och finns det planer på att ta fram sådana?

Nasser Mosleh (MP)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.